Ceea ce trăim în aceste zile nu este un simplu ecumenism, ci unitatea creștinilor. În aceeași barcă suntem toți și împreună trebuie să vâslim, căci doar astfel înaintează barca. Să fim convinși că în această barcă este și Mântuitorul nostru”: s-a subliniat în a patra zi a Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor, desfășurată luni, 22 ianuarie a.c., în Biserica Reformată Olosig din Oradea. Evenimentul a fost animat de grupul de muzică al Liceului Teologic Reformat „ Lorántffy Zsuzsanna” și de Corul Bisericii gazde. La inițiativă a luat parte, alături de credincioși de diferite confesiuni și reprezentanți ai nouă comunități creștine orădene, directorul Filarmonicii de Stat din Oradea, domnul Meleg Vilmos, care a adresat tuturor un gând de unitate.

Cuvântul de învățătură a fost ținut, în limbile maghiară și română, de reprezentantul Bisericii Romano-catolice, mons. Fodor József, vicar general al Diecezei de Oradea. Prelatul a făcut referință la Evanghelia după Matei (25, 31-40) în care Isus amintește operele de milostivire: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit, Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine».

„Noi, moștenitorii Împărăției Cerurilor, avem obligația de a trăi în prezența dumnezeiască, de a face aceste fapte bune la care ne îndeamnă Isus Cristos, căci El ne asigură: «Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut». Este înălțător  ̶  a continuat mons. József  ̶  că și Bisericile noastre încearcă împreună să ajute acolo unde este nevoie, căci este mai mare bucurie să dai decât să primești”. Un astfel de exemplu este colecta propusă de comunitățile creștine din Oradea pentru al treilea an consecutiv pe parcursul acestei Săptămâni Ecumenice, operă caritabilă comunitară care este coordonată în acest an de Comunitatea Evreilor Mesianici. Fondurile strânse sunt destinate copiilor Centrului de Plasament, nr. 2, din Oradea (str. Feldioarei, nr 13).

„Să fim toți una, una cu Isus. Dacă îl vom recunoaște ca ucenicii din Emaus, și inima noastră va fi mereu în comuniune”, a încheiat reprezentantul Bisericii Romano-Catolice cuvântul său de învățătură.

De asemenea, atât în predica celei de a patra zile a Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor 2019, cât și la momentul intențiilor de rugăciune ale fiecărui cult participant, au fost amintiți „frații creștini din Orientul Mijlociu, care pentru credința lor sunt maltratați sau chiar uciși”. Într-un context de acest gen se află creștinii din Indonezia, cei care au pregătit tema Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an: „Judecători și căpetenii să judece cu judecată dreaptă”, din Cartea Deuteronomului.

„Să îmbrăcăm, să strângem în brațe, să dăm un pahar și mai mult decât orice să le dăm tuturor cuvântul lui Cristos, căci acesta l-am primit”, a îndemnat luni seara reprezentantul Bisericii Penticostale Betania, pastorul Tiberiu Bulzan, lăsând în sufletul tuturor celor participanți îndemnul Sfântului Apostol Pavel, din Scrisoarea către Efeseni: «Pace, fraților, și dragoste împreună cu credință din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului nostru Isus Cristos. Harul să fie cu toți cei ce-l iubesc pe Domnul nostru Isus Cristos, în curăție, Amin», citat biblic care este de altfel și motto-ul Bisericii Reformate Olosig din Oradea, gazda serii de rugăciune.

La Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an participă, la Oradea, nouă comunități creștine: Comunitatea Evreilor Mesianici, Biserica Penticostală Tabor, Biserica Romano-Catolică, Biserica Reformată, Biserica Penticostală Betania, Biserica Evanghelică-Luterană, Biserica Unitariană, Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică.

„Iubiți frați, mă bucur că în această seară ne-am întâlnit aici, față către față, inimă lângă inimă, trăind toți în bucuria Domnului nostru Isus Cristos. Un om care este bucuros nu este niciodată singur, pentru că bucuria este prezența lui Dumnezeu din sufletul omului”, a împărtășit luni seara reprezentantul Bisericii Ortodoxe, părintele protopop Aurel Simion Goga, propunând participanților la a patra zi din Octava mondială rugăciunea Arhimandritul Sofronie Saharov pentru unire:

«Prin Duhul Tău Cel Sfânt, dăruieşte-ne nouă puterea de a ne smeri unul altuia, amintindu-ne că cel ce mai mult iubeşte, acela mai mult se şi smereşte; învaţă-ne unul ă ne iubim unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții, să ne purtăm poverile cu răbdare unii altora, cu răbdare a purta, şi împreunează-ne pe noi întru legătura dragostei nedespărţitei, întru o turmă de oi ascultătoare, pentru numele Tău cel Sfânt, împrejurul Părintelui şi Povăţuitorului nostru iubit, dând nouă a vedea în fiecare frate şi soră – chipul slavei Tale celei negrăite; şi a nu uita că fratele nostru este viaţa noastră!».

Despre rugăciune a vorbit și reprezentantul Bisericii Greco-Catolice din Oradea de luni seara, pr. Iulian Robu, căci „rugăciunea este actul principal al persoanei conștiente de sine, rugăciunea este înălțarea sufletului către Dumnezeu”, asigurând că prin participarea la această inițiativă a întregii Biserici, de fapt „căutăm acest ecou al rugăciunii în inimile noastre și îl purtăm întregul an, întreaga noastră viață, pentru că rugăciunea este aceea care ne-a adunat pe noi împreună. Isus s-a rugat «Părinte, fă ca cei pe care mi i-ai dat să fie împreună cu mine, ca toți să fie una. În această seară ne rugăm și noi împreună așa cum Isus Cristos i-a învățat pe ucenicii săi «Doamne Isus Cristoase, Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința ta, în vecii vecilor, Amin»”.

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor continuă la Oradea marți, 22 ianuarie 2019, de la ora 18.00, în Biserica Betania [strada Doina, nr.19]. Sunteți așteptați cu drag!