„Joia Mare în asteptarea Învierii Domnului, Postulatura Cauzei de beatificare a episcopilor greco-catolici anunta predarea lucrarii Positio super martyrio la Congregatia Cauzelor Sfintilor, lucrare continând documentatia necesara argumentarii martiriului celor sapte episcopi. Acest studiu în doua volume, însumând 1900 de pagini, sintetizeaza în mod argumentat, pe baza documentelor de arhiva, marturia si jertfa episcopilor greco-catolici care, în fata persecutorului comunist, au preferat moartea decât sa-si tradeze credinta lor catolica.
S-a încheiat astfel o lunga perioada de cercetare, de valorificare a arhivelor si de dezvaluire a persecutiei împotriva Bisericii Greco-Catolice din România, precum si a modului în care cei sapte episcopi, constituind un unic cor episcopal, au reactionat la persecutie pentru apararea credintei si a dreptului la existenta a Bisericii lor.
Descoperirea între anii 2012-2014 a patru noi arhive, necunoscute sau neutilizate pâna atunci pentru cauza greco-catolica, a cerut parcurgerea a circa 45.000 de noi pagini de documente, care au permis clarificarea persecutiei precum si a fazelor martiriale traite de episcopi, în comun sau individual.
Analizarea amanuntita, aprofundata, coroborata a documentelor cunoscute anterior si a celor inedite a dus la concluzia ca actiunea de persecutie a regimului comunist s-a manifestat împotriva Bisericii Greco-Catolice Române în ansamblul sau. Ordinele au pornit de la Stalin, planificarea a fost facuta de Ministerul Cultelor si de Securitate, coordonarea „asaltului” de doua luni care a dus la „lichidarea” Bisericii a fost facuta sub comanda unei comisii a CC al PCR, care a primit ordine direct de la membri ai Biroului Politic. Executant a fost întregul aparat administrativ si de forta al statului comunist cu sprijinul direct sau indirect al altor institutii.
Episcopii au fost arestati spre finalul „asaltului” si au continuat sa fie persecutati si în perioada de detentie, fiecare în parte, pâna la moarte.
Studierea arhivelor si stabilirea metodologiei de prezentare a acestui imens material a durat 4 ani. Redactarea desfasurarii persecutiei, a argumentarii martiriului fiecarui episcop, precum si a celorlalte documente cerute de Congregatie s-a încheiat într-un an si jumatate.

Întreaga lucrare Positio super martyrio a fost realizata sub îndrumarea directa a Relatorului desemnat de Congregatia Cauzelor Sfintilor, Pr. Zdzislaw Kijas ofmconv. Materialul prezentat a fost împartit în doua volume.
Volumul I contine urmatoarele:
– O Introducere generala cuprinzând încadrarea în contextul istoric a actiunii Servitorilor lui Dumnezeu si relevând importanta martiriului lor pentru Biserica si societate;
– Descrierea Persecutiei împotriva Bisericii Greco-Catolice
– O Biografie documentata a fiecarui Servitor al lui Dumnezeu;
– Argumentarea martiriului fiecarui Servitor al lui Dumnezeu, partea cea mai importanta din Positio, analizata din trei puncte de vedere complementare:
– martiriul material: descrierea precisa a succesiunii cronologice a fazelor martiriului pâna la moartea survenita in odium fidei (din ura fata de credinta);
– martiriul formal ex parte persecutoris: prezentarea situatiei si a contextului istoric punând în evidenta odium fidei din partea persecutorului;
– martiriul formal ex parte Servi Dei: specificarea atitudinii Servitorului lui Dumnezeu fata de persecutor în fazele precedente martiriului si mai ales în momentul mortii, subliniind acceptarea voita a suferintelor si a mortii pentru credinta în Cristos.
Toate aceste trei aspecte din tratarea martiriului s-au cerut a fi bine documentate, facând referinta atât la documentele culese din arhive, cât si la depozitiile martorilor culese în cadrul procesului eparhial.
– Summarium Testium: sunt declaratiile martorilor din timpul procesului eparhial, prezentate dupa o schema data de catre Congregatia Cauzelor Sfintilor.
Volumul II cuprinde:
– Summarium Documentorum, care contine principalele documente referitoare la biografia si activitatea Servitorilor lui Dumnezeu, dar mai ales la martiriul acestora. Pentru Cauza episcopilor greco-catolici au fost selectate 571 de asemenea documente.
– Votul Cenzorilor Teologi, urmat de un Tabel de nume si locuri, unCuprins general si în final Anexele cu fotografii.

Predarea catre Congregatia Cauzelor Sfintilor a celor doua volume dinPositio încheie o etapa esentiala din drumul spre recunoasterea de catre Biserica a martiriului episcopilor greco-catolici si, implicit, a ridicarii lor la cinstea altarelor. Urmeaza evaluarea Positio de catre un grup de noua experti teologi si, dupa votul acestora, examinarea din partea unei comisii de cinci cardinali. Ultimul care se va pronunta va fi Sfântul Parinte Papa prin promulgarea decretului de recunoastere a martiriului episcopilor, care vor deveni astfel pentru noi modele autentice de marturie si daruire crestina.


P. Vasile Man – Postulator
Emanuel Cosmovici – Membru al Postulaturii
Sursa: http://www.bru.ro