,,Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel’’, Isaia7,14

,,Motivul prezenţei noastre în lume este Domnul ’’

,,Marianistul nu se poate pensiona!’’

              Marţi, 25 mai 2021, s-a desfăşurat prin intermediul platformei Zoom ÎNTÂLNIREA REUNIUNILOR MARIANE DIN EPARHIA DE ORADEA. Au fost alături,  din toate protopopiatele  Eparhiei de Oradea, cei care au în viața de credință o iubire deosebită pentru Sfânta Fecioară: membrii, preşedinţii şi responsabilii asociaţiei Reuniunea Mariană, Părinţii Preoţi spirituali ai filialelor asociaţiei din parohii, Părinţii Protopopi, Părintele Vicar general Mihai Vătămănelu, Părintele Vicar judecătoresc al Tribunalului Eparhial Răzvan Vasile Iacob, Părintele Vicar cu preoţii Antoniu Chifor.  Mulţi dintre cei prezenţi au fost alături în biserici, în capele ori în oratorii.

              Preasfinţitul Virgil Bercea a onorat cu prezenţa acest eveniment al Bisericii noastre şi al Reuniunii Mariane, cea mai mare şi răspândită asociaţie a Bisericii Greco-Catolice.

              Programul a început cu o priceasnă, mulţumind pe această cale Sorei Patricia pentru faptul că a răspuns invitaţiei şi i-a încântat  cu vocea şi talentul său pe cei prezenţi.

              În continuare, Părintele spiritual al Reuniunii Mariane la nivel eparhial, Traian Dobrată, a rostit rugăciunea de început, aceea  a Fecioarei de la Bixad.

              Preasfinţitul Virgil Bercea a adresat câteva cuvinte de încurajare marianiştilor, sfătuindu-i să rămână mereu aproape de Maica Domnului, arătând cât de importantă este pentru Biserică implicarea lor. ,,Fiecare ne regăsim chemarea şi vocaţia noastră în Dumnezeu. Suntem cu toţii creştini şi de la El ne tragem rădăcinile, de la Domnul Cel Înviat,(…)pornind de la acest mister al Învierii vom înţelege misiunea pe care ne-a dat-o Domnul:  învăţaţi, predicaţi! Astfel, fiecare dintre noi, tineri sau vârstnici, credincioşi, seminarişti, călugări, călugăriţe, preoţi, cu toţii suntem chemaţi si trimişi în acelaşi timp de Domnul în lume, mai ales în lumea contemporană în care vedem că aproape totul se năruie, tot ceea ce credeam noi că este valoare şi principiu, bine şi frumos. Motivul prezenţei noastre în lume este Domnul! ’’

              Pornind de la motto-ul întâlnirii, Părintele Vicar judecătoresc Răzvan Vasile Iacob, a rostit un cuvânt de învăţătură. Prin acesta, Părintele a adus în atenţie o mulţime de aspecte exegetice interesante ale Vechiului Testament, de regulă mai puţin cunoscute laicilor, referindu-se la contextul istoric al secolului VIII, înainte de Cristos în Orientul apropiat antic. Părintele a povestit  despre modul în care Ahaz, rege al Iudeii, de la frgeda vârstă de 20 de ani a comis greşeală după greşeală, neavând încredere în proorocul Isaia, care mereu şi mereu îl sfătuia cum să scape de tirania Asiriei ,,ascultând promisiunile Domnului’’. Regele Ahaz,  neascultându-L pe Domnul, care grăia prin gura profetului şi îi promitea o împărăţie veşnică,a ales să se bazeze doar pe forţele umane şi pe strategiile militare. Refuzând un semn de la Dumnezeu, acesta a făcut cea mai nepotrivită alegere, aceea de a da toate comorile templului şi ale palatului în speranţa unei garanţii mai mari decât a Domnului. În final, epuizând răbdarea lui Dumnezeu, regatul lui Iuda a suferit un dezastru politic şi religios, devenind o colonie asiriană.

              Părintele Răzvan Vasile a mai explicat cum Evanghelistul Matei ar fi considerat că împlinirea acestui oracol, pomenit în motto-ul întâlnirii, s-a realizat prin  conceperea feciorelnică al lui Isus de către Preacurata Fecioară Maria, „fecioara din Nazaret.”

