Cu motivantul îndemn ,,Iubirea trăită în familie este o forţă permanentă pentru viaţa Bisericii” şi-a început Preasfinţitul Virgil Bercea invitaţia adresată familiilor din Eparhia de Oradea de a participa la întâlnirea dedicată acestora, organizată de către Departamantul de pastoraţie a Famililor şi a Adulţilor. Domnul se face cunoscut prin intermediul familiei creştine, familia fiind speranţa lumii de mâine.

Au răspuns invitaţiei câteva sute de credincioşi de pe cuprinsul Eparhiei de Oradea, veniţi din Protopopiatul de Oradea, de Holod, de Zalău, de Şimleu şi de Marghita, care s-au alăturat celor din Beiuş.

Astfel, în duminica de ieri, 19 iunie 2022, Biserica Greco-Catolică din Beiuş „Sfinții Trei Ierarhi” a fost gazdă desăvârşită pentru Întâlnirea Eparhială a Familiilor 2022, aşteptându-şi într-o atmosferă de sărbătoare, caldă şi primitoare, oaspeţii. Invitatul de onoare al evenimentului a fost Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, care cu multă dragoste şi bucurie a venit să fie alături de credincioşi iar promotori au fost, ca de fiecare dată, Părintele Vicar General Mihai Vătămănelu şi Părintele Vicar cu pastoraţia familiilor Mihai Tegzeş, care cu mult suflet şi determinare susţin dezvoltarea în eparhie a activităţii pastorale dedicate familiilor şi adulţilor.

Evenimentul se înscrie în şirul manifestărilor care subliniază Întâlnirea Mondială a Familiilor de la Roma din acest an, celebrată în această perioadă, cu tema: ,,Iubirea familială: vocație şi cale de sfințenie”.

Programul a început cu Sfânta Liturghie celebrată de către Preasfințitul Virgil Bercea alături de un sobor de preoţi, care a explicat în predica sa cine mai este sfânt în zilele noastre, arătând cum ,,dacă-L mărturisim pe Domnul înaintea oamenilor, înseamnă că mergem pe un drum de sfinţenie”,  ,,suntem chemaţi să ne îndeplinim chemarea în familia fiecăruia şi în marea familie a Bisericii”, adresând o întrebare retorică: ,,Reuşim cu adevărat să vedem cerul în ochii soţului, ai soţiei, în ochii copiilor, ai mamelor, ai taţilor? Ei sunt cerul nostru, atât de aproape de noi…” şi concluzionând ,,putem să devenim, fiecare familie, o stea pe cerul societăţii noastre care nu mai doreşte sfinţenia”, nu înainte de a oferi şi soluţii concrete ,,dacă vom şti să spunem: te rog, iartă-mă, mulţumesc şi te iubesc.”

Părintele Zorel Zima, protopopul greco-catolic al Beiușului, a adresat un călduros cuvânt de bun-venit invitaţilor, mulţumindu-le ,,familiilor prezente care au înţeles că sunt create din iubire”, atrăgând atenţia că ,,nu suntem familii numai pentru casa noastră, ci şi pentru comunităţile noastre, fiindcă Biserica este familia lui Dumnezeu” şi amintind faptul că evenimentul este în comuniune cu Întâlnirea Mondială a Familiilor. Părintele a trecut în revistă participanţii şi organizatorii, inclusiv Părinţii responsabili cu pastoraţia adulţilor şi a familiilor, pe toţi cei care s-au implicat, atât la vedere, precum corul, cât şi cei aflaţi în spatele organizării, respectiv voluntarii.

După agapa din locaţia cu atmosferă caldă şi primitoare denumită atât de sugestiv Oratoriul ,,Colţ de Rai”, loc în care cei prezenţi au putut socializa şi experimenta bucuria de a forma o adevărată comuniune, a urmat porţia de hrană spirituală oferită prin intermediul catehezei expuse de către  Părintele Vicar General Mihai Vătămănelu.

