În Sfânta şi Marea Joi, în Catedrala Greco – Catolică „Sfântul Nicolae” din Oradea, au fost rememorate prin cântările  și lecturile specifice zilei patru evenimente mântuitoare: Sfânta spălare a picioarelor ucenicilor de către Domnul și Învățătorul lor, Cina cea de Taină (Ziua Preoției), rugăciunea cea mai presus de fire și vânzarea Domnului Isus de către ucenicul Său, Iuda Iscarioteanul.

Vecernia a fost celebrată împreună cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, de Preasfinţitul Virgil Bercea, alături de preoții slujitori ai Catedralei.

În această situație excepțională în care ne aflăm acum, respectând cu strictețe normele impuse de autoritățile statului, s-a propus de către Preasfinția Sa Virgil ca în familie, joi la ora 12,00, cu toți împreună, să-și pregătească ”paștile”. Concomitent se va celebra această rugăciune în Catedrala din Oradea și în toate bisericile din Eparhie iar credincioșii, la casele lor, se vor uni în rugăciune cu preotul locului și cu toți membrii Bisericii locale.

Eugen Ivuț

***

Binecuvântarea ”paștilor”. Pâinea și vinul care se sfințesc, în mod obișnuit, în Joia Mare și se împart credincioșilor după Slujba Învierii, acestea, au devenit cutumă și au intrat puternic în mentalul colectiv și deci, în tradiția Bisericii locale. Lumea noastră mereu și întotdeauna a făcut diferența între „paști” și Sfântă Euharistie.

Fiecare, în casele noastre, dintr-o bucata de pâine, de cea mai bună calitate, vom tăia bucățele și vom pune alături vinul, apoi, aprindem o lumânare, aducem aghiasma (apa sfințită de la Bobotează), și ne rugăm:

Împărate Ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl Nostru, Mărire Tatălui și rugăciunea aceasta prin care preotul binecuvântează „paștile”:

Dumnezeule cel atotputernic şi Doamne atotţiitorule, care ai poruncit robului tău Moise, la ieşirea lui Israel din Egipt şi la eliberarea poporului Tău din robia cea amară a lui faraon, să junghie mielul, care închipuia mai dinainte pe Mielul, cel ce de bunăvoie pentru noi s-a junghiat pe Cruce, luând asupra sa păcatele întregii lumi, pe iubitul Tău Fiu, Domnul nostru Isus Cristos, pe Tine şi acum cu smerenie Te rugăm, caută spre pâinea aceasta şi o binecuvântează şi o sfinţeşte. Căci şi noi, servii Tăi, pe aceasta am pus-o acum înaintea măririi Tale în această preastrălucită, preamărită şi mântuitoare zi, spre cinstea şi mărirea şi spre aducerea aminte de mărita înviere a aceluiaşi Fiu al Tău, a Domnului nostru Isus Cristos, prin care din veşnica robie a dușmanului şi din legăturile nedezlegate ale iadului am aflat dezlegare, eliberare şi ieşire. Deci şi pe noi, care am adus-o şi o sărutăm şi din ea vom gusta, fă-ne a fi părtaşi binecuvântării Tale celei cereşti şi alungă de la noi, cu puterea Ta, toată boala şi neputinţa, dându-ne tuturor sănătate. Că Tu eşti izvorul binecuvântării şi dătătorul vindecărilor, şi Ție, Părintelui celui fără de început, mărire înălţăm, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului şi bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Se stropeşte pâinea și vinul cu apă sfinţită

Se binecuvântează şi se sfinţeşte pâinea aceasta și vinul acesta prin stropirea cu apă sfinţită, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit. Amin.

În Sâmbăta Mare credincioșii vor amesteca cele două – pâinea și vinul – și se vor ruga: Împărate Ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl Nostru, Mărire Tatălui, Născătoare de Dumnezeu și alte rugăciuni.

+Virgil Bercea
Episcop