Ministerul exorcizării este confirmat ca o necesitate pastorală tot mai mare în România. Lucrările primei conferințe de demonologie din țara central-europeană, organizate la 18 octombrie de către Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, au avut loc la Blaj, Transilvania, locul unde se află sediul Bisericii Greco-Catolice din România.

Conferința internațională pe tema „Demonologie astăzi: fundamente teologice și aspecte practice” a cunoscut intervenția teologilor, savanților biblici, exorciști, istorici, canoniști și patrologi din România și Italia. Cu o zi înainte de conferință, vorbitorii italieni, însoțiți de episcopul Claudiu-Lucian Pop, au fost primiți în audienţă de Preafericitul Lucian Mureșan. Cardinalul și-a exprimat marele interes față de subiectele tratate, sperând – și în lumina recentului magisteriu – pentru o atenție pastorală reînnoită pentru ministerul exorcizării, un autentic minister al mângâierii într-o societate din ce în ce mai complexă și suferindă.

În cadrul lucrărilor, părintele Francesco Bamonte, președintele Asociației Internaționale a Exorciștilor (AIE), a intervenit în legătură cu Italia și a prezentat asociația fondată în 1990 de părintele René Chenesseau și Don Gabriele Amorth, recunoscută în 2014 de către Sfântul Scaun, activitățile sale de formare și actualizare a preoților înscriși: aproximativ 400 de exorciști din întreaga lume. Printre alți invitați au participat părintele Renzo Lavatori, profesor emerit al Universitații Urbaniana din Roma, profesor Alberto Castaldini. Din partea Episcopiei Greco-Catolice de Oradea au luat cuvântul, în cadrul simpozionului, părintele Alexandru Buzalic și părintele Anton Cioba, rectorul Seminarului Teologic.

Conferința a evidențiat câteva aspecte și nevoi legate de realitatea românească. Nu întotdeauna eparhiile românești au un exorcist numit de episcop și însărcinat pentru aceasta slujbă delicată. Mai mult decât atât, distanțele kilometrice dintre o eparhie și cealaltă nu îi facilitează pe credincioși în căutarea unui prim discernământ pentru starea lor de suferință.

În același timp, România, în lumina istoriei recente, constituie un spaţiu privilegiat pentru înțelegerea strategiilor și dinamicii misterului inechității. Vicisitudinile martirilor Bisericii greco-catolice și latine, teribilele persecuții comuniste, gradul absolut de răutate în ura credinței atinse de torționari în închisorile regimului par să găsească o explicație în ceea ce era adeziunea personală conștientă și vastă la Rău. Mai mult, o particularitate a Bisericii Greco-Catolice Române, ca și a celorlalte Biserici Catolice de Est, este, pe de o parte, și prezența clerului hirotonit, iar pe de altă parte absența unui Ritual de exorcisme, așa cum a fost dezvoltat de-a lungul secolelor de către Biserica de rit latin.

Sursa: www.agersir.it

Traducere: Alina Balaj