La întâlnirea de astăzi pentru rugăciunea Regina Coeli, Papa Francisc a avut pentru prima oară după multe săptămâni un număr de credincioși în Piața San Pietro. În alocuțiunea sa, a amintit că în unele țări în această duminică este marcată Înălțarea Domnului.

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi, în Italia și în alte țări, se celebrează solemnitatea Înălțării Domnului. Textul din Evanghelie (cf. Mt 28,16-20) ni-i arată pe apostoli care se adună în Galileea, „pe muntele hotărât lor de Isus” (v. 16). Aici are loc ultima întâlnire a Domnului cu ai săi, pe munte. „Muntele” are o puternică încărcătură simbolică, evocativă. Pe un munte Isus a proclamat Fericirile (cf. Mt 5,1-12); pe munți se retrăgea ca să se roage (cf. Mt 14,23); acolo primea mulțimile și vindeca bolnavii (cf. Mt 15,29). Însă de această dată, pe munte, nu mai este Învățătorul cel care acționează și învață, ci este Cel Înviat care le cere discipolilor să acționeze și să vestească, încredințându-le mandatul de a continua lucrarea Sa.

Îi învestește cu misiune la toate neamurile. Spune El: „Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit” (v. 19-20). Conținuturile misiunii încredințate apostolilor sunt acestea: a vesti, a boteza, a învăța și a merge pe calea trasată de Învățător, adică Evanghelia vie. Acest mesaj de mântuire implică înainte de toate obligația mărturiei – fără mărturie nu se poate vesti -, la care și noi, discipolii de astăzi, suntem chemați pentru a da cont de credința noastră. În fața unei misiuni așa de angajante, și gândindu-ne la slăbiciunile noastre, ne simțim nepotriviți, așa cum s-au simțit cu siguranță și apostolii înșiși. Însă nu trebuie să ne descurajăm, amintindu-ne de cuvintele pe care Isus le-a adresat lor înainte de a se înălța la cer: „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii” (v. 20).

Această promisiune asigură prezența constantă și mângâietoare a lui Isus printre noi. Însă în ce mod se realizează această prezență? Prin Duhul său, care conduce Biserica în mersul ei în istorie ca însoțitoare de drum a fiecărui om. Acel Duh care, trimis de Cristos și de Tatăl, realizează iertarea păcatelor și îi sfințește pe toți cei care, căiți, se deschid cu încredere la darul Său. Cu promisiunea de a rămâne cu noi până la sfârșitul timpurilor, Isus inaugurează stilul prezenței Sale în lume ca Înviat. Isus este prezent în lume, dar cu un alt stil, stilul Celui Înviat, adică o prezență care se revelează în Cuvânt, în Sacramente, în acțiunea constantă și interioară a Duhului Sfânt. Sărbătoarea Înălțării ne spune că Isus, deși s-a înălțat la cer pentru a locui glorios la dreapta Tatălui, este încă și întotdeauna printre noi: de aici derivă forța noastră, perseverența noastră și bucuria noastră, tocmai din prezența lui Isus printre noi cu puterea Duhului Sfânt.

Fecioara Maria să însoțească drumul nostru cu ocrotirea sa maternă: de la ea să învățăm dulceața și curajul pentru a fi în lume martori ai Domnului înviat.

După Regina coeli, Sfântul Părinte a spus următoarele:

Iubiți frați și surori!

Să ne unim spiritual cu credincioșii catolici din China, care celebrează astăzi, cu evlavie deosebită, sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria, Ajutorul creștinilor și Patroană a Chinei, venerată în sanctuarul din Sheshan la Shanghai. Încredințăm călăuzirii și ocrotirii Mamei noastre cerești pe păstorii și credincioșii Bisericii catolice din acea mare țară, pentru ca să fie tari în credință și statornici în unirea fraternă, martori bucuroși și promotori ai carității și ai speranței fraterne și buni cetățeni.

