După o grea și lungă suferință părintele Mircea Nica a trecut la Domnul în această dimineață.

Părintele Mircea s-a născut în 7 septembrie 1956, a fost căsătorit și a avut 3 copii. A primit Taina Sfintei Preoții 20 august 1994 la Marghita prin punerea mâinilor Preasfințitului Vasile Hossu.

Preasfinția Sa Virgil Bercea, preoții, persoanele consacrate și credincioșii Eparhiei de Oradea, înalță în aceste momente rugăciuni pentru sufletul părintelui Mircea, ca el să se așeze cu Sfinții care din veac au plăcut Domnului.

„Pentru aceasta Te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, robului Tău părintele Mircea care a fost împreună‑slujitor cu noi şi a adormit în nădejdea învierii vieţii celei veşnice, fă‑i odihnă în sânurile lui Avraam, ale lui Isaac şi ale lui Iacob. Şi precum l‑ai pus pe dânsul pe pământ slujitor în Biserică, aşa îl arată şi în altarul Tău cel ceresc, Doamne. De vreme ce l‑ai împodobit pe acesta între oameni cu vrednicie, primeşte‑l neosândit şi în mărirea Ta cea hărăzită îngerilor; Tu ai preamărit viaţa lui pe pământ, şi ieşirea vieţii lui fă‑o ca o intrare între drepţii Tăi cei sfinţi şi numără sufletul lui cu toţi care din veac au bineplăcut Ţie”.

În veci pomenirea lui!