              Prin aceste detalii, Părintele Răzvan Vasile a subliniat faptul că Domnul nu se opreşte niciodată în faţa infidelităţii şi a păcatelor noastre, că nu trebuie să ne fie frică, prin faptul de a avea credinţă în Domnul în orice situaţie, oricât de grea, aşa cum a făcut şi Fecioara Maria întreaga sa viaţă.,,O altă veste bună este faptul că Dumnezeu continuă mereu să ne caute, să ne vorbească şi să să ne invite să ne rugăm mereu Lui, chiar dacă noi ne încăpăţânăm uneori precum regele Ahaz. S-o rugăm pe Maria, Mama noastră, să mijlocească pentru noi la Fiul său’’.

              A urmat cuvântul doamnei profesor Otilia Bălaş, preşedinte eparhial al Reuniunii Mariane, o doamnă deosebită, implicată şi dăruită , devotată Bisericii  greco catolice, director al redacţiei revistei de spiritualitate si cultură creştină – Calea Desăvârşirii –  şi un adevărat izvor de înţelepciune. Doamna Otilia Bălaş, cea care însufleţeşte Reuniunea Mariană să cinstească în mod autentic memoria Fericiţilor episcopi greco-catolici, a propus o privire de ansamblu a Reuniunii Mariane din Eparhia de Oradea, subliniind în acelaşi timp faptul că mulţi   Suverani Pontifi au îndemnat Biserica să aibă  Reuniune Mariană. ,,Sfântul Părintele Papa Benedict al XVI nu încetează să spună că prin Maria, azi, creştinul se umple de bucurie şi devine mai apropiat omului care găseşte prin Maria poarte de intrarea în creştinism’’.

              Doamna Otilia Bălaş a mai arătat că, pe lângă rugăciune, Reuniunea Mariană are multe alte îndatoriri, mai ales cunoaşterea culturii creştine. ,,Sfântul Papa Ioan Paul II a subliniat: Cultura este domeniul vital unde se joacă destinul  Bisericii, dar şi al lumii’’. ,,Suntem chemaţi astăzi la un efort nou pentru a face vii Reuniunile Mariane şi pentru a creşte numărul marianiştilor.

              În încheiere, doamna Otilia Bălaş a adresat un îndemn emoţionant şi încurajator tuturor preoţilor:

                             Să nu spui prea sărac, dă fără frică,

                            Să nu spui prea slab, avântă-te-nainte,

                             Să nu spui prea bătrân, oferă-ţi şi ultima suflare,

                                           Dacă povara-ţi este grea, gândeşte-te la alţii,

                                           Dacă tu încetineşti, ei se vor opri,

                                           Dacă tu te aşezi, ei se vor culca,

                                           Dacă tu te culci, ei vor adormi,

                                           Dacă tu te înmoi, ei vor ceda de tot,

                                           Dacă tu eziţi, ei vor da-napoi,

              Dar,

                             Dacă tu mergi, ei vor alerga,

                             Dacă tu le dai mâna, ei te vor ajuta,

                             Dacă tu-i ajuţi la  greu, ei te vor iubi,

                             Roagă-te cu ei, şi în numele lor, şi ei te vor diviniza.

              În continuare, a urmat cuvântul domnului profesor Ioan Dărăbănean, secretar al   Reuniunii Mariane din Beiuş, membru activ şi dăruit al asociaţiei, care lucrează momentan alături de doamna profesor Carmen Zima la Buletinul Marian, revistă periodică semestrială a comunităţii beiuşene.

              Domnul profesor a subliniat învăţăturile dobândite după această perioadă de provocări din ultimul timp, în contextul pandemiei. Astfel, spiritul marianist se manifestă pe două paliere, respectiv marianismul asociativ şi marianismul personal.

              Referitor la Buletinul Marianist, domnul profesor a arătat că ultimul număr include reţetele lui Aurel, bucătarul care i-a slujit pe trei episcopi greco-catolici, între anii 1916 şi 1948, printre care Preasfinţitul Valeriu Traian Frenţiu. Arta culinară făcând parte din cultură, cele peste 600 de reţete pot fi considerate acte de cultură şi un recurs la istorie.

              În încheierea alocuţiunii sale, domnul Ioan Dărăbănean a enumerat tipurile de marianişti, pornind de la dominantele comportamentale oferite de psihologia socială: marianistul de tip abstract, marianistul de tip espectativ, marianistul concret, marianistul analitic şi marianistul creativ.

