Preacucernici Părinți,

Iubiți credincioși,

Ministerul Afacerilor Interne- Departamentul pentru Situații de Urgență a emis Hotărârea nr. 6/06.03.2020, care la punctul nr.2 stabilește: ”Se aprobă până la data de 31.03.2020, luarea măsurii de limitare a adunărilor publice la un număr de maxim 1.000 de persoane, iar pentru adunările publice cu un număr mai mic de 1.000 de persoane, măsura va fi adoptată la nivel local, pentru fiecare eveniment în parte, pe baza unei analize a riscurilor și a tipului de activitate, cu avizul prealabil al DSP”.

Drept urmare, Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Oradea, ținând cont de sfaturile și recomandările Ministerului Afacerilor Interne, de îndemnurile Mitropoliei Române Unite cu Roma Greco-Catolice din Blaj, până la noi dispoziții, comunică următoarele:

  • anularea participării preoților și a credincioșilor la toate evenimentele programate;
  • persoanele care manifestă simptomele de gripă de orice fel și simptomele de coronavirus (Covid-19), descrise de autoritățile medicale, sunt sfătuite să evite în acele zile locurile aglomerate, inclusiv spațiul bisericii, pentru a nu-i expune și pe alții la o posibilă îmbolnăvire;
  • recomandarea preoților ca înainte de Împărtășanie să se spele pe mâini cu apă și săpun;
  • sfânta Împărtășanie se pregătește și se administrează totdeauna în condiții de igienă totală;
  • evitarea strângerii de mână neurmată de igiena mâinilor;
  • igienizarea și dezinfecția suprafețelor de mediu, a obiectelor (icoane și cruci) cu dezinfectanți după fiecare celebrare publică;
  • la concelebrări cu mai mulți preoți aceștia se vor împărtăși prin întingere;
  • orarul celebrărilor liturgice rămâne nemodificat pe tot cuprinsul Eparhiei.

Vă îndemn pe toți, preoți și credincioși la rugăciune și speranță, la solidaritate și responsabilitate, cerându-I Bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Maicii Sale, ocrotirea și binecuvântarea Sa.

            Cu arhierească binecuvântare,

 

 

† Virgil BERCEA

                                                                                                       Episcop