„Denia celor 12 Evanghelii” sau „Slujba Sfintelor și Mântuitoarelor Patimi ale Domnului Isus Cristos” a fost oficiată în această seară în Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae” de Preasfințitul Virgil Bercea, alături de preoții slujitori ai Catedralei. Această sfântă slujbă are ca elemente specifice citirea celor 12 Evanghelii ale patimilor și scoaterea solemnă a Sfintei Cruci în mijlocul bisericii, pentru a fi venerată.
Textele biblice care au fost proclamate la această slujbă ne-au prezentat toate patimile suferite de Domnul Isus Cristos pentru mântuirea noastră. Cunoscută drept „Denia celor 12 Evanghelii”, la slujba din această Joi Mare textele biblice ne-au vorbit tocmai despre prinderea, procesul și răstignirea Mântuitorului Isus.
După citirea fiecăreia dintre cele 12 Evanghelii de la Denia din Joia Mare (Utrenia zilei de vineri), este preamărită îndelunga răbdare a lui Isus Cristos. Textele evanghelice ale acestei slujbe alcătuiesc un tablou complet al suferințelor Mântuitorului, culminând cu răstignirea și moartea Sa pe cruce. Prima Evanghelie propusă de Biserică, în Joia Mare, ne aduce în fața Mântuitorului și a apostolilor la Cina cea de Taină. Cu toții primeau o poruncă nouă, porunca iubirii: „Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul”. Prin exemplul personal, Mântuitorul Cristos arată că porunca nouă, a iubirii, biruiește trădarea, părăsirea și singurătatea. Iubirea lui îndelung răbdătoare crește chiar în mijlocul suferinței, iar pe cei care l-au părăsit în aceste grele încercări nu i-a abandonat, ci „iubind pe ai săi cei din lume, până la sfârșit i-a iubit”.