Cu vrerea Tatălui, cu puterea Fiului și cu lucrarea Spiritului, Treimea ce de o ființă și nedespărțită, s-a sfințit în Duminica a IX-a după Rusalii, Biserica Parohiei Băița din Protopopiatul Beiuș.

Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, a fost întâmpinat de către părintele paroh, Ioan Marcel Rostaș, părintele Zima Zorel, protopopul Beiușului, alături de un sobor de preoți.

A urmat sfințirea Bisericii după lucrările din ultimii ani, hidroizolarea pereților pe interior, renovarea și placarea cu marmură a scărilor, schimbarea iconostasului, schimbarea parchetului, renovarea și placarea cu marmura a Sfintei Mese. De asemenea a fost dezvelită și o placă comemorativă dedicată Fericitului Valeriu Traian Frențiu, întemeietorul Bisericii realizată de către Ludovic Zoltan Pongracz.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită în fața Bisericii în locul special amenajat, fiind luate toate măsurile de distanțare și protecție impuse de către autorități, răspunsurile fiind date de către corului Seminarului Teologic, condus de către maestrul Radu Mureșan.

Prezenți la sfințirea Bisericii au fost domnul primar al orașului Nucet, Mircea Adrian Tuduce alături de domnul viceprimar, domnul Aurel Chiriac, directorul Muzeului Țării Crișului, domnul Bortoș Nicolae, președintele Asociației „Învățător Bortoș Coste Maria”. În semn de apreciere Preasfinția Sa Virgil a oferit crucea pectorală părintelui Ioan Marcel Rostaș, iar domnului primar și domnului președinte al Asociației „Învățător Bortoș Coste Maria”, medalia vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc în România.

Domnul Bortoș Nicolae a oferit la rândul său Preasfinției Sale Virgil Bercea, domnului Aurel Chiriac și părintelui Marcel Rostaș diploma de membru de onoare a Asociației.

La final Ovidiu Lazăr , Paula Popa și Natalia Bendre au cântat cântece religioase.

Oferim în continuare un istoric al Parohiei realizat de către domnul Traian Ostahie, absolvent al Facultății de Teologie Greco-Catolică și al Facultății de Istorie:

Parohia Băița apare menționată în șematisme pentru prima dată în anul 1831 ca filie a parohiei Beiuș. În această filie, în anul 1831, era o comunitate diversă din punct de vedere confesional: 295 romano – catolici, 8 greco – catolici, 725 ortodocși, 2 confesiunea augustiniană. Va rămâne filie a parohiei din Beiuș până în anul 1876 când apare ca parohie de sine stătătoare având în componența ei două filii: Criștior și Vașcău. În noua parohie exista o capelă ce purta hramul ”Nașterea Maicii Domnului”. Deoarece din anul 1876 vorbim de o parohie de sine stătătoare, Șematismul din 1881 îl menționează și pe primul paroh de Băița, în persoana părintelui Ștefan Szaday, alături de care este menționat în calitate de cantor Grigore Torsanu. Noua parohie păstrează diversitatea confesională, doar că raportul demografic este altul: sunt 589 de credincioși greco – catolici, 235 romano – catolici, 71 ortodocși, 2 luterani și 3 evrei.

În Șematismul din anul 1890 sunt menționate câteva modificări legate de parohia Băița: apare un nou administrator parohial în persoana pr. Popa Nicolae, un nou cantor în persoana lui Samuel Mateuțiu iar numărul de filii se mărește la trei: Criștior, Vașcău și Poiana.

În Șematismul din anul 1895 apare un nou administrator parohial în persoana pr. Petru Theodor. Pe lângă cele trei filii ale parohiei Băița, mai apare încă una – Lunca.

Pr. Theodor Petru va rămâne la Băița până în anul 1900 când îi va lua locul pr. Paul Tămâian. În anul 1909 apare pentru prima dată și statutul de cantor iar primul curator menționat este Simeon Stanciu. Anul 1909 mai evidențiază o premieră: este pentru prima dată când numele Băița, așa cum este și astăzi apare scris. Până acum era, până la 1847, Rezbanya, iar de la 1847 și până la 1909, Baicze. Pe lângă filiie deja menționate, în anul 1909, se mai adaugă și filia Koszvenyes.

În anul 1917 noul administrator parohial este pr. George Papp.

Șematismul din anul 1934 îl menționează ca administrator parohial pe Emilian Pașcadi, cantor pe Tănase Cristian iar curator pe Simeon Stanciu. Începând cu anul 1930 în localitatea Băița este biserică de piatră, zidită și consacrată în 1930. Noua biserică păstrează hramul vechi – Nașterea Maicii Domnului. Activitatea pastorală este una destul de vie, în parohie existând două asociații: Reuniunea Mariană cu 75 de membrii și Reuniunea de cântări cu 30 de membrii. Are, începând cu anul 1934, trei filii: Lunca – 5 suflete, Poiana – 16 și Vașcău – 14.

În anul 1948 preot în Băița este Pele Partenie și avea o comunitate de 342 de suflete. În momentul de tristă amintire a trecerii în ilegalitate a confesiunii greco – catolice, pr. Pele Partenie a demisionat din cler. După ce a demisionat din cler, a fost funcționar la minele din Băița. A frecventat biserica romano – catolică  și a ținut legătura cu preoții romano – catolici. Soția lui a fost învățătoare.  

 Eugen Ivuț