              Remarca de încheiere a domnului profesor, căruia îi mulţumim pentru că ne-a bucurat cu prezenţa şi înţelepciunea sa,  va rămâne cu siguranţă în mintea tuturor participanţilor: ,,Marianistul nu se poate pensiona!’’

              A urmat partea dedicată mesajelor celor care s-au înscris la cuvânt, în scopul unei îmbogăţiri reciproce, astfel încât marianiştii să-i mobilizeze şi să-i ajute pe cei din jur să aducă în viaţa lor cât mai aproape Cuvântul.

              Părintele Protopop Zima Zorel, Părintele spiritual al Reuniunii Mariane din Beiuş, a apreciat sacralitatea momentului, prin exprimarea atâtor gânduri, rugăciuni şi mărturii deosebite, a mulţumit Reuniunii Mariane pentru însăşi existenţa sa. Părintele i-a încurajat pe preoţi să înfiinţeze Reuniuni Mariane, să facă ei un pas înainte, încât apoi, să poată să-i urmeze cu rozariul în mână, membrii Reuniunii Mariane, pentru a le desăvârşi munca. Părintele Zorel Zima se afla alături de marianiştii săi, în oratoriul ,,Colţ de Rai’’.

              A urmat salutul Părintelui Protopop Valer Părău, care se afla în frumoasa  Biserică Sfânta Familie din Zalău, alături de enoriaşii săi marianişti, la fel al Părintelui Bertean Daniel, împreună cu enoraşii săi din Biserica Sfânta Familie.

              În Protopopiatul de Carei, Părintele Lucian Cociorva, alături de Părintele spiritual al Reuniunii Mariane locale, a Bisericii Sfântul Anton, i-au însoţit pe credincioşii acestora.

              De la Şimleu-Silvaniei i-a salutat pe cei prezenţi Părintele Paroh Mărincean Florin, spiritualul asociaţiei, care a dat cuvântul doamnei Florica Pop, preşedinte a Reuniunii Mariane ,,Buna-vestire’’ din localitate. Aceasta a împărtăşit faptul că asociaţia lor este una foarte implicată, un ,,organism viu şi activ în parohie, care susţine activitatea preoţilor. Marianiştii sunt în lume, dar nu merg în direcţia ei, ci împotriva curentului.’’

              Din Beiuş a luat cuvântul doamna Aneta Sabou,  preşedinte a Reuniunii Mariane ,,Sfânta Maria’’ din localitate, exprimându-şi bucuria de a se implica, alături de ceilalţi membri, în diverse activităţi, în acţiuni de voluntariat şi de binefacere, subliniind modul în care membrii Reuniunii Mariane se ajută între ei; ca într-o adevărată familie ,,nu ne putem despărţi unii de alţii. ’’

             A urmat partea de concluzii, cu mesajul şi rugăciunea de încheiere, rostite de Părintele spiritual la nivel eparhial Traian Dobrată, care i-a încurajat pe cei prezenţi să meargă cu încredere mai departe, reluând întâlnirile care le-au lipsit atât de mult înaceastă ultimă perioadă. Părintele a făcut Rugăciunea de consfinţire la Inima Neprihănită a Mariei, mulţumind tuturor pentru participare.

              În continuare, după binecuvântarea Preasfinţitului Virgil, cei prezenţi au avut bucuria de a urmări un film documentar deosebit de interesant legat de înaintaşii noştri, datorită cărora avem astăzi atâtea biserici si caredrale deosebite, repere ale unei culturi si ale unei istorii care a înflorit în acele timpuri.

              În incheiere, participanţii s-au reîntâlnit  cu Sora Patricia CMD, care a interpretat o altă priceasnă, timp în care, la fel ca şi la început, au fost derulate fotografii cu activităţile desfăşurate de Reuniunile Mariane ale Eparhiei, unde mulţi s-au regăsit cu bucurie.

              Astfel, participanţii au avut ocazia de a petrece un timp preţios de rugăciune, de aprofundare a mesajului biblic, de comuniune şi de împărtăşire.

              Mulţumim pe această cale tuturor,  pentru participare şi pentru implicare !

              Cu blândul Isus, să ne binecuvânteze Fecioara de Sus!

Responsabil Asociaţii

Biroul Pastoral Eparhial

Laura Ologu