Invitație

Marșul pentru Viață — 25 martie 2023

Dragi Părinți,
Dragi credincioși,

Marșul pentru Viață ne oferă tuturor ocazia să înțelegem că Viața este sfântă, iar noi dorim ca lumea copiilor noștri să fie bazată pe valorile Evangheliei.

Vă îndemn să amintiți credincioșilor de misiunea pe care o au în susținerea Vieții, invitându-i să participe la Marșul pentru Viață care va avea loc la Oradea, sâmbătă, 25 martie 2023, Sărbătoarea Buneivestiri, începând cu ora 12.30, din Piața Unirii urmând traseul Calea Republicii — Piațeta Magazinul Crișul.

Vă rog să anunțați credincioșii despre acest eveniment, duminică 19 martie, la sfârșitul Sfintei Liturghii și să îi încurajați să participe.

Vă rog pe toți preoții din Oradea să participați cu câte un grup din fiecare parohie. Întâlnirea este în fața scenei din Piața Unirii.

Vă mulțumesc, uniți în rugăciune,

+ Virgil Bercea
Episcop

 

MANIFEST PRO-VIAȚĂ

UN APEL CĂTRE EPISCOPI

 

Vocea familiei, 2021

 

Rezumat

Papa Francisc a lansat un sinod de doi ani al episcopilor, ascultând “strigătul” poporului. Această consultare la nivel mondial are loc într-un moment în care în aproape fiecare țară din lume există un program de crimă derulat cu aprobarea statului.

Dovezi empirice arată că, așa cum de altfel a și prezis Humanae vitae, separarea ilicită dintre scopul procreativ și cel unitiv în căsătorie a fost un catalizator pentru abandonarea legii morale în întreaga societate. Autorități publice au impus legi contrare legii naturale referitoare la viața umană și la familie.

În special, programele școlare obligatorii de educație relațională și sexuală din școlile care promovează agenda LGBT, ideologia identității de gen și accesul la contracepție și avort sunt o formă de constrângere a familiilor și îndoctrinează următoarea generație în cultura morții.

Separarea scopului procreativ al căsătoriei de cel unitiv a propulsat cultura mondială a morții, prin intermediul produselor farmaceutice și al dispozitivelor contraceptive care provoacă și avorturi timpurii, prin fertilizare in vitro o procedură care instrumentalizează și distruge nenumărate vieți omenești, prin “căsătoria” între persoane de același sex – care subminează protecția copiilor pe care o oferă căsătoriile creștine –, prin programe obligatorii de educație sexuală care înlocuiesc rolul părinților și distrug inocența copiilor, precum și prin crima avortului.

Mișcarea pro-viață nu poate învinge astfel de rele de una singură. Aceste rele sunt înrădăcinate într-o revoltă de secole împotriva lui Dumnezeu și a Bisericii Sale, revoltă ce a atins un apogeu dramatic în anii 1960, de când a început o prăbușire catastrofală în civilizația creștină. Această revoluție culturală a pătruns și în Biserică. Lipsa de formare a credincioșilor catolici are consecințe dezastruoase pentru suflete și pentru lume. În consecință, oameni care mărturisesc credința catolică susțin legile și politicile anticreștine.

Episcopii au o putere morală apostolică unică de a predica Evanghelia vieții, dăruită lor de Cristos înainte de Înălțarea Sa. Când ei rostesc adevărul Evangheliei cu dragoste, cuvintele lor răsună cu autoritate atât în inimile credincioșilor, cât și în inimile oamenilor care nu-l cunosc pe Cristos – întocmai cum au răsunat cuvintele lui Cristos.

Vocea Familiei face apel la episcopii din întreaga lume, rugându-i să audă strigătele copiilor care sunt uciși cu aprobarea nu numai a guvernelor de pe tot globul, ci și a cetățenilor obișnuiți, inclusiv a membrilor Bisericii.

