Prima organizare bisericească a românilor greco-catolici din zona Bihorului a fost  după 1700 sub episcopul latin al eparhiei Oradea, Emeric Csaky care l-a numit pe canonicul Vasile Paul arhidiacon al românilor peste 70 de parohii unite. Primul episcop al românilor uniți a fost macedo-românul  Meletie Kovacs (1748-1775).

Episcopia Unită de Oradea, Greco-Catolică a fost înființată la 15 iunie 1777, prin „bulla” „Indefessum” a Papei Pius al VI-lea.

Primul episcop al Episcopiei de Oradea a fost Moise Dragoș (1775-1787) în timpul împărătesei Maria Tereza. Îi urmează în scaun episcopul Ignație Darabant (1788-1805) sub păstorirea căruia împăratul Iosif II înzestrează episcopia cu domeniul de la Beiuş; trimite primul ”Suplex Libellus Valachorum” (1791); începe construcția Catedralei ”Sfântul Nicolae” (1800).

Episcopul Samuil Vulcan (1806-1839) termină Catedrala (1806); deschide Gimnaziul Greco-Catolic din Beiuş (1828); sprijină intelectualii ortodocși din Timișoara și Arad pentru alegerea unui episcop român.

Urmează episcopul Vasile Erdeli (1842-1862): extinde Gimnaziul din Beiuș la 8 clase; introduce limba română ca limbă de predare în locul latinei; a sprijinit înființarea Facultății de Drept și a catedrei de limba română la Universitatea din Budapesta.

Episcopul Iosif Pop – Sălăjanul (1863-1873) s-a implicat în transformarea Gimnaziului din Beiuș în Liceu; a participat la Conciliul Vatican I; a lăsat diverse scrieri istorice, catehetice și de Drept Canonic. Episcopul Ioan Oltean (1873-1877) rezidește reședința din Beiuș și Oradea; patronează celebrările centenare ale fondării episcopiei.

Îi urmează episcopul  Mihail Pavel (1879-1902) care a înfiinţat internatul de băieţi de la Beiuş şi şcoala medie de fete; a luptat pentru menținerea învățământului românesc și a autonomiei Bisericii; a întemeiat Stațiunea belneo-climaterică ”Stâna de Vale”; a ajutat la construirea Uzinei de apă din Oradea.

Episcopul Demetriu Radu (1903-1920) a reformat domeniul de la Beiuş, casa şi viile de la Holod, reşedinţa de la Stâna de Vale; a construit noul palat episcopal de la Oradea (1905); împreuna cu alţi ierarhi greco-catolici a prezidat Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.

Episcopul Valeriu Traian Frenţiu (1922-1952), a susținut învăţământul liceal și teologic; a dezvoltat staţiunea Stâna de Vale; arestat în 1948 va muri în pușcărie la Sighet la 11 iulie 1952. La 1 decembrie 1948 Biserica Greco Catolică a fost desfiinţată. Toţi episcopii şi foarte mulţi preoţi și credincioși au fost arestaţi iar bisericile, bunurile şi domeniile confiscate.

Episcopul Iuliu Hirțea a fost hirotonit în clandestinitate în 1949 de către Nunțiul Apostolic Patrik Gerald O’Hara; este arestat de mai multe ori, eliberat din pușcărie în 1964, moare la 28 iunie 1978.

Episcopul Vasile Hossu (1990-1997) revitalizează Biserica după căderea comunismului; redeschide Liceul și Seminarul teologic; reînființează parohii și zidește biserici. Din iunie 1997 Eparhia este condusă de către Preasfinția Sa Virgil Bercea.