Părintele a început cu descrierea icoanei ce  a fost oferită participanţilor, pictată tocmai de către Părintele Renzo Bonetti, cel care a inspirat apostolatul cu familiile în eparhia noastră, ilustrând într-un mod original Sacramentul Căsătoriei.

Tema catehezei a fost ,,Iubirea conjugală dincolo de timp şi spaţiu”, menită să ajute soţii să conştientizeze frumoasa misiune pe care aceştia o au, aceea de a-i cuprinde şi pe alţii în gândurile şi preocupările lor. ,,Soţii sunt scufundaţi în iubirea infinită a lui Dumnezeu, de aceea sunt investiţi cu misiunea de a face cunoscută iubirea cu care Cristos iubeşte Biserica”, iar ,,o simplă lozincă ne poate ajuta să ne aflăm mai bine starea: Să trăim Cerescul în Pământesc şi să trăim Pământescul în Ceresc”. Pare dificil, şi totuşi începe cu lucrurile mici, de fiecare zi. Dacă Cristos s-a dăruit omenirii pe cruce, soţii şi soţiile sunt chemaţi să aleagă să stea cu Dumnezeu, să-L aşeze pe Mântuitor ,,în centrul vieţii personale şi a familiei”, fiindcă atunci ,,când eşti cu persoana iubită nu te mai uiţi la ceas… ”. ,,Vrei să iubeşti mai mult? Roagă-te mai mult, caută mai mult.   Lăsaţi-vă iubiţi de Isus care ştie să umple golurile noastre. Să fim atenţi ca Isus să  nu ne placă doar ca un Mire care vine să ne vindece rănile, să nu căutăm doar darurile Sale, ci să-L consultăm pe El încă din primele clipe ale dimineţii, fiindcă altfel riscăm să vorbim prea mult despre Isus dar nu cu Isus”.

Dacă conştientizăm că ,,toată munca de fiecare zi pentru asigurarea traiului este o rugăciune”, dobândim o metodă practică de diminuare sau chiar de eliminare a stresul zilnic.

Care ar fi roadele strădaniei de a-i ajuta inclusiv pe cei din jur să guste din bunătatea lui Dumnezeu? ,,Uimirea şi bucuria de a sta cu El”.

Părintele Mihai Vătămănelu a dat şi o temă celor prezenţi, provocându-i să găsească soluţii pentru a păstra vie această dorinţă de a creşte în iubire, invitând soţii prezenţi să repete promisiunile rostite în momentul căsătoriei.

În continuare Părintele Vicar cu pastoraţia familiilor Mihai Tegzeş a invitat participanţii la cuvânt pentru împărtăşirea impresiilor, mulţumind tuturor pentru prezenţă, amintind că singura icoană din Biserică sunt soţul şi soţia, accentuând faptul că ,,Dumnezeu ne iubeşte şi atunci când noi îl trădăm”.

În încheierea programului, cei prezenţi s-au unit în rugăciune, printr-o adoraţie animată de tinerii de la Oratoriul Colţ de Rai Beiuş, împreună cu copiii familiilor participante, care, prin glasurile, dăruirea şi simţirea lor i-au ajutat pe participanţi să se simtă mai aproape de Domnul.   De-asemenea, cei prezenţi au avut bucuria de a asculta o cântare deosebit de emoţionantă ,,Mă chemi să umblu peste ape”, în interpretarea talentatei tinere Miriam Zima, prin care aceasta a  transmis o puternică şi veritabilă vibraţie sufletească.

Îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru această zi plină de har, mulţumim organizatorilor pentru acest cadou spiritual, mulţumim familiei Părintelui protopop Zima pentru buna găzduire, mulţumim corului care a facilitat din plin întregirea atmosferei de rugăciune, mulţumim fiecărui participant pentru alegerea făcută, de a experimenta comuniunea în Domnul.

Laura Ologu

Biroul Pastoral