Vocea Familiei face apel la episcopi să-și folosească puterea dată lor de Dumnezeu, pe care au primit-o ca succesori ai apostolilor, pentru a explica sufletelor aflate în grija lor învățătura incontestabilă a Bisericii cu privire la sacralitatea vieții umane și la inviolabilitatea familiei, arătând cum această învățătură își găsește un sprijin copleșitor în cercetarea medico-științifică și în alte cercetări academice.

Fie ca episcopii de astăzi să se facă ecou Cardinalului von Galen, care în 22 martie 1946 spunea: “Bunul Dumnezeu m-a pus într-o poziție în care aveam datoria de a numi negrul «negru» și albul, «alb», așa cum se spune în ritualul de consacrare a unui episcop.”

 

Strigătul poporului lui Dumnezeu

 1. Vă scriem despre consultarea mondială privind sinodalitatea, lansată de Papa Francisc în octombrie 2021: Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune.
 2. În partea a doua a manualului oficial al Sinodului citim: “… Ascultând, Biserica urmează exemplul lui Dumnezeu însuși, care ascultă strigătul poporului Său.”
 3. Această consultare la nivel mondial are loc într-un moment în care în aproape fiecare țară din lume există un program de crimă derulat cu aprobarea statului – vizând grupurile cele mai vulnerabile din populație – prin avort, prin proceduri FIV și prin eutanasie.
 4. Ne gândim la prima împrejurare în care Dumnezeu a ascultat strigătul poporului Său. După ce Cain l-a ucis pe fratele său Abel, Dumnezeu i-a zis lui Cain: “Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către Mine din pământ.”1
 5. Papa Ioan Paul al II-lea a spus despre avort că “aici avem de-a face cu crima”; despre eutanasie, a spus că “în funcție de circumstanțe, această practică implică gradul de răutate proprie sinuciderii sau crimei”2 și că “sinuciderea este întotdeauna la fel de inacceptabilă din punct de vedere moral ca și crima.”3
 6. Papa Francisc vorbește și el despre avort ca despre o “crimă” referindu-se la o anumită țară în care s-au făcut șase milioane de avorturi și spunând că dacă Biserica acceptă acest lucru “este ca și cum ar accepta crima zilnică.” 4
 7. Se estimează că numai în ultimii treizeci de ani au fost ucise prin avort aproximativ două miliarde de ființe umane,5 adică mai multe decât întregul număr al celor uciși în toate războaiele din istoria omenirii.6
 8. Cu aproximație, în fiecare an la nivel mondial, la trei copii născuți vii, unul este avortat.7

 

