În zilele de 26 şi 27 februarie 2020, Biroul Pastoral a beneficiat de un curs de formare, bazat pe două teme de interes, respectiv: Relaţionarea şi încrederea în echipă, urmată de Mobilizarea de resurse din comunitate. Cursul a fost ţinut de către Codruţa Fernea, formator şi facilitator în domeniu. Materialele utilizate, modul de abordare şi informaţiile prezentate au fost de natură a atrage atenţia asupra unor aspecte aparent simple dar esenţiale în buna desfăşurare a unei colaborări, care, din păcate, de obicei sunt ignorate.

          Este foarte important a se avea în vedere modul de lucru al fiecărui membru al unei echipe prin prisma caracteristicilor sale comportamentale specifice şi a talentului propriu, astfel încât pe baza unui proiect bine întocmit şi analizat de comun acord, având clar fixate obiectivele, sarcinile şi procedurile, echipa să fie cu adevărat eficientă în munca sa.

          Strângerea de fonduri ar trebui să fie privită mai degrabă ca o ,,extindere a Împărăţiei lui Dumnezeu”, dăruind așa cum dăruiește Tatăl Ceresc. În acest domeniu este de dorit ca cel care primește să fie pregătit să ia, așa cum donatorul trebuie să fie pregătit să ofere, să ofere cu bucurie, fiindcă noi, personal, nu deținem nimic cu adevărat, totul fiind din mila lui Dumnezeu. De-asemenea, fiecare poate contribui cu timp, cu interes, cu încredere și cu sprijin. În ceea ce privește oferirea de fonduri bănești, importantă este încrederea celui care dă (încredere venind în urma unei relații construite în timp), aceasta fiind determinantă în manifestarea gestului caritabil, și nu existența unui deficit. De reținut și de aplicat ar fi conștientizarea faptului că ,,nu trebuie mers la capătul pământului pentru fonduri” și a realității practice care spune că ,,90% dintre donații vin de la 10% dintre donatori”.

          Ne-am bucurat fiecare că am reușit să ne identificăm mai eficient talanții, întocmind apoi un plan de lucru pentru următorii ani.

                                                                                          Laura Ologu

                                                                                       Biroul Pastoral