„În perioada 14-15 octombrie 2011 s-a desfasurat la sediul Bibliotecii Judetene „Gheorghe Sincai” din Oradea cea de-a sasea editie a Simpozionului „Scoala Ardeleana”. Simpozionul a fost organizat de catre Episcopia Româna Unita cu Roma, Greco-Catolica de Oradea, în colaborare cu Facultatea de Teologie Greco-Catolica din Oradea, Asociatia „Episcop Vasile Aftenie”, Primaria Municipiului Oradea si Biblioteca Judeteana „Gheorghe Sincai”.
Lucrarile au debutat vineri, 14 octombrie 2011, de la ora 16:30, cu un preambul bibliofil, si anume vernisajul expozitiei „Sematisme si calendare în colectiile Bibliotecii Judetene «Gheorghe Sincai» Bihor”, expozitie prezentata de catre dr. Silviu Sana.
Apoi, în Sala Amfiteatru a luat cuvântul Preasfintitul Virgil Bercea, care a prezentat trei dintre cartile lansate, si anume: Ioan. F. Pop, „Taceri de la margine”, Cluj-Napoca, 2011 si „Poemele absentei”, Cluj-Napoca, 2011; Cornel Tatai-Balta si Ioan Farcas, „Iconostasul Catedralei Greco-Catolice «Sfânta Treime» din Blaj (sec. XVIII)”, Alba Iulia, 2011; Ioan Rus, „Icoana pamântului sau carte de geografie”, Blaj, 1842. Editie îngrijita de catre: dr. Florica – Elisabeta Nutiu; dr. Elena – Doina Horhoi; pr. dr. Adrian Podar.
Au urmat o serie de conferinte la sectiunea Repere fundamentale:
Prof. dr. Remus Câmpeanu, „Istoriografia din România în anii 2008-2010. Contributii bibliografice”;
Pr. dr. Mircea Remus Birtz si consilier aulic dr. Manfred Kierein, „Antecesori si succesori apostolici ai episcopilor catolici orientali din Transilvania (1700-1800)”;
Prof. dr. Niculina Iacob si prof. dr. Ioan Chindris, „Scoala latinista si traducerea Bibliei in limba româna”;
Pr. dr. Adrian Podar, „Un studiu comparativ al literaturii canonice ortodoxe si greco-catolice din secolul al XIX-lea. Doi importanti canonisti: Andrei Saguna si Iosif Papp-Szilágyi”.
Sâmbata, 15 octombrie 2011, de la ora 09:30, lucrarile au continuat pe sectiuni. La sectiunea Scoala Ardeleana, moderata de conf. univ. dr. Ovidiu Ghitta, au fost prezentate urmatoarele lucrari:
Conf. dr. Ovidiu Ghitta, „Episcopul Grigore Maior, ctitor la Sarauad”;
Prof. dr. Mircea Popa, „O tiparitura iluminista mai putin cunoscuta: «Cheia prietesugului»”;
Dr. Florica-Elisabeta Nutiu si dr. Elena-Doina Horhoi, „Marginalii la manuscrisul lui Samuil Micu: «Despre descoperirea dumnezeiasca»”;
Drd. Gabriela Rus, „Conscriptio Ecclesiae Varadiense (1778). Lacase de cult greco-catolice”;
Prof. dr. Cornel Tatai-Balta, „Litografiile din cartea lui Vasile Aaron, «Patima si moartea Domnului si Mântuitorului nostru Isus Hristos», Sibiu, 1829”;
Prof. dr. Ion Buzasi, „Profesorul blajean Nicolae Albu – exeget al Scolii Ardelene”;
Drd. Anca Elisabeta Tatay, „Reprezentarile xilogravate ale Sfântului Ioan Damaschin din Octoihurile de la Buda (1811, 1826) cu surse de inspiratie din Moscova, Kiev, Râmnic si Blaj”;
Dr. Silviu Sana, „Sematisme si calendare în colectiile Bibliotecii Judetene «Gheorghe Sincai» Bihor”.
Drd. Sever Cristian Oancea, „Misiunea piarista din Bistrita în secolul XVIII”;
Drd. Irina Iliescu, „Arta crestina si dansul. Reprezentari coregrafice în pictura bisericilor românesti (secolele XIV – XVIII)”.
La sectiunea Istoria culturii si a bisericii, moderata de catre prof. univ. dr. Remus Câmpeanu s-au prezentat urmatoarele materiale:
Pr. Dr. Zaharie Pintea, „Reflectii asupra statutului teologiei dogmatice si moralicesti: Despre taina Euvaristiei. Blaj, 1802”;
Sidonia Puiu, „Începuturile umanismului românesc. Ioan Caioni”;
Drd. Daniel I. Iancu, „Debutul publicistic al istoricului Nicolae Densusianu. Colaborarea la revista «Familia» din Oradea.
Drd. Claudiu Calin, „Administratura Apostolica din Timisoara si episcopul dr. h. c. Augustin Pacha (1923-1930)”;
Dr. Beke Csaba, „Nationalizarea unor scoli catolice din Oradea”;
Raimondo Mario Rupp, „Eparhia de Lugoj dupa caderea comunismului în Romania”;
Drd. Lavinia Buda, „Incursiuni în istoria unor practici de pietate mariana”;
Dr. Ioana Mihaela Bonda, „Sub semnul începutului. Înfiintarea seminarului teologic greco-catolic de la Gherla”;
Drd. Sergiu Soica, „Itinerarul elitelor Bisericii Greco-Catolice din Banat în timpul regimului comunist”;
Drd. Lucian Turcu, „Români de rangul doi? Locul Bisericii Greco-Catolice în România Mare”.
La finalul conferintelor au avut loc o serie de discutii. Între altele, s-a analizat oportunitatea ca volumul editat cu ocazia acestui simpozion sa fie conceput într-o maniera deosebita în ceea ce priveste continutul si valoarea materialelor cuprinse.