Abandonarea legii naturale privind sexualitatea umană și etica sexuală

 1. Considerăm că unul dintre cei mai mari catalizatori ai răspândirii avortului a fost abandonarea legii naturale referitoare la sexualitatea umană și etica sexuală.
 2. În cartea ei, Adam și Eva după pilulă. Paradoxurile revoluției sexuale,8 Mary Eberstadt, cercetător la Institutul Hoover, descrie învățătura centrală a enciclicei Humanae vitae a Papei Paul al VI-lea (25 iulie 1968) cu privire la reglementarea nașterilor drept fiind “poate cea mai puțin la modă, nedorită și universal antipatizată învățătură morală de pe pământ”. Ea continuă apoi să arate că învățătura consacrată în Humanae vitae este, de fapt, învățătura morală “cea mai bine justificată” de pe pământ “prin acumularea de fapte seculare, empirice, postrevoluționare“. Pentru a-și ilustra punctul de vedere, Mary Eberstadt îl citează pe economistul George Akerlof, câștigător al Premiului Nobel. Într-un articol din 1996 apărut în Quarterly Journal of Economics, Akerlof explică “de ce revoluția sexuală, contrar predicției generale… a dus la o creștere a numărului de copii născuți în afara căsătoriei și a avorturilor”. Mary Eberstadt, în Adam și Eva după pilulă, adaugă: “Anii care au trecut de la Humanae vitae .. justificat teama enciclicei că guvernul va folosi noua tehnologie contraceptivă în mod constrângător.”
 3. În acest sens, ne referim la programele școlare de educație relațională și sexuală care se desfășoară în țări din întreaga lume, programe care oferă elevilor acces la contracepție și avort și elimină rolul părinților ca educatori primari și protectori ai copiilor lor. Ne referim în special la ideologia “teoriei identității de gen”, care “neagă diferența și reciprocitatea firească dintre bărbat și femeie și țintește către o societate fără diferențe sexuale, eliminând astfel baza antropologică a familiei”9, și care în diverse părți ale lumii duce la adoptarea unei legislații10 care introduce noi sisteme pentru copiii care obțin recunoașterea legală a identității de gen. Aceste programe sunt menite să fie o formă de constrângere asupra familiilor noastre și să semene cultura morții în generația următoare.
 4. După două miliarde de avorturi numai în ultimii treizeci de ani, rata fiind în continuare în creștere – cel mai mare măcel din istoria umană înregistrată, – observăm măsura în care separarea scopurilor procreativ și unitiv ale căsătoriei a fost un catalizator pentru cultura morții, aceasta avansând în aproape fiecare națiune de pe pământ:
 5. prin produse farmaceutice și dispozitive contraceptive care, pe lângă acțiunea lor de barieră în calea fertilizării, pot provoca, potrivit producătorilor, și avorturi timpurii;
 6. prin fertilizare in vitro, care implică instrumentalizarea embrionului uman și, anual, distrugerea sau pierderea a zece embrioni umani la fiecare copil născut viu;11
 • prin “căsătoria” între persoane de același sex, care subminează căsătoria creștină, o instituție menită să îngrijească și să protejeze copiii, și care face practic imposibil ca mișcarea pro-viață să se opună fertilizării in vitro fără a fi văzută ca dușmanul celor cu înclinații homosexuale, care cer așa-numitul drept la un copil prin proceduri FIV;
 1. prin programe școlare de educație relațională și sexuală care susțin agenda LGBT și oferă acces la contracepție și avort, acestea fiind promovate necontenit de națiuni occidentale puternice, de agenții ONU și de organizații neguvernamentale finanțate de la bugetul statului, care încearcă să atingă și să distrugă nevinovăția fiecărui copil din lume.12

Mișcarea pro-viață: Scopul și limitările noastre

 1. Scopul mișcării pro-viață și motivul existenței noastre este de a ne opune și de a învinge ideea – practic dominantă în lume – că există vieți care nu sunt demne de a fi trăite. Totodată, scopul nostru este de a crea o societate în care legea lui Dumnezeu –“Să nu ucizi!” – să nu fie doar înscrisă în dreptul național și internațional, ci și susținută și apărată cu energie de concetățenii noștri.
 2. Având în vedere că fiecare viață umană este un compus al vieții trupului și al vieții sufletului, lucrarea noastră ar trebui să facă parte dintr-o cruciadă istorică mult mai amplă și mai profundă pentru restaurarea civilizației creștine întemeiată pe întâietatea valorilor spirituale. Ceea ce încercăm să realizăm depășește incomensurabil capacitatea organizațiilor noastre relativ mici, din diferite țări, care intră sub stindardul pro-viață, de a înfăptui doar cu propriile forțe.
 3. Implicit, pe lângă avort ne opunem și căutăm să învingem o gamă largă de rele conexe care, direct sau indirect, reprezintă atacuri la adresa sacralității și inviolabilității vieții umane și a drepturilor inalienabile ale familiei, primul protector al vieții umane – inclusiv, așa cum am menționat mai sus, contracepția, fertilizarea in vitro, eutanasierea, “căsătoria” între persoane de același sex, programele școlare de educație relațională și sexuală, teoria identității de gen și atacurile asupra părinților ca educatori primari ai copiilor lor, pentru a numi doar câteva dintre aceste rele.
 4. Ele sunt înrădăcinate într-o revoltă, o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și a Bisericii Sale, ale cărei semințe au fost plantate cu multe secole în urmă. Este o revoluție care a atins un nou apogeu dramatic în anii 1960, marcând începutul unei prăbușiri catastrofale a civilizației creștină și a recunoașterii adevărurilor susținute universal cu doar câteva decenii înainte. Din păcate, în ziua de azi această revoluție culturală a pătruns și în Biserică.
 5. Noi și colegii noștri activiști din mișcarea pro-viață am făcut tot posibilul, timp de mai bine de o jumătate de secol, pentru a salva vieți prin mărturia noastră, uneori prin succesele noastre în instanțe și în legislaturile de stat, prin grija noastră iubitoare pentru viitoarele mame, ca și prin încercarea de a persevera, statornic, în fața eșecurilor constante și a creșterii bilanțului omuciderilor.

