Bucureşti, 13 ianuarie 2021

Către Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla,
Calea Moţilor 26, Cluj-Napoca

Cu tristețe, am primit vestea trecerii subite din această viață a Preasfinţitului Părinte Florentin Crihălmeanu, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

În toată misiunea sa sacerdotală, a fost un păstor erudit, harnic şi blând, pentru clericii şi credincioşii săi, remarcându-se, în acelaşi timp, printr-o temeinică pregătire teologică şi o deschidere sinceră pentru dialogul intercreştin şi pentru valorile tradiţiei bizantine.

Totodată, Preasfinţia Sa a fost sensibil la transformările culturale şi de mentalitate din lumea contemporană, afectată de criză, nu doar în domeniul social, economic şi sanitar, ci, mai cu seamă, în cel spiritual.

În aceste momente de întristare, exprimăm condoleanțe Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să odihnească sufletul Episcopului Florentin în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi. 

Veșnică să-i fie pomenirea! 

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române