Dicasterul pentru Laici, Familie și Viață organizează în perioada 16-18 februarie 2023, în Aula Nouă a Sinodului, o conferință internațională pe tema „Păstori și credincioși laici chemați să meargă înainte împreună”, pentru a reflecta la încurajarea unei „colaborări pozitive” între cler și laici, pentru o Biserică sinodală. 210 președinți și reprezentanți ai Comisiilor Episcopale pentru Laici din întreaga lume sunt adunați în Vatican pentru a discuta cum să îmbunătățească și să crească colaborarea dintre laici, preoți și persoanele consacrate în slujba Bisericii.

Discuțiile le oferă participanților oportunitatea de a explora natura și fundamentul co-responsabilității în Biserică în lumina procesului sinodal în curs de desfășurare. În cuvântul său de deschidere de joi, prefectul Dicasterului, Cardinalul Kevin Farrell, a reamintit originea și scopul reuniunii, care decurge din Adunarea Plenară din noiembrie 2019, subliniind „necesitatea de a studia mai departe rolul responsabilității care aparține fiecărei persoane botezate în Biserică”. În timpul acelei Adunări, a explicat el, „am simțit o chemare reînnoită din partea Domnului de ‘a merge înainte împreună‘ în asumarea responsabilității în slujirea comunității creștine” și în vestirea Evangheliei oamenilor din timpul nostru, fiecare conform vocației sale individuale.

De aici și tema aleasă pentru conferința care a avut ca scop sensibilizarea păstorilor și a laicilor deopotrivă cu privire la „semnificația responsabilității care decurge din Botez și care îi unește pe toți”, pentru a încuraja acea „colaborare pozitivă” între clerici și laici, așa cum a cerut Papa Francisc în timpul Adunării. „Toți membrii Poporului lui Dumnezeu, păstorii și credincioșii laici deopotrivă, împărtășesc responsabilitatea deplină pentru viața, misiunea, grija, conducerea și creșterea Poporului lui Dumnezeu. Este necesar să depășim abordarea de ‘delegare‘ sau pe cea de ‘substituire‘, în care laicii sunt ‘delegați‘ de păstori pentru unele servicii sporadice sau laicii ‘înlocuiesc‘ clericii în anumite funcții, dar lucrează în mod izolat.”

Pentru ca această responsabilitate comună „să fie practicată efectiv”, Cardinalul Farrell a subliniat importanța unei formări adecvate atât pentru păstori, cât și pentru laici, care încă nu sunt obișnuiți să lucreze cot la cot. Cardinalul Farrell a continuat observând că tema aleasă pentru conferință este foarte în conformitate cu drumul sinodal care solicită un angajament mai mare al întregii Biserici de „a merge înainte împreună”, implicând tot Poporul lui Dumnezeu, astfel încât fiecare să fie un „subiect” activ al comunității ecleziale. „Toți cei din Biserică trebuie să fie un ‘subiect’ activ: toți sunt chemați să își aducă contribuția lor originală la viața și misiunea Bisericii și toți sunt chemați să își exprime opiniile personale și să se folosească de carismele lor respective.”

Potrivit prefectului Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață, „Lumen gentium”, Constituția despre Biserică a Conciliului Vatican II, oferă câteva sugestii practice foarte importante pentru păstori cu privire la modul de implicare și relaționare cu credincioșii laici. În primul rând, indică necesitatea consultării laicilor, ceea ce „nu diminuează responsabilitatea personală a Episcopului în ceea ce privește deciziile care trebuie luate”, deoarece „decizia este o responsabilitate ministerială”.

„Lumen gentium”, de asemenea, invită păstorii să încredințeze laicilor funcții ecleziale care, prin natura lor, nu trebuie să fie ocupate de cler și ale căror sarcini pot fi într-adevăr îndeplinite mai bine de către laici. În acest sens, Cardinalul Farrell a remarcat că există multe domenii în care laicii sunt adesea mai competenți decât preoții și persoanele consacrate, cum ar fi domeniile administrației economice și finanțelor; al dreptului civil și chiar al dreptului canonic, al dialogului dintre știință și credință și al comunicării sociale. Prezența și acțiunea credincioșilor laici, a adăugat el, este „de mare folos în Biserică și în activități mai ‘ecleziale’, cum ar fi evanghelizarea și acțiunile caritabile”. În concluzie, Cardinalul Farrell a insistat asupra necesității ca păstorii să aibă o mai mare încredere „în discernământul și fidelitatea laicilor față de Evanghelia lui Cristos și față de Biserica Sa”.

La conferință vor fi patru vorbitori principali: Luis Navarro, rectorul Universității Pontificale Santa Croce; Carmen Peña García, de la Facultatea de Drept Canonic a Universității Pontificale Comillas din Madrid, ambii consultanți ai Dicasterului; Hosffman Ospino, de la Școala de Teologie și Pastorație de la Colegiul Boston; și Cardinalul Gérald Ciprien Lacroix, Arhiepiscop de Québec și membru al Dicasterului. Participanții la conferință includ 107 laici, 36 de preoți și 67 de Episcopi, reprezentând 74 de Conferințe Episcopale și 29 de mișcări ecleziale. Delegații provin de pe cele cinci continente, inclusiv din 20 de țări africane și 24 de țări europene.â

Din partea Bisericii Greco-Catolice din România participă PS Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea și președintele Comisiei pentru Laici din cadrul Conferinței Episcopale din România, Doamna Ramona Dragoș din cadrul Biroului Pastoral al Eparhiei de Oradea și Domnul Eugen Ivuț.

Sursa: catholica.ro