Cu toate acestea, dacă privim la proporții, grupurile pro-viață sunt mici în comparație cu bogăția și puterea politică a culturii morții, cultură susținută de aproape fiecare guvern de pe pământ.

Grupurile pro-viață trebuie să fie întărite de vocile profetice și neechivoce ale episcopilor

 1. Multe dintre principiile morale după care oamenii s-au condus și au trăit de-a lungul istoriei creștine sunt scoase sistematic în afara legii de către legislaturile națiunilor puternice, și legi nedrepte sunt impuse aproape cu forța națiunilor și statelor mai puțin puternice din întreaga lume: gândiți-vă la legea morală conform căreia părinții sunt educatorii primari ai copiilor lor; sau la legile morale care guvernează comportamentul sexual; sau la tentativele încununate cu tot mai mare succes – la adresa sacralității vieții umane – de a face ilegală obiecția de conștiință a cadrelor medicale față de avort13 și eutanasie.14
 2. Aceleași legi morale sunt respinse și în familiile obișnuite din întreaga lume, iar codul moralității, după care majoritatea covârșitoare a oamenilor a trăit de-a lungul istoriei creștinătății, este încălcat, inclusiv în cadrul propriilor noastre comunități și familii catolice. Să ne gândim, de exemplu, la acceptarea pe scară largă în rândul familiilor noastre catolice a concubinajului, la acceptarea sau refuzul de a critica relațiile homosexuale15, la acceptarea controlului nașterilor16, inclusiv a controlului abortiv al nașterilor, și la acceptarea avortului legalizat în anumite circumstanțe.17
 3. Lipsa de formare a credincioșilor catolici are consecințe dezastruoase pentru suflete și pentru lume, așa cum am văzut, de exemplu, la referendumul pentru avort din San Marino, din septembrie 2021, în care 77,28%18 dintre alegători au spus da avortului până în momentul nașterii19, și asta într-o țară în care 97% din populație mărturisește credința catolică.20
 4. Organizațiile noastre pro-viață trebuie să fie întărite urgent de vocile profetice și neechivoce ale episcopilor din întreaga lume, predicând cu credință Evanghelia lui Isus Cristos din două motive: pentru că fără Cristos nu putem face nimic; și pentru că mesajul complet al Evangheliei despre adevărul și sensul sexualității umane și despre sacralitatea vieții umane, învățătură care face parte, de asemenea, din legea naturală scrisă în toate inimile oamenilor, nu este nicăieri mai bine precizat decât în învățătura Bisericii.
 5. Episcopii au o putere morală apostolică unică de a predica Evanghelia vieții. Potrivit Sfântului Matei, ultimele cuvinte de pe pământ ale lui Cristos către apostoli, înainte de a se înălța la cer, au fost: “Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergeți, și faceți ucenici din toate neamurile… învățându-i să țină toate câte v-am poruncit.”21 Aceste cuvinte au fost adresate apostolilor și ele sunt menite, în primul rând, pentru succesorii apostolilor. Episcopii au o carismă conferită lor de Isus Cristos chiar înainte de Înălțarea Sa. De aceea, Papa Ioan Paul al II-lea a subliniat în Evangelium vitae: “Episcopii… sunt primii chemați să fie predicatori neobosiți ai Evangheliei vieții”22 – pentru că atunci când spun adevărul Evangheliei cu dragoste, cuvintele lor răsună cu autoritate, atât în inimile credincioșilor, cât și în inimile oamenilor care nu-L cunosc pe Cristos – întocmai cum au răsunat cuvintele lui Cristos. După cum spune Sfântul Marcu despre iudeii din Cafarnaum: “Și erau uluiți de învățătura lui, pentru că El îi învăța ca unul care are autoritate și nu în felul cărturarilor.”23

