În istorica vizită în România din iunie 2019, Sfântul Părinte ne spunea: ”Un alt aspect al moștenirii spirituale a noilor Fericiți este milostivirea. Tenacitatea în a profesa fidelitatea la Cristos era însoțită în ei de o dispoziție la martiriu fără cuvinte de ură pentru prigonitori, față de care au demonstrat o blândețe considerabilă. Este grăitor ceea ce a declarat în timpul închisorii Episcopul Iuliu Hossu: „Dumnezeu ne-a trimis în acest întuneric al suferinței pentru ca să dăruim iertarea și a ne ruga pentru convertirea tuturor”. Aceste cuvinte sunt simbolul și sinteza atitudinii cu care acești Fericiți în perioada de încercare au sprijinit poporul lor în a continua să mărturisească credința, fără să cedeze și fără să se răzbune. Această atitudine de milostivire față de torționari este un mesaj profetic, deoarece se prezintă astăzi ca o invitație făcută tuturor să învingem ranchiuna prin caritate și iertare, trăind în mod coerent și curajos credința creștină.”

La un an de la beatificarea celor șapte episcopi martiri greco-catolici de către Papa Francisc la Blaj, în Catedrala Greco-Catolică din Oradea, de Sfânta Sărbătoare a Coborârii Spiritului Sfânt, a fost sfințit Altarul închinat Fericitului Valeriu Traian Frențiu.

Altarul este gândit să fie în perfectă coerență și să reproducă fidel contextul arhitectural, decorativ și cromatic al interiorului Catedralei.

Elementele decorative cu simbolistica cunoscută, sunt: cruci, rozete, elemente vegetale: vrejuri, flori de măceș ori cireș, capiteluri corintice cu frunze de acant.

Partea de jos a altarului are, într-o nișă capitonată cu catifea, o casetă cu relicvele Fericitului Valeriu Traian Frențiu.

În partea de mijloc, încadrată de două coloane suple, elegante, pictate cu efect marmorat, se găsește icoana Fericitului episcop. Deasupra icoanei este  așezată o rozetă, simbol al ”luminii lumii”.

Elementele decorative ale arcadei și ramei icoanei sunt similare cu cele de pe iconostasul Catedralei și ale scaunului arhieresc, având așezată central, pe o construcție cu sens ascensional, verticala Înălțării, Crucea Domnului nostru Isus Cristos, simbol și cale a mântuirii noastre.

Icoana este o pictură în ulei, reprezentare în manieră realistă, la partea de portret utilizându-se tehnici specifice picturii flamande, pentru a da mai multă luminozitate și un efect maxim de profunzime.

S-a optat pentru o reprezentare a episcopului Frențiu la o vârstă medie, nu foarte înaintată, considerând că acesta a venit la Oradea la începutul anului 1922, când avea 46 de ani. Ulterior, anii, munca neobosită și apoi calvarul detențiilor și închisorilor și-au pus amprenta pe chipul său. Chiar dacă cei care l-au cunoscut și-l amintesc ca pe un om în vârstă, am considerat că o reprezentare a episcopului în anii deplinei sale maturități și plenități fizice este cea onestă.

Lucrarea este realizată de artistul orădean Dan Mircea care are un palmares expozițional semnificativ, respectiv a expus în Germania, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova, SUA. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România din anul 2015.  Are experiență în lucrări de pictură murală și restaurări în bisericile și Centrele Misionare Vincențiene din Uganda, Africa de Est.

Proiectarea, sculptura și execuția altarului au fost realizate de firma S.C. Mobilier Vlaș din Arad, care a mai realizat iconostase și obiecte de mobilier bisericesc în Eparhia noastră. Pictarea și aurirea elementelor de decor au fost realizate de artistul Dan Mircea.

Cheltuielile au fost suportate de Episcopia Greco-Catolică de Oradea. Icoana Fericitului Valeriu Traian este oferită de  Eugen Ivuț, secretar episcopal, în semn de omagiu și recunoștință pentru înaltul ierarh, care printre altele, l-a hirotonit preot pe străbunicul actualului secretar.

Un al doilea altar, similar, dar dedicat celor șapte episcopi martiri greco-catolici, astăzi Fericiți, va fi sfințit în perioada următoare în Catedrală în cadrul unei importante sărbători religioase.

Rodica Indig- consilier cultural EGCO