Preaiubiți frați și surori catolici din China, doresc să vă asigur că Biserica universală, din care sunteți parte integrantă, împărtășește speranțele voastre și vă susține în încercările vieții. Ea vă însoțește cu rugăciunea pentru o nouă revărsare a Duhului Sfânt, pentru ca în voi să poată străluci lumina și frumusețea Evangheliei, puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor celor care cred. Exprimându-vă vouă tuturor încă o dată afectul meu mare și sincer, vă împart o Binecuvântare Apostolică specială. Fie ca Sfânta Fecioară Maria să vă păzească mereu!

În sfârșit, încredințăm mijlocirii Mariei Ajutătoare pe toți discipolii Domnului și toate persoanele de bunăvoință care, în acest timp dificil, în fiecare parte a lumii lucrează cu pasiune și angajare pentru pace, pentru dialog între națiuni, pentru slujirea săracilor, pentru păstrarea creației și pentru victoria umanității asupra oricărei boli a trupului, a inimii și a sufletului. Astăzi este Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale, dedicată anul acesta temei narațiunii. Fie ca acest eveniment să ne poată încuraja să relatăm și să împărtășim istorii constructive, care ne ajută să înțelegem că toți suntem parte a unei istorii mai mari decât noi și că putem privi cu speranță la viitor, dacă ne îngrijim cu adevărat ca frați unii de alții.

Astăzi, în ziua Mariei Ajutătoare, adreseze un salut afectuos și cordial salezienilor și salezienelor. Îmi amintesc cu recunoștință formarea spirituală pe care am primit-o de la fiii lui don Bosco. Astăzi ar fi trebuit să merg la Acerra, pentru a susține credința acelei populații și angajarea celor care se dedică pentru a contrasta drama poluării în așa-numitul Ținut al focurilor. Vizita mea a fost amânată; totuși, trimit Episcopului, preoților, familiilor și întregii comunități diecezane salutul meu, binecuvântarea mea și încurajarea mea, așteptând să ne întâlnim cât mai curând posibil. Voi merge acolo, cu siguranță!

Și astăzi este a cincea aniversare a enciclicei Laudato si’, cu care s-a încercat să se atragă atenția cu privire la strigătul Pământului și al săracilor. Grație inițiativei Dicasterului pentru Slujirea Dezvoltării Umane Integrale, „Săptămâna Laudato si’„, pe care tocmai am celebrat-o, va răsări într-un An special de aniversare a Laudato si’, un An special pentru a reflecta asupra enciclicei, de la 24 mai anul acesta până la 24 mai anul viitor. Invit toate persoanele de bunăvoință să adere, pentru a ne îngriji de casa noastră comună și de frații noștri și surorile noastre mai fragili. Pe site va fi publicată rugăciunea dedicată acestui An. Va fi frumos să o folosim pentru a ne ruga. Urez tuturor o duminică frumoasă. Vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Poftă bună și la revedere.

Rugăciune

Dumnezeule iubitor,
Creatori al cerului, al pământului și al tot ceea ce este în ele.
Deschide mințile noastre și atinge inimile noastre,
pentru ca să putem fi parte din creație, dar al tău.
Fii prezent la cei nevoiași în aceste timpuri dificile,
în special cei mai săraci și cei mai vulnerabili.
Ajută-ne să arătăm solidaritate creativă în înfruntarea
consecințelor acestei pandemii globale.
Fă-ne curajoși în îmbrățișarea schimbărilor menite
pentru căutarea binelui comun.
Acum mai mult ca oricând, să putem simți că suntem cu toții
interconectați și interdependenți.
Fă în așa fel încât să reușim să ascultăm și să răspundem
la strigătul pământului și la strigătul săracilor.
Fie ca suferințele actuale să fie durerile nașterii
unei lumi mai fraterne și sustenabile.
Sub privirea iubitoare a Mariei Ajutătoare,
te rugăm prin Cristos Domnul nostru.
Amin.

Pr Mihai Pătrașcu

Sursa: www. InfoSapientia.ro.