 

Exemplul curajos al Cardinalului von Galen

 1. Acum optzeci de ani, Cardinalul von Galen a câștigat aprecierea lumii prin opoziția sa față de programul de eutanasiere din Germania nazistă. Astfel, în predica pe care a rostit-o ca episcop în Biserica Sf. Lambert la 3 august 1941, el spunea: “Vai de omenire, vai de poporul nostru german, dacă porunca sfântă a lui Dumnezeu, «Să nu ucizi!», ‒ pe care Domnul a dat-o pe Muntele Sinai în mijlocul tunetelor și al fulgerelor, pe care Dumnezeu Creatorul a scris-o în conștiința omului de la început, ‒ nu doar că este încălcată, ci această încălcare mai este și tolerată și preluată ca o practică obișnuită, fără pedeapsă.”
 2. În cartea sa Leul din Munster,24 Daniel Utrecht de la Oratoriul din Toronto scrie:
  “Nu numai că predica lui a fost copiată și răspândită în secret în toată Germania și soldaților de pe front, ci curajul episcopului Clemens August von Galen, pe care oamenii din dieceza sa îl cunoșteau bine, a devenit curând faimos în întreaga țară, ba chiar în întreaga lume. În cele din urmă, predicile au ajuns la britanici, care le-au tipărit în pliante cu zecile de mii și le-au aruncat din avioane peste toată Germania, și le-au citit în emisiuni radio transmise Germaniei. Când americanii au intrat în război, și ei l-au privit pe von Galen ca pe un erou…”
 3. Este clar că episcopii de astăzi au nevoie de un alt tip de curaj suprem în susținerea poruncii a V-a. Episcopii de astăzi cu siguranță nu vor fi tratați ca niște eroi dacă vor face acest lucru. Este mai probabil ca ei să fie denunțați de autoritățile britanice și americane și de mass-media, ca dușmani ai așa-numitelor “drepturi fundamentale” și ai libertății omului, pentru faptul că se pronunță împotriva avortului și a crimelor de eutanasiere și a suprimării drepturilor părinților ca educatori primari ai copiilor lor în materie de educație sexuală. Ne confruntăm cu un tip de tiranie diferită de cea a dictaturilor naziste și comuniste, care au stârnit atâta teamă și atât dezgust în întreaga lume. Cea de azi este o ordine mondială în care Statul a autorizat cetățenii obișnuiți să dețină controlul, astfel încât să fie fragmentat și răspândit în întreaga lume – lucru pe care l-am văzut mai întâi cu pilula contraceptivă și acum cu pilula abortivă; iar recent cu referendumul pentru avort din San Marino (a se vedea mai sus).

 

