Reuniunea mariană din Protopopiatul de Beiuș, ascultând de cuvintele Maicii Domnului: „Faceți ce vă va spune!” s-a străduit să trăiască Misterul Pascal conform pildei ei materne și în împlinirea cuvântului Fiului ei.

Fiicele Mariei au parcurs un drum de rugăciune și dăruire, de pocăință și angajamente. Au fost prezente atât la Calea Crucii din parohii, cât și organizând și animând propriile angajamente devoționale. Grupul marian din Ștei a actualizat prin ascultarea Sfintel Liturghii și recitarea Rozarului, misterul Zămislirii după trup al lui Isus, fiind împreună de sărbătoarea „Buneivestiri” a cărei nume o poartă asociația mariană locală. Părintele paroh, Ghiurcă Emil, a transpus enoriașele în momentul biblic al Nazaretului, chemând marianele la un drum împreună cu Maica Domnului, crescându-L pe Isus în prezentul comunitar.  Ziua s-a încheiat cu o întrunire mariană la care a participat și părintele protopop Zima Zorel. În cuvântul său de salut, la finele Rozarului, a mulțumit grupului marian pentru apostolatul său și a îndemnat la continuarea unirii în rugăciune și dăruirii prin slujire.

Un alt moment marian din Protopopiatul de Beiuș, a fost recepția solemnă a membrilor Reuniunii Mariane „Sfânta Maria” din Parohia Beiuș, o reangajare binecuvântată pe o cale începută la debutul pastorației locale. În cadrul festiv al „Intrării în Ierusalim”, grupul marian s-a reînoit prin rugăciune, reconfirmare a angajementelor, respectiv prin adeziunea unor noi membri. Părintele paroh, Zima Zorel, i-a îndemnați a fi dăruiți, constanți și consecvenți în drumul vieții alături de Isus și cu dragoste față de Maria, mama Sa și mama noastră spirituală. Grupul marian a fost invitat a fi mereu alături de Maica Domnului, de la misterul zămislirii din Nazaret până în drumul spre Ierusalim, dar mai ales sub Crucea Fiului ei. Marianiștii au fost chemați la un profund apostolat făcându-L prezent pe Isus în Nazaretul lor cotidian, îndemnând pe cei din jur a face totul după cum El ne învață transformând conținutul vieții  zilnice „din apă în vin” și fiind alături de semeni unindu-se cu Maria și primindu-o ca Mamă spirituală sub Cruce. În timpul Săptămânii Mari, Reuniunea mariană a contribuit la o colectă de alimente și haine, organizată de Asociația „Ave Miriam” în colaborare și cu profesori din școlile locale, dăruind astfel cele necesare și suflet celor din centrul social din satul Dumbrava.

Misterul Pascal, trăit cu bucuria mariană, a rămas un impuls constant în spiritul marian, membri  continuând rugăciunea, caritatea și ascultarea „în toate zilele”, motivați și de timpul binecuvântat al Lunii Mai. Seară de seară oferă Maicii Sfinte un buchet de rugăciune – Rozar – în biserică privind cu drag spre icoana ei și spre Fiul ascuns în „taina iubirii” pe masa Sfântului Altar. Seara zilei de 13 mai a costituit un moment de rugăciune și comuniune, de data aceasta marianiștilor din Beiuș, care după Rozar și Adorație euharistică s-au retras în oratoriul „Colț de Rai” pentru momente de fraternitate și dialog.

Reuniunea Mariană