Potrivit VaticanNews, Papa Francisc a primit în audiență luni, 18 martie a.c., un grup de funcționari ai Curții de Conturi a Italiei, însoțiți de președintele acesteia, dr. Angelo Buscema. În cuvântul său, Pontiful a subliniat importanța controlului riguros al cheltuielilor pentru a evita „cancerul social” ˗ corupția ˗ în gestiunea banului public.

«Binele persoanei umane, înțeleasă întotdeauna în dimensiunea ei relațională și comunitară, trebuie să constituie criteriul esențial al instituțiilor și programelor unei națiuni», a spus Papa Francisc în discursul său. Acest principiu este de importanță fundamentală pentru desfășurarea cu înțelepciune delicată a funcției de magistrat contabil, care „cere nu doar o elevată profesionalitate și specializare, dar mai întâi de toate o conștiință personală dreaptă, un ascuțit simț al justiției, un efort generos față de instituții și de comunitate”.

Papa Francisc: «Controlul riguros al cheltuielilor frânează tentația, frecventă în cei care ocupă funcții politice sau administrative, de a gestiona resursele nu de o manieră vizibilă, ci în scopuri clientelare sau de simplu consens electoral».

Referindu-se, mai departe, la rolul pe care magistratura contabilă îl ocupă pentru colectivitate, „în special în lupta neîntreruptă împotriva corupției”, Papa a subliniat că aceasta este „una din rănile cele mai deschise ale țesutului social, pentru că îl afectează greu atât pe plan etic cât și pe plan economic: prin iluzia unor câștiguri rapide și ușoare, în realitate îi face mai săraci pe toți, făcând să lipsească întregului sistem încrederea și transparența”.

Papa Francisc: «Corupția înjosește demnitatea individului și fărâmițează toate idealurile bune și frumoase. Societatea în ansamblul său este chemată să se angajeze concret pentru a contrasta cancerul corupției în diferitele sale forme».

Papa a îndemnat conducerea Curții de Conturi să trăiască acest timp al Postului Mare ca pe „o ocazie de a fixa în profunzime privirea asupra lui Cristos, Învățător și Mărturisitor de adevăr și dreptate”: «Isus Cristos ne îndeamnă să înfruntăm răul pe față și să mergem la rădăcina problemelor. Ne învață să plătim în prima persoană în această luptă, nu pentru căutarea unui eroism veleitar și pentru un ‘protagonism’ greșit înțeles, ci cu smerita tenacitate a celui care își îndeplinește munca, deseori ascunsă, rezistând la presiunile pe care lumea nu încetează să le exercite».

A. Dancă ˗ Vatican News România