Facem apel la păstorii noștri sacri

 1. Ne aflăm în mijlocul celei mai grave perioade din istoria mondială a crimelor legalizate, printr-un program ferm în vigoare în aproape fiecare țară din lume. Facem apel la Voi, păstorii noștri sacri, rugându-vă să auziți strigătele celor aproximativ două miliarde de copii uciși, numai în ultimii treizeci de ani, cu aprobarea legislaturilor naționale și a liderilor politici din întreaga lume.
 2. Cu venerație facem apel la Voi rugându-vă să interveniți în favoarea celor nevinovați, de exemplu refuzând politicienilor pro-avort, care ocolesc convertirea în mod flagrant, și altora care trăiesc în mod deschis în păcat de moarte, permisiunea de a primi Trupul, Sângele, Sufletul și Dumnezeirea lui Isus Cristos în Sfânta Împărtășanie încălcând Legile lui Dumnezeu. Cu siguranță această permisiune de a primi Sfânta Împărtășanie este refuzată pe bună dreptate politicienilor care au favorizat uciderea oricărui alt grup de oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu; la fel trebuie să fie și în cazul celor care susțin avortul și eutanasia.
 3. Facem apel la Voi ca să vă folosiți puterea dată de Dumnezeu, pe care ați primit-o ca succesori al apostolilor, pentru a explica sufletelor aflate în grija Voastră învățătura incontestabilă a Bisericii despre sacralitatea vieții umane și inviolabilitatea familiei, și modul în care această învățătură își găsește un sprijin copleșitor în cercetarea medico-științifică, în alte cercetări academice și în practica Bisericii, ca de exemplu:
 4. în constatarea că separarea scopurilor procreativ și unitiv în căsătorie a fost un catalizator pentru cultura morții, făcând-o să avanseze în fiecare națiune de pe pământ;
 5. în dovezile științifice că viața umană începe la concepere;
 • în datele despre dezvoltarea umană înainte de naștere și despre nedreptatea avortului;
 1. în Doctrina Bisericii conform căreia nicio circumstanță, niciun scop, niciun fel de lege nu poate face vreodată licit un act care este intrinsec ilicit – cum ar fi avortul, eutanasia, FIV sau contracepția –, deoarece este contrar Legii lui Dumnezeu, lege scrisă în fiecare inimă umană, cunoscută prin rațiunea însăși și proclamată de Biserică;25
 2. în învățătura catolică care se opune nașterii induse prematur (pentru copii care încă nu sunt viabili), oricare ar fi motivul invocat pentru inducere;26
 3. în iertarea plină de dragoste a lui Dumnezeu pentru oricine regretă că a făcut un avort sau că a fost implicat în vreun fel într-un avort; la fel, în ajutorul care este disponibil din partea Bisericii și a organizațiilor laice pentru cei care sunt ispitiți, din orice motiv, să recurgă la avort;
 • în demascarea argumentelor false folosite de mulți oameni de știință și de politicieni pentru a justifica cercetarea distructivă asupra embrionilor umani;
 • în explicația clară de ce fertilizarea in vitro (FIV) nu este niciodată justificată din punct de vedere etic27 și în demascarea nedreptății față de cei circa cinci milioane de embrioni umani în plus rezultați în urma procedurii, care sunt congelați, aruncați sau utilizați în cercetarea embrionară umană distructivă, pentru a permite doar unei jumătăți de milion de copii concepuți prin FIV să se nască vii; 28
 1. în arătarea cu claritate că personalul medical are obligația de a se opune avortului, eutanasiei și altor astfel de rele prin obiecția de conștiință; 29
 2. în arătarea cu claritate că părinții au obligația de a-și respecta dreptul și îndatoririle în calitate de protectori primari ai copiilor lor, în special în ceea ce privește opoziția față de educația relațională și sexuală implementată în școli;30
 3. în atenționarea plină de afecțiune a familiilor, cu privire la presiunile exercitate de serviciile naționale de sănătate din întreaga lume prin programe de screening prenatal care urmăresc să detecteze și să distrugă copiii nenăscuți care prezintă potențiale dizabilități;
 • în atenționarea cu privire la obligația creștinilor, împreună cu sugestiile privind modul de îndeplinire a acestei obligații, de a-și exprima opoziția față de utilizarea embrionilor și a copiilor avortați în crearea liniilor celulare fetale utilizate pentru producerea vaccinurilor, a medicamentelor și a altor produse, cu toate că – în baza învățăturii morale a Sfântului Toma de Aquino și a Sfântului Alfons-Maria de Liguori – este licit pentru credincioși să utilizeze astfel de produse întrucât nu au jucat niciun rol în crearea lor; 31
 • în îngrijirea și protecția specială care trebuie acordate copiilor cu handicap amenințați de avort, și nu în ultimul rând copiilor cu o speranță de viață potențial foarte scurtă, fie în uter, fie după naștere;
 • în obligația de a face campanie și de a vota pentru legislația etică.32
 1. În cele din urmă, vă recomandăm cuvintele cardinalului von Galen cu ocazia întoarcerii sale la Munster după ce a fost creat cardinal la Roma, ceea ce s-a întâmplat să fie cu foarte puțin timp înainte de moartea sa, la 22 martie 1946: “Bunul Dumnezeu m-a plasat într-o poziție în care aveam datoria de a numi negrul «negru» și albul, «alb», cum se spune în ritul consacrării unui episcop. Mi-a dat o poziție care m-a făcut conducătorul și călăuza responsabilă a sute și mii de oameni cărora, ca și mie, le-a fost greu și care au suportat doar prin virtute și cu cea mai mare durere, anii când adevărul și dreptatea lui Dumnezeu, valoarea ființei umane și drepturile ființei umane au fost lăsate deoparte, respinse și făcute una cu pământul… Știu că mulți au suferit mai mult, mult mai mult decât am avut eu personal de suferit, din cauza atacurilor asupra adevărului și dreptății, pe care și noi le-am cunoscut. Nu puteau vorbi. Nu puteau decât să sufere. E posibil ca, în ochii lui Dumnezeu, în care suferința are mai multă valoare decât au faptele și cuvintele, e posibil ca, prin suferința voastră, poate chiar mulți dintre cei care vă aflați aici să fi meritat cu adevărat mult mai mult în ochii sfinți ai lui Dumnezeu, pentru că ați suferit mai mult decât mine. Dar a fost dreptul meu și datoria mea să vorbesc, și am vorbit pentru voi…”33

