În acest an, redactarea broşurii pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor a fost încredinţată comunităţii monahale din Grandchamp, Elveţia, potrivit site-ului Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor.

Tema aleasă în acest an, luată din Evanghelia după sfântul Ioan, capitolul 15 –  „Rămâneţi în iubirea mea: veţi aduce rod mult!” – „exprimă vocaţia Bisericii pentru rugăciune, împăcare şi  unitate”, vocaţie reflectată şi de comunitatea din Grandchamp, fondată în Elveţia, în prima jumătate a secolului XX, de unele femei aparţinând tradiţiei creştine reformate din Elveţia francofonă, cunoscute drept „Dames de Morges”. Ele au redescoperit importanţa tăcerii în ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu şi a urmării practicii reculegerilor spirituale, după exemplul lui Isus care se retrăgea în locuri pustii pentru a se ruga. Cu timpul, şi alte persoane s-au alăturat lor pentru a participa la reculegerile organizate cu regularitate la Grandchamp.
De-a lungul anilor, Comunitatea din Grandchamp a cultivat legături puternice atât cu Comunitatea din Taizé, cât şi cu părintele Paul Couturier, o figură cheie în istoria Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor.
În prezent, Comunitatea din Grandchamp numără în jur de cincizeci de călugăriţe, angajate în căutarea itinerariilor de reconciliere între creştini şi a celor mai bune modalităţi de respectare a întregii creaţii.
Întâlnirea în vederea redactării textelor din acest an a avut loc la Grandchamp, între 15 şi 18 septembrie 2019. La reuniune au participat reprezentanţi ai Comisia internaţionale, constituită din Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor şi de Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Ulterior, comunitatea monahală din  Grandchamp a lucrat timp de câteva luni la redactarea textului de bază care a fost completat şi aprobat de Comisia Internaţională.

Tema Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor din acest an, aleasă de călugăriţele Comunităţii din Grandchamp, le-a oferit ocazia de a împărtăşi din experienţa şi înţelepciunea vieţii contemplative, altoită în dragostea de Dumnezeu, şi le-a dat totodată prilejul de a vorbi despre importanţa rugăciunii şi a solidarităţii în cultivarea unităţii creştinilor.

Sursa:vaticannews.va/ro