Trăirea unui  moment dedicat Milostivirii Domnului: este inițiativa mondială de rugăciune «24 de ore pentru Domnul», pe care Papa Francisc o deschide astăzi, de la României 18.00, printr-o celebrare penitenţială în bazilica „Sfântul Petru” din Vatican. La această inițiativă sunt invitați să ia parte, în contemporan cu Sfântul Părinte, toate eparhiile, parohiile, comunitățile comunităţile religioase, sanctuarele, mişcările angajate în noua evanghelizare şi asociaţiile de laici din Biserica locală.

Inițiativa, ajunsă la a VI-a ediție, este promovată în întreaga lume de Consiliul Pontifical pentru promovarea Noii Evanghelizări, dorindu-se prin aceasta ca fiecare creștin să pătrundă Milostivirea lui Dumnezeu, cu atât mai mult acum, în perioada Postului Mare.

Potrivit Vatican News România iniţiativa de rugăciune şi reflecţie are ca moto în acest an cuvintele luate din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 11: «Nici eu nu te condamn». În această zi, caracterizată de adoraţie euharistică, de reflecţie şi de îndemnul la convertire personală se propune contemplarea imaginii lui Isus care, spre deosebire de mulţimea adunată pentru a judeca şi condamna, oferă infinita sa milostivire ca prilej de har şi viaţă nouă.

După cum aminteşte Papa Francisc în Scrisoarea apostolică Misericordia et Misera «Sacramentul Reconcilierii are nevoie să regăsească locul său central în viaţa creştină (…) o ocazie potrivită ar putea fi celebrarea iniţiativei ’24 de ore pentru Domnul’ ce precede cea de-a patra Duminică din Postul Mare în calendarul latin [respectiv a treia duminică în calendarul bizantin], care a fost foarte bine primită în dieceze şi care rămâne un puternic îndemn pastoral pentru a trăi cu intensitate Sacramentul Reconcilierii».

Pe situl internet al Consiliului Pontifical pentru Noua Evanghelizare, cei interesaţi pot găsi ghidul pastoral în italiană, engleză, franceză, spaniolă şi poloneză, în vederea celebrării acestei iniţiative care a pornit de la Roma şi s-a răspândit în rândul comunităţilor din cele cinci continente, credincioşii având astfel posibilitatea de a se uni spiritual cu Sfântul Părinte care dă starul iniţiativei, în bazilica din Vatican”.