A văzut lumina tiparului recent noua ediție a cărții cunoscutei interprete de muzică populară, Florica Bradu intitulată: „Dor și neuitare”, o culegere de poezii și obiceiuri din Crișana.

În prefața cărții doamna Elise Stan spune:

„Am fost impresionată citind această carte care poartă ca efigie de autor numele, ce-mi este drag, al unei mari artiste, Florica Bradu. Toată lumea o cunoaște pe Florica Bradu ca interpretă a cântecului popular bihorean care a dus peste tot în lume faima muzicii populare românești, însă foarte puțini sunt cei care știu că potențialul său artistic este mult mai cuprinzător. De curând, Florica Bradu, a dat publicității o culegere de folclor literar din zona etnografică a Țării Crișurilor. Lucrarea intitulată „Dor și neuitare – poezii și obiceiuri din Crișana” este rodul unei cercetări îndelungate. Între anii 1970-1980, Florica Bradu, în dubla sa calitate de solist vocal, dar și cea de profesor, a cules poezie populară și totodată a fost martor activ la nașterea unor creații în cadrul șezătorilor, acele „laboratoare de folclor” cum le numește autoarea cărții.

Cartea sa are, încă înainte de a fi consultată, meritul că există, fiindcă folclorul literar, cred eu, este mai puțin cunoscut și tocmai de aceea orice date care să completeze cunoștințe sau să stimuleze formarea lor, sunt de un real folos. Sunt convinsă că interesul publicului față de această lucrare va dovedi de altfel utilitatea ei.

Cartea tratează un subiect deosebit de important al zilelor noastre: poezia populară. Autoarea a realizat o sinteză a evoluției elementelor constitutive ale poeziei românești. Se consideră că poezia populară are multiple fațete în funcție de zonele etnografice cercetate și de genul în care se încadrează liric, epic sau ritual.

Un vast material, bogat și divers din punct de vedere al genurilor și speciilor folclorice literare, cules de Florica Bradu din zonele Bihor, Arad, Satu Mare și Sălaj, constituie acum mărturie de înțelepciune a locuitorilor comunității sătești, un adevărat tezaur care, ar putea rivaliza chiar cu poezia cultă. Florica Bradu a făcut o selecție critică a întregului material, analizând asemănările și deosebirile dintre poezia obiceiurilor și datinilor din cele patru zone etnografice cercetate. Dăruită cu arta spuselor prin scrisul critic, autoarea a făcut totodată o analiză stilistică a poeziei lirice și epice populare, prezentând materialul selecționat în principal din punct de vedere al valorii literare, fără a neglija însă semnificațiile simbolice ale textului. Analizând doina, balada, colindul, poezia ceremonialului de naștere, orațiile, și cântecele de nuntă, bocetele și cântecele ritualului funebru, a scos la lumină texte de o mare profunzime și frumusețe.

Discutând despre structura poeziei populare și valențele ei artistice, trebuie să menționăm și inteligența creativă a poetului popular anonim, pe care autoarea o menționează. Din păcate textul poetic poate fi păstrat în nota sa tradițională, dar poate fi și distrus, intoxicat. Starea de bine și curățenie a poeziei populare este reliefată de Florica Bradu în paginile cărții sale. Starea emoțională asigură un echilibru dinamic între emoții și sentimente, astfel încât fiecare cititor poate răspunde pozitiv la orice stimuli provocați de un text.

Fără pretenții de a fi dezbătut toate problemele de natură stilistică și tehnică a poeziei populare, Florica Bradu și concentrat atenția asupra prezentării principalelor tematici care se regăsesc în poezia populară românească din cele patru zone cercetate, la acestea adăugându-se notițe și comentarii succinte asupra poeziilor analizate. Este binevenită dorința sa de sistematizare. Principala calitate a cărții Floricăi Bradu constă în faptul că ea poate furniza un material informativ elementar, limitat la chestiunile esențiale. Este o lucrare cu conținut valoros care prezintă munca finită și sortită a fi folositoare.

Parcurgând paginile acestei cărți am constatat talentul și spiritul critic, precum și acuitatea extraordinară cu care Florica Bradu și exprimat impresii, gânduri, aprecieri, devenite judecăți de valoare. Contactul nemijlocit al artistei cu astfel de poezii populare, i-au dat posibilitatea să dezvăluie cititorilor ceva din complexa și profunda lor semnificație. După ce a cunoscut în amănunt cele patru zone folclorice, după ce a frământat de emoția lecturii sau după ce a participat activ la actul de creație, autoarea cărții a reușit să lămurească pe deplin înțelesurile, tălmăcindu-le apoi pentru cititorii săi.

Există în stilul de expunere al Floricăi Bradu o decență, o sobrietate, un echilibru lăuntric care luminează într-un chip autentic rosturile poeziei. Este vorba de o generoasă vibrație interioară care disprețuiește orice excese. Bunul gust și probitatea artistică sunt coordonatele la care se raportează întreaga sa analiză pe text, prezentată concentrat, dar dens și la obiect.

Cu totul remarcabil este faptul că Florica Bradu a surprins exact esența semnificațiilor poeziei populare, clădită pe o complexitate de elemente emoționale și stilistice, înțelegând poezia în desfășurarea, în curgerea ei necontenită, cu frumuseți, uneori greu de pătruns, străbătută de diversitatea ideilor și de atotcuprinzătoarea inspirație a creatorilor anonimi.

Cartea „Dor și neuitare – poezii și obiceiuri populare din Crișana” este o reușită majoră căci atrage atenția asupra unor nestemate ascunse ochiului neavizat. Este o culegere de texte originale, un fel de compendiu de folclor literar ardelenesc, izvodit din prea plinul sufletului neamului românesc.

Nimic nu este lăsat de Florica Bradu la voia întâmplării. Totul este gândit și redat cu minuție de profesionist. Coexistă în paginile prezentului volum, într-o simultaneitate precisă, elemente care definesc scrierea ca fiind una științifică, dar și artistică totodată. O carte densă, pretențioasă, pregnantă, în care cititorii vor găsi o lecție de tradiție, de frumos.

Rar am întâlnit în literatura de specialitate o scriitură atât de limpede, o radiografie atât de fină a poeziei populare, un veritabil act de cultură și originalitate. Vă invit să vă opriți asupra acestor pagini, așa cum am făcut-o eu, să vă bucurați de versuri și cântări, izvorâte din sufletul românului și surprinse de o mare artistă”.

Profesor doctor Elise Stan,

 etnomuzicolog,

realizator de emisiuni la Televiziunea Română

Eugen Ivuț