Duminică, 02.02.2020, Biserica Greco-Catolică „Sfinții Trei Ierarhi” din Beiuș și-a sărbătorit hramul.

Enoriașii greco-catolici din Beiuș au împărtășit bucuria sărbătorii hramului bisericii lor, (în prima duminică de după pomenirea calendaristică) alături de credincioși veniți din parohiile învecinate, respectiv localnici, din partea altor biserici locale, bucuroși de a se revedea după recenta ocazie ecumenică (26.01 – Octava de Rugăciune). Biserica a fost consacrată sub patronatul spiritual al Sfinților Trei Ierarhi, sărbătoriți în 30 ianuarie.

Sărbătoarea comunitară a început cu celebrarea Sfintei Liturghii de către preoții din Protopopiatul de Beiuș alături de vicarul judecătoresc al Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice Oradea, părintele Vasile Iacob Răzvan. În cuvântul său de învățătură a subliniat demnitatea creștină a fiecărui creștin în parte, dobândită prin înfierea prin Botez, și vitalitatea relaționării cu Dumnezeu, pornind de la acest statut. Prezentarea noastră în fața lui Dumnezeu, în iubire și ascultare față de El, ne va fi un izvor de har și, prin urmare, ne va deschide un drum luminat spre dobândirea Fericirii. Sfinții Trei Ierarhi, protectori ai comunități locale, sunt model și mijlocitori pentru noi, pe drumul nostru comunitar și personal. Cântecele religioase ale Corului bisericesc „Ioan Bușiția” au acompaniat invocațiile preoților concelebranți, înălțând sufletele spre lauda lui Dumnezeu.

Duminica trăită în comuniune s-a încheiat cu mulțumirile prezentate de parohul bisericii, părintele Zima Zorel, și cu o agapă frățească, ocazie de dialog și prietenie.

Zima Carmen