În după-amiaza zilei de duminică, 26 ianuarie 2020, Biserica Greco-Catolică „Sfinții Trei Ierarhi” din Beiuș a încheiat local Octava de Rugăciune Ecumenică pentru Unitatea Creștinilor.

An de an, la invitația adresată tuturor bisericilor și comunităților ecleziale locale de către parohul greco-catolic, răspund prin prezență și concelebrare ecumenică unii confrați slujitori din diferitele comunități confesionale din Beiuș. În acest an au răspuns chemării: parohul Bisericii Romano-Catolice, părintele Jitaru-Sel Anton, parohul Bisericii Reformate, părintele Reman Alexa-Ștefan, și reprezentantul Bisericii Creștine Independente (de orientare penticostală) „Sfânta Treime”, pastorul Lucaciu Călin. Alături de acești reprezentanți ai diversității confesionale fraterne au fost prezenți și preoți greco-catolici cu enoriași din parohiile învecinate, alături de gazda, protopopul locului, părintele paroh Zima Gheorghe-Zorel.

După salutul parohului, au fost rostite ectenia și rugăciunile de început, în mod alternativ de toți slujitorii prezenți, respectiv s-a dat citire textului biblic care cuprinde tema acestui an: „Ne-au arătat o bunăvoinţă neobişnuită” (Fap 28,2). În momentul următor, reprezentanții cultelor au salutat mulțimea prezentă și au prezentat un cuvânt de învățătură, respectiv și-au exprimat dorința și disponibilitatea unei comuniuni prin rugăciune și a unei bune conviețuiri creștine-civice. Acest mesaj eclezial comun a însușit mărturia prealabilă a unui laic prezent, un ortodox dintr-o familie mixtă, în persoana domnului primar Mlendea-Calus Petru, care asemenea, prin statutul său, sublinia importanța unei bune colaborări în societatea urbană locală.

Între aceste mesaje, corul greco-catolic „Ioan Bușiția” în colaborare cu corul municipal „Beiusensis”, pregătiți de un dirijor comun – Boldiș Zoltan, un grup de copii ai Bisericii Reformate, și o tânără a parohiei gazde, au încântat și animat mulțimea cu cântece religioase.

După rostirea în comun a „Crezului” și a rugăciunii „Tatăl nostru”, respectiv după primirea binecuvântărilor finale, întregul popor creștin a cântat „Frați creștini din lumea întreagă…”.
Acest moment de fraternitate este așteptat cu entuziasm și trăit cu bucurie an de an de creștinii beiușeni, într-o singură zi din perioada octavei, în ospitalitatea aceleiași parohii greco-catolice din Beiuș. „Ne bucurăm a fi aici prin slujirea noastră, în unitatea din diversitate, un instrument al împăcării între oameni”.

Zima Carmen