Note

 

1 Gen 4,9-10.

2 Evangelium vitae, 65.

3 Evangelium vitae, 66.

4 Site-ul Vatican News, “Pope Francis speaking to journalists on the return flight from Slovakia”, 16 octombrie 2021; https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-09/pope-abortion-is-murder-the-church-must-be-compassionate.html.

5 Institutul Guttmacher, “Unintended Pregnancy and Abortion Worldwide”, iulie 2020;

https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide.

6 Chris Hedges, “What every person should know about war”, Ziarul New York Times, 6 iulie 2003;

https://www.nytimes.com/2003/07/06/books/chapters/what-every-person-should-know-about-war.html.

7 Site-ul The World Counts; https://www.theworldcounts.com/populations/world/births;

Institutul Guttmacher, “Unintended Pregnancy and Abortion Worldwide”, iulie 2020;

https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide.

8 Mary Eberstadt, Adam and Eve After the Pill: Paradoxes of the Sexual Revolution, Editura Ignatius Press, 2012.

9 Francisc, Exortație apostolică post-sinodală Amoris laetitia, 19 martie 2016, nr 56.

10 Parlamentul Noii Zeelande, Conversion Practices Prohibition Legislation Bill 2021; https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-digests/document/53PLLaw26531/conversion-practices-prohibition-legislation-bill-2021; “New Zealand moves closer to passing ‘self-identification’ law”, Agenția Reuters, 11 august 2021; https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-moves-closer-passing-self-identification-law-2021-08-11/; Guvernul scoțian, Gender Recognition Reform (Scotland) Bill: consultation analysis, 2 septembrie 2021; https://www.gov.scot/publications/gender-recognition-reform-scotland-bill-analysis-responses-public-consultation-exercise/.

11 În 2018, s-a raportat că o jumătate de milion de copii s-au născut anual ca urmare a procedurilor FIV și ICSI (injectarea intracitoplasmatică a spermei). La un număr de ovule recoltate pentru a maximiza rata nașterilor vii de aproximativ 15, aproximativ 11 sunt fecundate cu succes. A se vedea “More than 8 million babies born from IVF since the world’s first in 1978”, Site-ul Science Daily, 3 septembrie 2018; https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180703084127.htm;

S.K. Sunkara et al., „Association between the number of eggs and live birth in IVF treatment: an analysis of 400 135 treatment cycles”, Site-ul medical PubMed iulie 2011; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21558332/; University of California din San Francisco, FAQ: Intracytoplasmic Sperm Injection; https://www.ucsfhealth.org/education/faq-intracytoplasmic-sperm-injection.

