Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Cardinal Lucian, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco Catolică şi a preasfinţiei Sale Ioan, Episcop al Eparhiei de Lugoj,  a avut loc in zilele de 17 şi 18 mai la Lugoj cea de a XVII-a Întâlnire Națională a Reuniunilor Mariane. Tema întâlnirii: „Nu te teme să o primeşti pe Maria în casa ta” (Cf. Matei 1, 20) ne-a unit, în părtăşie de gând şi experienţă mărturisită, pe toţi reprezentanţii celor şase Eparhii din ţară: Eparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, Eparhia de Bucureşri, Eparhia de Cluj-Gherla, Eparhia de Lugoj, Eparhia de Maramureş şi Eparhia de Oradea.

Întâlnirea  s-a desfăşurat în locuri binecuvântate: la Sediul Episcopiei, Catedrala Greco-Catolică „Coborârea Spiritului Sfânt” şi la Sanctuarul Marian Scăiuş unde am fost privilegiaţi de prezenţa permanentă a Preasfinţiei Sale Ioan alături de noi. Cuvântul de întâmpinare, intervenţiile, faptul că a condus Rugăciunea Paraclisului în Catedrală, Rugăciunea Rozariului la biserica din Sanctuarul Scăiuş, a celebrat cele două Liturghii Arhiereşti a fost o mărturie despre darul slujirii Sale Lui Dumnezeu în Biserica Vie, care suntem noi, credincioşii şi aprecierea de care se bucură slujitorii Maicii Domnului, marianiştii.

De la început, în cuvântul de întâmpinare, Presfinţia Sa ne-a provocat cu o întrebare: „Ce presupune misiunea şi rolul fiecăruia dintre noi, misiunea în general a Reuniunii Mariane şi anumite sarcini care ne privesc?. Un prim beneficiu al acestor întâlniri este comuniunea şi încurajarea, şi , neapărat din ceea ce posedăm fiecare dintre noi, fiecare venim cu o experienţă, cu harurile primite de la Dumnezeu, punerea în comun a experienţei fiecăruia dintre noi după acel model,,al celor cinci pâini şi doi peşti”. Cinci pâini sărace în mâinile Lui Isus, hrănesc neaşteptat, surprinzător. Acesta este şi rolul Întâlnirii noastre. Valoarea stă în a pune în mâinile Lui Dumnezeu şi reprimirea din mâinile Lui.”

În ceea ce priveşte rolul spiritual fundamental al Reuniunii Mariane, PSS Ioan a vorbit de RUGĂCIUNE . „Rugăciunea aceea nevăzută, rugăciunea aceea aşezată în balanţa binelui,care înseamnă timp, care înseamnă evlavie, care înseamnă dragoste de Dumnezeu şi care înseamnă dialog cu EL. Pasfinţia Sa a menţionat şi rolul practic al R.M ,,În parohie unde există grupuri de rugăciune, în multe locuri , unde lipsesc cantorii, acest rol a fost încredinţat Reuniunii Mariane, rostirea Rozariului precedând Liturhia, Vecernia, rolul iniţierii celor noi în viaţa de credinţă, în viaţa eclezială, bisericească, rol în pregătirea unor lucruri necesare în biserică de la prescură, împodobirea bisericii, chiar consiliere… Privitor la  întâlnirea acesta de la Lugoj trebuie să fie o întâlnire de reflecţie  (fiind prezenţi reprezentanţi ai tuturor eparhiilor) asupra misiunii, a mersului şi a bunei organizări a Reuniunii Mariane. Nu neapărat un rol spiritual, va fi  binevenit şi un program spiritual. Trebuie să căutăm răspunsuri privitoare la misiunea de AZI a Reuniunii Mariane. În ce constă acestă misiune? Cum poate fi ea definită? Care sunt provocările? Fiindcă toţi avem provocări ce pot fi  depăşite şi din care poate să iasă chiar ceva mai bun. Rolul Eparhiei de Lugoj este de a vă asigura un cadru propice pentru acestă reflecţie. Vă sunt, vă suntem recunoscători pentru misiunea pe care o aveţi în eparhiile dumneavoastră.

Pr. Ciprian Ioan Suciu, noul Asistent Spiritual la nivel BRU al Reuniunii Mariane în cuvântul său,  ne-a transmis mesajul Preafericitului Arhiepiscop  Cardinal Lucian Mureşan care ne-a îndemnat să avem curajul mărturiei credinţei şi sprijinului Mariei, Preacurata noastră Mamă. Citez o mică parte a mesajului:

«Binecuvântez Întâlnirea Națională a Reuniunilor Mariane de la Lugoj și mulțumesc Preasfinției Sale Ioan, Episcop al Eparhiei de Lugoj, pentru inițiativa și organizarea acestei întâlniri. Vă salut cu bucurie pe fiecare dintre Dumneavoastră și vă încredințez ocrotirii Maicii Preacurate și a Fericiților noştri Episcopi Martiri Greco-Catolici Români, de la a căror beatificare sărbătorim anul acesta cinci ani.

