„Acesta este momentul să demonstrăm angajarea noastră față de valorile Europei.” Astfel scriu, într-o declarație comună, președintele Comisiei Episcopatelor Uniunii Europene (COMECE) și cel al Conferinței Bisericilor Europene (CEC). Declarația privește „pandemia COVID-19 și consecințele ei tragice care au lovit în plină forță Europa și întreaga lume”. „Punând la încercare fiecare persoană, familie și comunitate, actuala criză a expus vulnerabilitățile și aparentele certitudini ale politicilor, ale sistemelor economice și ale societăților noastre”, se spune în declarația comună citată, din care redacția română Radio Vatican oferă câteva fragmente.

„Dorim să ne rugăm cu profundă gratitudine pentru toți cei care îl slujesc pe aproapele cu empatie și căldură sufletească, sprijinindu-l în mod generos: medici, asistente și asistenți medicali, furnizori de servicii de bază, forțe de ordine și personal din domeniul juridic, precum și persoane implicate în asistența pastorală. Dorim să ne rugăm pentru toți cei care suferă în timpul acestei crize – îndeosebi pentru bolnavi, vârstnici, pentru cei săraci, excluși și pentru copiii care trăiesc situații de instabilitate familială. Îi amintim în rugăciunile noastre și pe cei care au decedat.”

Exprimându-și totodată aprecierea față de numeroasele inițiative individuale și colective de solidaritate, președintele Comisiei Episcopatelor Uniunii Europene (COMECE) și cel al Conferinței Bisericilor Europene (CEC) amintesc în declarația lor comună și „numeroasele acțiuni politice și de sprijin reciproc” și încurajează „factorii de decizie politică din Uniunea Europeană și din Statele membre să continue să acționeze în mod hotărât, transparent, empatic și democratic.” „Ne rugăm și pentru ca între lideri, atât la nivel național cât și la nivel european, să existe înțelepciune și forță”, se mai spune în declarația comună.

Subliniind că acesta este „momentul pentru noi toți să demonstrăm angajarea noastră comună față de proiectul european și față de valorile comune ale Europei, de solidaritate și unitate”, președinții COMECE și CEC accentuează necesitatea de „a nu capitula fricii și naționalismului”. Referindu-se la „o expresie a responsabilității noastre comune împărtășite” semnatarii declarației comune oferă ca exemplu împărțirea responsabilităților cu privire la îngrijirea vârstnicilor și facilitarea schimbului de material medical, precum și prin adoptarea unor măsuri creative destinate aplanării șocului social, economic și financiar. De asemenea, se sugerează cooperarea internațională și o asistență umanitară întărită în vederea susținerii sistemelor sanitare mai slabe din regiunile cu dificultăți ale lumii.

Amintindu-se că timpul Postului Mare, care conduce la Sărbătoarea Învierii Domnului, face parte din esența credinței creștine, președinții COMECE și CEC ne încurajează „să privim la acest timp de încercare ca la un timp de har și de speranță”, declarația încheindu-se cu îndemnul de a rămâne uniți și de a ne face simțită apropierea față de toți, mai ales față de cei nevoiași.

Sursa: Vatican News România

Autor: Anca Mărtinaș