Marţi, 12 ianuarie a.c., Sala de Presă a Sfântului Scaun a difuzat Mesajul papei Francisc pentru cea de-a 29-a Zi Mondială a Bolnavului. Mesajul Sfântului Părinte din 2021 are tema: «”Unul este învăţătorul vostru, iar voi toţi sunteţi fraţi!” (Mt 11,28). Relaţia de încredere la baza îngrijirii bolnavilor».

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

12 ianuarie 2021 – Vatican News. 

La începutul documentului, pontiful aminteşte că Ziua mondială a bolnavului este celebrată la 11 februarie, în comemorarea liturgică a Fericitei Fecioare Maria de la Lourdes, „un moment propice pentru a acorda o atenţie specială persoanelor bolnave şi celor care le îngrijesc, atât în locurile destinate îngrijirii lor cât şi în cadrul familiilor şi al comunităţilor”.

«Gândurile noastre» – scrie papa Francisc – «se adresează în special celor din întreaga lume care suferă din cauza efectelor pandemiei de coronavirus. Tuturor, în special celor mai săraci şi mai marginalizaţi, le exprim apropierea spirituală, asigurându-i de grija şi afecţiunea Bisericii.»

Oprindu-se asupra temei Mesajului din acest an, Sfântul Părinte evidenţiază că aceasta se inspiră din fragmentul evanghelic în care Isus critică ipocrizia celor care spun dar nu fac, amintind că o astfel de critică este întotdeauna salutară pentru toţi deoarece nimeni nu este imun faţă de răul ipocriziei, definit de pontif „un rău foarte grav, care are ca efect împiedicarea înfloririi noastre ca copii ai Tatălui unic, chemaţi să trăiască o frăţie universală”.
Isus ne oferă un model de comportament complet opus ipocriziei, deoarece se opreşte pentru a asculta şi a stabili o relaţie directă şi personală cu celălalt, o relaţie caracterizată de emoţie şi empatie, de implicare în suferinţa lui până la asumarea acesteia.

Succesiv, referindu-se la experienţa bolii, pontiful a explicat că aceasta „ne face să simţim vulnerabilitatea şi, în acelaşi timp, nevoia înnăscută de celălalt”. „De fapt” – se scrie în Mesaj – „când suntem bolnavi, incertitudinea, frica şi uneori consternarea ne pătrund în minte şi în inimă; ne aflăm într-o situaţie de neputinţă, pentru că sănătatea noastră nu depinde de capacităţile noastre şi nici de străduinţa noastră (cf  Mt 6,27).”
Boala – explică pontiful – ne face să-i adresăm lui Dumnezeu întrebări cu privire la sensul existenţei, ce reflectă căutarea unui înţeles, a unei noi direcţii a vieţii, întrebări care, uneori, nu află un răspuns imediat. «Boala» – se spune în continuarea Mesajului – «are întotdeauna un chip şi nu doar unul: are chipul fiecărui bolnav şi al fiecărei bolnave, inclusiv al celor care se simt ignoraţi, excluşi, victime ale nedreptăţilor sociale care le neagă drepturi esenţiale (cf. Enciclica „Fratelli tutti”, 22).

Evidenţiind că actuala pandemie a scos la iveală numeroase defecte ale sistemelor de sănătate şi carenţe în privinţa asistenţei persoanelor bolnave – situaţie legată de alegeri politice, de modul în care sunt administrate resursele şi de implicarea celor care ocupă funcţii de responsabilitate – pontiful a subliniat că pandemia a pus totodată în lumină devotamentul, generozitatea angajaţilor din sistemul sanitar, a voluntarilor, a persoanelor consacrate care – cu devotament şi dăruire, cu profesionalism şi spirit de responsabilitate – au ajutat şi mângâiat numeroşi bolnavi şi familiile lor, definindu-i „un grup tăcut de bărbaţi şi femei care au ales să privească feţele bolnavilor, asumându-şi suferinţele pacienţilor de care s-au simţit apropiaţi în virtutea apartenenţei lor comune la familia umană”.