12 UNESCO, International technical guidance on sexuality education, 2018; https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ITGSE.pdf; Stefano Gennarini, “UN Agency Defies General Assembly, Promotes ‘Comprehensive Sexuality Education’”, Centrul pentru Familie și Drepturile Omului, 19 ianuarie 2018, https://c-fam.org/friday_fax/un-agency-defies-general-assembly-promotes-comprehensive-sexuality-education-part-1/.

13 L.A. Keogh et al., „Conscientious objection to abortion, the law and its implementation in Victoria, Australia: perspectives of abortion service providers”, Publicația BMC Medical Ethics, 31 ianuarie 2019; https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-019-0346-1;

Camera Lorzilor, Conscientious Objection (Medical Activities) Bill, 2018; https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2018-0010/LLN-2018-0010.pdf

14 Departamentul Afacerilor Constituționale, Mental Capacity Act 2005, 23 aprilie 2007;

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921428/Mental-capacity-act-code-of-practice.pdf.

15 Jeff Diamant, “How Catholics around the world see same-sex marriage, homosexuality”, Centrul de Cercetare Pew, 2 noiembrie 2020; https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/02/how-catholics-around-the-worldsee-same-sex-marriage-homosexuality/.

16 Lizzy Davies, “Catholics and church at odds on contraception, divorce and abortion”, ziarul The Guardian, 9 februarie 2014; https://www.theguardian.com/world/2014/feb/09/catholics-church-contraception-abortion-survey.

17 Dalia Fahmy, “8 key findings about Catholics and abortion”, Centrul de Cercetare Pew, 20 octombrie 2020; https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/20/8-key-findings-about-catholics-and-abortion/; Andrew McCorkell și Colin Francome, “Most UK Catholics support abortion and use of contraception”, ziarul The Independent, 23 octombrie 2011; https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/most-uk-catholics-support-abortion-and-use-contraception-2083291.html; a se vedea și nota 16.

18 Angela Giuffrida, “San Marino referendum ends with 77% voting to end abortion ban”, ziarul The Guardian, 26 septembrie 2021; https://www.theguardian.com/world/2021/sep/26/san-marino-votes-in-referendum-on-lifting-abortion-ban.

19 Site-ul canalului de știri BBC, “San Marino votes to legalise abortion in referendum”, 26 septembrie 2021; https://www.bbc.com/news/world-europe-58701788.

20 Site-ul World Atlas, “Religious Beliefs In San Marino”; https://www.worldatlas.com/articles/religious-beliefs-in-san-marino.html; Canalul de știri radio The World, “San Marino votes to legalize abortion, ending a 150-year-old ban”, 28 septembrie 2021; https://www.pri.org/stories/2021-09-28/san-marino-votes-legalize-abortion-ending-150-year-old-ban.

21 Mt 28,20.

22 Evangelium vitae, 82.

23 Mc 1,22.

24 A se vedea Daniel Utrecht, The Lion of Munster, Editura TAN Books, 2016.

25 Veritatis splendor, 79-83.

26 A se vedea Henry Denzinger, The Sources of Catholic Dogma, Editura Loreto Publications, 1955, începând cu secțiunea 1889; https://archive.org/details/DenzingerTheSourcesOfCatholicDogma/page/n503/mode/2up.

27 Donum vitae, 5.

28 A se vedea nota 11.

29 Evangelium vitae,73.

30 Sapientiae Christianae, 42; Divini Illius Magistri 65-67,74; Papa Pius al XII-lea, An address to French fathers, 18 februarie 1951.

31 Congregația pentru Doctrina credinței, Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines, 17 decembrie 2020; https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html#_ftn4.

32 Congregația pentru Doctrina credinței, Declaration on Procured Abortion, 18 noiembrie 1974, nr. 22: AAS 66 (1974), p. 744.

33 Daniel Utrecht, The Lion of Munster, vezi nota 24.