„Începând cu anul 1997 la Institutul de Studii Ecumenice „San Bernardino” din Venetia mai multi preoti si studenti romani greco-catolici au frecventat cursurile de Masterat în „Studii Ecumenice” si doresc sa fac cunoscut ca azi 14 iunie 2011 pr. Bertean Daniel din Eparhia Greco-Catolica de Oradea, a sustinut examenul de Masterat cu o lucrare având ca si titlu: „Il Martirio, Via all'Unità. Il senso della testimonianza e le prospettive ecumeniche = Martirul, drum spre unitate. Sensul marturiei si perspectivele ecumenice”.
Tânarul nostru preot din Zalau a obtinut în urma sustinerii tezei media finala "Magna cum laude". Consider ca acest rezultat poate fi un semn de încurajare si încredere si pentru alti studenti romani greco-catolici, care studiaza în strainatate si convingerea ca Biserica noastra greco-catolica sa poate avea câti mai multi preoti tineri bine formati atât spiritual cât si teologic.
Institutul Ecumenic din Venetia este mereu disponibil sa primeasca noi studenti care doresc sa-si continue studiile la un nivel destul de ridicat si sa se puna în slujba Miscarii Ecumenice care este un aspect important din viata Bisericii noastre.