«De fapt, apropierea este un balsam preţios, care oferă sprijin şi consolare celor care suferă în situaţii de boală. În calitate de creştini, trăim apropierea ca expresie a iubirii lui Isus Cristos, bunul samaritean care, cu compasiune, s-a făcut aproape de fiecare fiinţă umană rănită de păcat. Uniţi cu el prin acţiunea Duhului Sfânt, suntem chemaţi să fim milostivi asemenea Tatălui şi să iubim, în special pe fraţii noştri bolnavi, vulnerabili şi suferinzi (cf. In 13, 34-35).» Astfel scrie pontiful în Mesajul pentru cea de-a 29-a Zi Mondială a Bolnavului, îndemnându-ne să trăim această apropiere atât individual cât şi într-o formă comunitară, explicând  că „dragostea fraternă în Cristos generează o comunitate capabilă de vindecare, care nu abandonează pe nimeni ci include şi vine îndeosebi în întâmpinarea celor mai fragili”.
În această privinţă, Sfântul Părinte aminteşte „importanţa solidarităţii fraterne, care se exprimă în mod concret prin slujire şi poate lua forme foarte diferite, toate orientate în sprijinul altora”, subliniind că „slujirea nu este niciodată ideologică, deoarece nu are nevoie de idei, ci de oameni”.

Referindu-se la calitatea îngrijirii, papa Francisc a evidenţiat importanţa crucială  a aspectului relaţional graţie căruia se poate avea o abordare holistică a persoanei bolnave. Îmbunătăţirea acestui aspect – a explicat pontiful – ajută personalul medical în vederea unei mai bune însoţiri pe calea vindecării a celor care suferă, graţie unei relaţii de încredere interpersonală.

Papa a evidenţiat necesitatea stabilirii unui pact între cei care au nevoie de îngrijire şi personalul de îngrijire şi asistenţă din domeniul sanitar, „un pact bazat pe încredere şi respect reciproc, pe sinceritate, pe disponibilitate”, astfel încât să se depăşească orice barieră defensivă, să se pună în centru demnitatea pacientului, să se protejeze profesionalitatea angajaţilor din domeniul sanitar şi să se menţină o bună relaţie cu familiile pacienţilor.

Amintind că relaţia cu bolnavul găseşte o sursă inepuizabilă de motivaţie şi forţă în caritatea lui Cristos, pontiful a evidenţiat că acea iubire în măsură să dea sens condiţiei pacientului şi a celor care-l îngrijesc izvorăşte din misterul morţii şi învierii lui Cristos.
«Dragi fraţi şi surori, porunca iubirii, pe care Isus a lăsat-o discipolilor săi, îşi află împlinirea concretă şi în relaţia cu bolnavii» – scrie papa Francisc – evidenţiind că o societate „este cu atât mai umană cu cât ştie să aibă grijă de membrii săi fragili şi suferinzi, cu o eficienţă însufleţită de dragostea fraternă”. Pontiful îndeamnă la stabilirea acestui obiectiv şi la a face astfel încât să fim siguri că nimeni nu va rămâne singur, abandonat şi exclus.

«Îi încredinţez pe toţi bolnavii, pe angajaţii din domeniul sanitar şi pe cei care se implică în ajutorarea celor suferinzi Fericitei Fecioare Maria, Maica Milei şi Sănătatea celor bolnavi. De la Grota din Lourdes şi de la nenumăratele sanctuare mariane din întreaga lume, Preacurata să ne întărească credinţa şi speranţa şi să ne ajute să ne îngrijim unii de alţii cu dragoste frăţească. Vă binecuvântez pe toţi şi pe fiecare în parte» – scrie pontiful la finalul Mesajului pentru cea de-a 29-a Zi mondială a Bolnavului, din 2021.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

12 ianuarie 2021 – Vatican News.