Prin intermediul acestui proiect, finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020, Societatea de Binefacere „Don Orione”, în colaborare cu partenerii săi de proiect din Ungaria, Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Békés și Parcul Național Crișuri – Mureș, şi-au propus îmbunătăţirea colaborării transfrontaliere dintre România şi Ungaria în domeniul managementului și promovării patrimoniului natural al zonei transfrontaliere.

Proiectul a început pe data de 1 martie 2018 și se va finaliza oficial pe data de 31 iulie 2020. Bugetul total al proiectului a fost de 1.117.788,09 Euro (950.119,87 co-finanțare FEDR), din care 400.100 Euro îi revin Societăţii de Binefacere “Don Orione”, 630.000 Euro îi revin Parcului Național Crișuri – Mureș din județul Békés, iar 87.688,09 Euro îi revin Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Békés.

În ceea ce privește activitățile proiectului ,,Joint Challenge and Joint Cooperation for the Management of Cross-Border Natural Heritage” (Provocări comune și cooperare pentru gestionarea patrimoniului natural transfrontalier), derulate pe partea română a graniței, dorim să amintim următoarele:

  1. Au fost puse bazele unui Refugiu Turistic în localitatea bihoreană Zece Hotare, comuna Șuncuiuș. Mai exact, a fost construit și dotat un spaţiu destinat turiştilor, care vor să poposescă şi să admire frumuseţile naturale beneficiind în acelaşi timp de anumite facilităţi cum ar fi acces la curent electric, utilităţi, servicii de prim ajutor, spaţii de informare turistică etc. Acest popas turistic va fi prevăzut şi cu un Observator pentru a putea admira de la înălțime peisajul. Refugiul va fi accesibil și persoanele cu dizabilitați motorii, Observatorul fiind dotat cu un lift.
  2. Am organizat două rute tematice cu scop educaţional în aceste zone, şi am participat la igienizarea unei largi suprafeţe de teren Natura 2000 pentru a-i reda frumoseţea pe care o merită, aproximativ 120 de ha.
  3. Am organizat cinci programe educaţionale pentru copii şi tineri (200 de participanți), cu privire la biodiversitate şi protecţia naturii, ţintind, pe termen lung, formarea unei atitudini sănătoase cu privire la protejarea patrimoniului natural. Ne-am propus să transmitem tinerilor iubirea pentru natură prin multiple activităţi, cum ar fi: şcoala în natură, cursuri despre natură, înfiinţarea unei mini grădini zoologice şi botanice.