Reflectând asupra temei întâlnirii noastre: „Nu te teme să o primești pe Maria în casa ta” (Mt. 1, 20), ne amintim de situația concretă în care se găsea Familia Sfântă din Nazaret(…)La fel cum Iosif a fost încurajat să nu se teamă să o ia pe Maria de soție, Domnul ne spune și nouă astăzi ,,nu vă temeți”! Cu alte cuvinte, frica nu are ce căuta in viața noastră, a membrilor Reuniunii Mariane, frica nu vine de la Domnul, dimpotrivă, frica ne îndepărtează de El. (…)De aceea, Dumnezeu ne spune ,,nu vă temeți. Eu sunt cu voi precum am fost cu Iosif și Maria așa rămân cu fiecare dintre voi până la sfârșitul timpului”. Dumnezeu, prin înger, îi transmite lui Iosif că Maria este un dar pentru el, este un dar pentru noi toți. Și că prin acel „da” rostit de Maria, fiecare dintre noi primim Semnul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, primim darul de a trăi alături de Isus şi de familia Lui, în Casa Lui, și de a-L mărturisi cu entuziasm.
(…)Să nu ne rușinăm de Maria, să nu ne rușinăm de Cristos și de Biserica Lui, ci să acceptam darurile lui Dumnezeu, precum Sfânta Familie, daruri care ne vor conduce, dacă le trăim cu fidelitate si credință, spre Ierusalimul Ceresc, să încredințăm Noul An, 2024, Fecioarei Maria, Sfânta Maică a lui Dumnezeu și să-i consacrăm viața noastră ca să ne conducă la Isus, împlinirea timpului și a tuturor timpurilor.

Fie ca Milostivul Dumnezeu, prin mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să fie puterea Voastră și să Vă călăuzească în misiunea slujirii aproapelui.»

Cuvântul marianiştilor prezenţi, preoţi spirituali şi preşedinte eparhiale a debutat cu salutul şi punerea,,în temă” a doamnei Angela Groza, Preşedinta la Nivel Naţional a Reuniunii Mariane care a reiterat urgenţele activităţii noastre, a tuturor: ,,Conştientizăm faptul că trăim într-o lume dominată în mare parte de rău în care mulţi semeni ai noştri nu au o viaţă spirituală, un nivel cultural, o viaţă de rugăciune… În acest context, noi, marianiştii  trebuie să ajutăm prin devoţiunile, faptele, acţiunile noastre (…)Reuniunile Mariane, atâtea câte există, trebuie să fie active, să îşi facă prezenţa vizibilă în Biserică, în familie ,în societate cu consecvenţă şi reală devoţiune conştientizând , precum mesajul temei propuse, perceperea, în profunzimea inimii, a  prezenţei Maicii Domnului, a ajutorului Său în trăirea CREDINŢEI. Cuvântul domniei sale a cuprins şi modalităţi concrete prin care se materializează demersul nostru, urgenţa formării unei generaţii tinere care să continue activitatea de slujire mariană.

Cele două întrevenţii extrem de bine documentate a doamnei Preşedintă din Eparhia de Lugoj, gazdă exemplară, Terezia Pintea, de salut şi prezentare a cadrului istoric al spiritualităţii mariane în care acesta a început s-a referit la perioada interbelică in care Fericiţii Episcopi Martiri, Valeriu Traian Frenţiu  şi Ioan Bălan au încurajat creşterea Asociaţiei Reuniunea Mariană „prin care am aprofundat credinţa noastră catolică şi devoţiunea către Sfânta Fecioară Maria”. Materialul pregătit la tema propusă a pus accent pe rolul deosebit pe care îl are prezenţa femeii creştine în familie, societate, în Biserică prezentând cazuri de mari sfinte, sau persoane obişnuite care, prin ocrotirea şi îndrumarea Preacuratei noastre Mame au crescut Binele în lume.  Vorbind de momentul actual, a sintetizat ceea ce toţi, în eparhiile noastre, încercăm să împlinim: „În parohiile unde există acest nucleu de R.M. se organizează meditaţii mariane, , Sf. Rozariu, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul, devoţiuni la Presfânta Inimă a Lui Isus şi Inima Neprihănită a Mariei. Se practică Adoraţia cu Binecuvântarea Euharistică… Un rol foarte important îl au asistenţii spirituali locali, preoţii care sunt hotărâtori în încurajarea primirii şi menţinerii în Asociaţie a noilor membri în a menţine vie viaţa Asociaţiei.

 Conferinţa „Liturghia, credinţa, pietatea populară, trăită şi cultivată prin activitatea Runiunilor Mariane din Biserica Greco-Catolică” a fost susţinută de Pr. Fischer Eduard, Protopop de Satu Mare (Episcopia de Maramureş). Sfinţia sa ne-a prezetat apariţia Cultului Marian în istoria trăirii Credinţei începând cu primele secole, reliefând rolul Conciliilor Ecumenice în stabilirea unei învăţături clare, bine definită în practicarea Credinţei:

«Se merge pas cu pas şi se ajunge la discuţia despre persoana Sf. Fecioare Maria.( Conciliul Ecumenic al 4-lea, Calcedon, anul 453) şi se nasc întrebările: Cine este Maria? Cum ne raportăm la Ea? Vedem astfel ca se face un parcurs al nostru cu Dumnezeu Tatăl, care Parcurs al nostru poate să meargă alături de Maria, apoi împreună cu Maria, apoi poate să meargă prin Maria şi trebuie să meargă precum Maria. Una din cele mai vechi rugăciuni de factură răsăriteană, rugăciunea „Născătoare de Dumnezeu” se găseşte în Vecernia din Postul Mare încă din sec. VII-VIII ca şi tropar legându-se de misterul Bunei Vestiri. (…)Preoţii au datoria de a însoţi credincioşii din R.M. şi a corecta ce nu este propriu învăţăturii Bisericii şi contra  învăţăturii Magisteriului Bisericii. Rugăciunea este o exprimare a credinţei şi un mod de viaţă, dar trebuie să fie foarte bine îngrijită şi conformă cu Evanghelia. Dacă apostolatul laicilor este încurajat în Biserică pe modelul Maicii Domnului, la rândul nostru orientându-ne privirea spre Cristos, şi prin Cristos, către Tatăl alături de Maria trebuie să împlinim apostolatul laicilor, să fim primii, noi  marianiştii, care dăm mărturia Evangheliei.

Contribuţia delegaţiei noastre a fost de ordin practic. Astfel, Pr. Spiritual Traian Dobrată a vorbit de modalităţile prin care se poate reuşi aproprierea copiilor de marianism, sfinţia sa conducând şi Oratoriul „Maria Imaculata”, având ore la clasele Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea şi celebrând Liturghiile copiilor, are contact direct cu copiii şi părinţii lor.

Domnul profesor Ion Dărăbăneanu, reprezentatul Parohiei Beiuş, a oferit nu doar informaţii despre activitatea mariană locală ci şi rodul muncii domniei sale( încă în desfăşurare): „Almanahul Maicii Domnului” , frumos ilustrat, care conţine sărbători şi comemorări ale Precuratei, începând cu 8 septembrie până în 25 august. A exemplificat cu fascicula „Sărbătoarea Maicii Domnului, 15 august” ce conţine capitole precum: 1. Ne aminteşte…, 2. Istorie şi Consemnare., 3. Cuvântul preotului, 4. Închinăciunea lunii august pentru Sfânta Fecioară Maria – tradiţii populare legate de Sfânta Fecioară (ex.Brâul Maicii Domnului, plante tradiţionale), 5. Cântări mariane, 6. Iconografia Maicii Domnului şi un plic pentru iconiţe, 7. Intenţii generale şi particulare ale marianistului. Se vor aduna 15 astfel de fascilule folositoare, invitând marianiştii prezenţi să îl completeze dacă vor considera că ceva s-a omis.  Presfinţiei Sale Episcop Ioan, domnul profesor i-a înmânat un document extras dintr-un caiet de 100 pagini a Pr. Virgil Muntean de pie memorie, care, la pagina 16 vorbeşte de modul în care a fost predată biserica din Lugoj în vremea prigoanei comuniste.

În cele două întervenţii pe care le-am avut, ca preşedintă a Reuniunii Mariane din Eparhia de Oradea, cea de salut şi prezentare generală a situaţiei marianismului în Eparhia noastră, susţinută constant de Preasfinția Sa Virgil, episcopul nostru, de preoţii spirituali dedicaţi şi doamne preşedinte pline de har, neobosite în slujirea Preacuratei, dar şi unele tristeţi ale situaţiei actuale unde ne-am regăsit cu toţii, cei prezenţi… cât şi în intervenţia de interpretare a TEMEI propuse, unde am pus accentul pe acele activităţi care ne-au aduns mulţumire şi cele pe care dorim să le organizăm, spre SLUJIRE ÎN BUCURIE.  Maria este modelul FRUMUSEŢII, a BINELUI pe care Dumnezeu l-a revărsat în lume pentru noi. Fiind copiii Mamei Cereşti încercăm să fim modele, să îi semănăm, să O mărturisim, să vorbim cu EA, să fim aproape de fiecare om care ne este în preajmă şi vedem că nu reuşeşte să se bucure, deci să trăiască cu ISUS. Participarea nostră organizată sau personală la viaţa Bisericii, reculegerile, pelerinajele, organizarea de expoziţii de artă, sărbătoriri, vizite la obiective istorice şi culturale (atât de bogat oferite la noi în Eparhie) sunt toate spre înseninare, a vieţii de zi cu zi. Am propus şi a fost imediat îmbrăţişată propunerea, să organizăm vizite cu marianiştii în diferite Eparhii. Să ne cunoaştem, să ne rugăm împreună, să ne bucurăm de locuri binecuvântate împreună.

Reuşita acestei Întâlniri am trăit-o fiecare prin concluziile bogate în mulţumire pentru darurile minunate ce ni s-au oferit, spirituale şi de găzduire cât şi în propunerile  pe care ne dorim, cu entuziasmul revigorat, să le împlinim!                                                         

Maria-Mirela Filimon
Preşedinta Reuniunii Mariane Eparhiale Oradea

Foto: Maria-Mirela Filimon și Episcopia Greco-Catolică de Lugoj