În perioada 17-20 februarie 2020 o delegaţie formată din 2 reprezentanţi ai Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea şi 2 reprezentanţi ai Asociaţiei Kécenlét s-au deplasat în oraşul Molde din Norvegia, în cadrul iniţiativei bilaterale Partnership establishment for Local Development in Bihor County (Stabilirea unui parteneriat pentru dezvoltarea locală în Judeţul Bihor). Obiectivul vizitei a fost întâlnirea cu partenerul norvegian Skyhøyt live scene şi discutarea unor aspecte legate de pregătirea unui proiect spre a fi depus pentru finanţare în cadrul apelului nr. 4 Dezvoltare locală. Iniţiativa bilaterală a fost realizată cu sprijinul Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), http://www.frds.ro/ în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, https://eeagrants.org/. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.040 de euro, iar valoarea grantului primit in acest scop a fost de 5.000 de euro.

Ca o continuare a conversaţiilor online iniţiate în noiembrie 2019 cu Skyhøyt live scene, pe durata vizitei, cei 4 participanţi din România şi cei 2 reprezentanţi ai partenerului norvegian s-au cunoscut şi au lucrat împreună la pregătirea cererii de finanţare Dezvoltare locală pentru comunităţi dezavantajate din Judeţul Bihor şi a acordului de parteneriat aferent. Au fost analizate, discutate intens şi finalizate aspectele privind activităţile şi bugetul pe partener, precum şi rolul fiecărui partener, iar aceste aspecte au fost inserate în textul cererii de finanţare, precum şi în acordul de parteneriat. Totodată, partenerul norvegian a semnat scrisoarea de intenţie şi a pregătit pentru depunere toate documentele solicitate de la partenerii din State Donatoare în cadrul Apelului 4 Dezvoltare locală.

Aşadar, după finalizarea vizitei, cererea de finanţare a fost depusă împreună cu acordul de parteneriat şi cu restul anexelor necesare, având Municipiul Marghita ca Promotor de Proiect, iar Asociaţia Kécenlét, Asociaţia Caritas Eparhial Oradea şi Skyhøyt live scene ca parteneri. Obiectivul proiectului depus este creşterea gradului de utilizare a serviciilor sociale de către grupuri vulnerabile din 2 comunităţi dezavantajate socio-economic din Judeţul Bihor, şi creşterea nivelului de satisfacţie al acestora cu privire la calitatea serviciilor, pentru creşterea calităţii vieţii acestora pe termen lung. În cadrul acestui proiect complex, fiecare partener va acţiona în domenii complementare şi în sinergie cu ceilalţi parteneri: Municipiul Marghita va oferi cadrul de dezvoltare a serviciilor sociale, cele 2 asociaţii române îşi vor dezvolta serviciile şi le vor furniza în cele două comunităţi defavorizate, Cheţ şi Finiş, iar partenerul norvegian va contribui prin expertiză, pentru îmbunătăţirea standardelor în cadrul ONG-urilor şi administraţiei publice locale.

Sursa: https://www.caritaseparhial.ro