Omagierea Episcopului Greco-Catolic Demetriu Radu la Alba-Iulia

Omagierea Episcopului Greco-Catolic Demetriu Radu la Alba-Iulia

Marți 28 mai 2024, la Alba Iulia și la Rădești, din Protopopiatul Aiud, a fost omagiat Episcopul Greco-Catolic Demetriu Radu, cel pe care Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România, l-a caracterizat în mesajul său ca fiind „un model de credință, de dăruire și pildă de generozitate pentru semenii săi”.

Evenimentul, organizat cu binecuvântarea Întâistătătorul Bisericii Greco-Catolice, face parte din seria de inițiative ale Muzeului Național al Unirii de a prezenta în Sala Unirii din Alba Iulia personalitățile care au avut o contribuție însemnată la Marea Unire din 1918.

Astfel, la ora 11:00, în prezența Preasfinției Sale Virgil Bercea, Episcop al Eparhiei de Oradea Mare, a Preasfinției Sale Cristian Crișan, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a numeroșilor preoți prezenți, precum și a autorităților locale și județene, a avut loc lansarea albumului omagial „Demetriu Radu”. Părintele prof. dr. Cristian Barta, decan al Facultății de Teologie Greco-Catolică, din cadrul Universității „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, a prezentat albumul publicat în anul 2023 la Editura Primus din Oradea.

Au participat studenții teologi ai Seminarului Arhieparhial „Bunavestire” din Blaj, precum și studenții teologi ai Seminarului „Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea, elevii Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu” și ai Liceului „Don Orione” din Oradea și numeroși credincioși din Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș și din Eparhia de Oradea Mare. După lansarea albumului omagial, în Sala Unirii a fost proiectat filmul documentar „Episcop Demetriu Radu”.

Cu această ocazie, Preasfinția Sa Cristian Crișan a dat citire mesajului transmis de Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, pe care îl redăm în continuare:

Preasfinția Voastră,
Stimate autorități județene și locale,
Cucernici Părinți,
Stimat auditoriu,

Evocarea personalității Episcopului Demetriu Radu, este o datorie de onoare nu numai pentru Biserica Greco-Catolică dar și pentru întregul neam românesc, pentru că a fost un model de credință, de dăruire, și pildă de generozitate pentru semenii săi.

Chemat oriunde Biserica i-a cerut, s-a pus în slujba acesteia și a neamului în Vechiul Regat în calitate de preot și diplomat unde a reprezentat cu mult tact cauza Bisericii Unite câștigând încredere și stimă dar și meritul de a fi așternut cale de ridicare a primei biserici greco-catolice în capitală. Slujind în scaunul arhieresc de la Lugoj, iar apoi în cel de la Oradea, unde a pregătit actul Marii Uniri din anul 1918, și-a continuat munca pentru Biserică și țară până la moartea sa tragică în Senatul României din 8 decembrie 1920.

Ne aducem aminte de vrednicul ierarh cu recunoștință aducând mulțumire Domnului dar și  cu admirație pentru întreaga sa activitate: edilitară, administrativă, diplomatică și școlară care îl așază în rândul vrednicilor ierarhi care au influențat nu doar istoria timpului lor. Zecile de școli, de biserici și de case parohiale, reședințele episcopale de la Beiuș și Stâna de Vale, noul edificiu al Academiei Teologice, Palatul Episcopal din Oradea și monumentala biserică din Rădești (sat care-i poartă numele) sunt mărturii peste timp ale viziunii unui ierarh care s-a pus în slujba lui Dumnezeu și a poporului său.

Realizarea, tipărirea și promovarea Albumului omagial dedicat Episcopului Demetriu Radu, este un gest de cinstire a memoriei celui care a slujit cu toată ființa Biserica și Neamul, drept pentru care se cuvine să adresăm cele mai alese mulțumiri tuturor persoanelor și instituțiilor care au contribuit la realizarea acestui eveniment.  Prețuirea și gratitudinea noastră se îndreaptă spre Preasfinția Sa Virgil Bercea și spre colaboratorii săi, dar și spre domnul Gabriel Rustoiu, directorul Muzeului Național al Unirii care prin intensa activitate păstrează vie memoria marilor personalități ale neamului românesc.

Invocând asupra tuturor celor prezenți harul Domnului nostru Isus Cristos, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a Fericiților Episcopi Martiri, vă îndemn să păstrați vie memoria ilustrului Episcop, după cum însuși Sfântul Apostol Pavel scria în Epistola către Evrei: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa.” (Evr. 13,7)

Cu arhierească binecuvântare,

✠ Lucian Card. Mureșan
Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba – Iulia și Făgăraș
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

 

După evenimentul din Sala Unirii, la Rădești, în satul natal al Episcopului Demetriu, în biserica parohială cu hramul „Pogorârea Spiritului Sfânt”, a avut loc slujba de Parastas pentru sufletul vrednicului ierarh, celebrată de Preasfinția Sa Cristian și de Preasfinția Sa Virgil Bercea. De asemenea, a fost sfințită o placă comemorativă realizată de sculptorul Deak Arpad, amplasată în Casa Memorială, iar la final a avut loc o agapă pentru toți cei prezenți.

Au participat Prefectul Județului Alba, Primarul și Viceprimarul localității Rădești. preotul ortodox și cel reformat din localitate.

Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș

Despre autor

Biroul de presă

Biroul de presă

Arhiva

iul.0 Posts
aug.0 Posts
sept.0 Posts
oct.0 Posts
nov.0 Posts
dec.0 Posts
ian.0 Posts
feb.0 Posts
mart.0 Posts
apr.0 Posts
mai0 Posts
iun.0 Posts
iul.0 Posts
aug.0 Posts
sept.0 Posts