Părintele Constantin Selegean a trecut în această dimineață la Domnul.
Preasfinția Sa Virgil, preoții, persoanele consacrate și credincioșii Episcopiei de Oradea se roagă în aceste momente pentru odihna sufletului părintelui Constantin.
„Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai nemurire, Care locuieşti în lumina cea neapropiată; Cel ce omori şi iarăşi faci viu; Care duci în iad şi scoţi; Cel ce cu înţelepciune ai făcut pe om din pământ şi ai legiuit să se întoarcă iarăşi în pământ, pentru greşeala lui, primeşte sufletul robului Tău, şi‑l odihneşte pe dânsul în sânurile lui Avraam, ale lui Isaac şi ale lui Iacov. Şi‑i dă lui cununa dreptăţii Tale, parte cu cei mântuiţi, în mărirea aleşilor Tăi, ca să ia multă plată în locaşurile sfinţilor Tăi pentru cele ce s‑a ostenit în lumea aceasta pentru numele Tău.”
În veci pomenirea lui!