Sâmbătă, ,13 iunie 2020, Biserica românească greco-catolică Sf Anton de pe strada Independentei şi-a sărbătorit hramul.

O zi  însorită a făcut posibilă oficierea serviciului religios în curtea din spatele bisericii nu numai în prezenţa enoriaşilor ce formează comunitatea acestei parohii ci şi a altor credincioși sau a pelerinilor  sosiţi din alte  localităţi.  In jurul statuetei Sf Anton erau o mulţime de crini , florile cu care este înfăţişat în icoane şi care se sfinţesc cu această ocazie. Părintele paroh Iulian Palas a asigurat locuri pe scaune pentru fiecare participant cu respectarea distanței impuse de reglementările în vigoare.

La altarul de vară, un sobor de preoţi  în frunte cu părintele vicar general Mihai Vătămănelu  a oficiat Liturghia  în cinstea Sfântului Anton de Padova, Sfântul minunilor. Răspunsurile au fost date de seminariștii  Vlad Palas și Sabin Cicșa jr.

Cuvântul de  învățătură a fost rostit de vicarul cu preoții Antoniu Chifor de la Episcopia Greco-Catolică Oradea.

Au slujit la altarul de vară  alături de  părintele paroh Iulian Palas și preacucernicii părinți Sabin Cicșa, Eugen Sava, Răzvan Remeș, Cristian Tiba și ipodiaconul Cristian Borota.

Sfântul Anton de Padova a trăit într-o perioadă când oamenii uitaseră dragostea faţă de sfintele Scripturi şi dragostea faţă de Euharistie, fapt pentru care mulţi dintre ei au căzut în diferite erezii. De aceea, după ce el însuşi şi-a umplut sufletul de cunoaşterea şi iubirea Scripturilor şi a Euharistiei, a pornit prin lume pentru a le face cunoscute tuturor celor înşelaţi, viaţa din belşug care izvorăşte din ele (cf. In 10,10).

A predicat în Portugalia, Franţa, Maroc şi Italia. A convertit mulţi păcătoşi şi mulţi înşelaţi de învăţături străine. A predat fraţilor călugări teologia. A scris predici străbătute de adâncă învăţătură şi de mare frumuseţe.

Predica într-o limbă şi era înţeles de toate naţiile. Cuvântările lui, deşi rostite cu glas obişnuit, se auzeau până la mari depărtări.

Pe când era odată la Camposampiero, orăşel aproape de Padova, şi veghea noaptea în rugăciune, în casa contelui de acolo, Pruncul Isus i se arătă într-o strălucire mare şi se lăsă luat în braţe şi dezmierdat de Anton, care, fericit la culme, îi spune cele mai dulci vorbe de iubire. Contele văzu şi auzi totul şi povesti şi altora minunea aceasta. Iată pentru ce sfântul Anton apare pe icoane cu Pruncul Isus în braţe.

Într-o zi de 15 august, Fecioara Maria i s-a arătat în toată strălucirea de Regină a Cerului. Sfântul, îmbărbătat de această vedenie, a pus şi mai mare râvnă în slujba mântuirii sufletelor.

Minunile pe care Sfântul Anton pe care le-a invocat de la Dumnezeu şi pe care cu putere de sus le-a înfăptuit, au fost numai spre slava lui Dumnezeu şi spre convertirea inimilor.

Psalmistul spune: “Legea Domnului este desăvârşită, înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată, îl face înţelept pe cel neştiutor” (Ps 19,8).

Cât de mult punem noi la inimă trimiterea pe care ne-a făcut-o Isus de a predica şi învăţa pe alţii evanghelia? De la botezul nostru, am primit pe Duhul Sfânt şi am fost trimişi în lume ca să vestim mântuirea adusă de Isus, prin jertfa sa de la cruce.

Inainte de sfinţirea crinilor a avut loc binecuvântarea copiilor, ştiut fiind că sfântul este şi  ocrotitorul copiilor.

Ritul binecuvântării crinilor şi al copiilor este unul foarte vechi în Biserică. Crinii, florile predilecte ale sfântului Anton, sunt semnul vieţii curate, oferite în totalitate lui Dumnezeu. Crinii devin astfel simbolul virtuţilor sfântului Anton şi invitaţie pentru creştini la o viaţă curată. Sfântul Anton a avut, de asemenea, o grijă deosebită pentru cei mici şi o iubire specială faţă de pruncul Isus. De altfel, statuile sfântului Anton de Padova sunt cunoscute prin faptul că sfântul poartă un crin în mâna dreaptă, iar cu cealaltă mână îl ţine pe Isus aşezat pe Sfânta Scriptură.

La finalul evenimentului religios toți cei prezenți au fost  miruiți și au primit câte  o icoană cu Sf.Anton de Padova.

Daniela Ciută

Sursa: https://www.buletindecarei.ro/