Profesori uniți pentru bazele construcției viitorului – aceste cuvinte sunt cele care definesc experiența participării la Consiliul anual al Uniunii Mondiale a Profesorilor Catolici (UMEC-WUCT). Din biserica și școala noastră a participat o delegație alcătuită din patru persoane. Participarea la activitățile Uniunii se datorează unei vechi și fructuoase colaborări realizată de către Biroul Pastoral al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea. Consiliul a avut loc anul acesta la Bruxelles în perioada 15-17 noiembrie 2019, datorită ospitalității prietenoase și generoase a colegilor de la Asociația Flamandă a Profesorilor Catolici.

Tema aleasă a fost intrigantă: sunt căile educaționale orientate către libertate sau spre violență? Pare firesc ca educația pentru libertate să fie o prioritate pentru fiecare instituție de învățământ, dar ne dăm seama că deseori, în diferite moduri și contexte, există discrepanțe considerabile între a spune și a face, între perspectiva pedagogică și cea didactică, ceea ce este realizat în școala de zi cu zi. De exemplu: stiluri de predare, conținuturi alese, relația elev – profesor, curriculum-ul explicit și implicit, utilizarea disciplinelor. Activitățile realizate, pe ce baze etice sunt întemeiate? Ce fel de persoană se formează? Și din nou: care este viziunea vieții care ghidează instituțiile de învățământ, fiecare profesor, familiile, mass-media? Ce valori sunt cultivate în mediul în care elevul trăiește? Mai mult, nu putem ignora faptul că realitatea de astăzi este tulburată de viziuni suverane sau chiar de forme educaționale care vizează educarea expresă în alegeri egoiste, în auto-referire și violență, nu numai verbal, ci și „material”. Să ne gândim la conflictele prezente în diverse părți ale lumii, formarea în violență ca stil de viață prezent în anumite medii sau expresie a alegerilor politice clare. Aceste aspecte au fost discutate în timpul lucrărilor Consiliului, pregătite în avans datorită unui „Instrumentum Laboris” discutat în diferite părți ale lumii. Participanții, veniți din diferite țări (Argentina, Belgia, Burundi, Congo, Filipine, Franța, Germania, Marea Britanie, India, Italia, Olanda, România) au favorizat o dezbatere bogată, datorită experiențelor trăite în instituțiile în care își desfășoară activitatea (școli și universități) și provocărilor cognitive venite din partea conferențiarilor. De asemenea, a fost posibil să reflectăm asupra situațiilor de sărăcie și conflict de zi cu zi, care caracterizează diferite națiuni și asupra necesității consolidării solidarității între toți profesorii creștini (care trăiesc în situații foarte diverse și uneori dificile).

Dezbaterea a fost îmbogățită prin participarea Nunțiului Apostolic din Belgia, Mons. Kasujja, a Arhiepiscopului de Cambrai Mons. Dollmann (asistent ecleziastic al UMEC-WUCT) și a episcopului Gent, Mons. Van Looy (președintele Caritas European). Prefectul Congregației pentru Educație Catolică, cardinalul Versaldi, în mesajul său, și-a exprimat „sinceră recunoștință pentru activitatea desfășurată de Uniune”, încurajând Uniunea să avanseze și datorită prezenței tinerilor. Partea culturală oferită de COV (Asociația Flamandă a Profesorilor Catolici) a fost îmbogățită cu o vizită la Parlamentul European și în oraș.

UMEC-WUCT, o asociație de profesori catolici care lucrează în școli catolice și seculare din diverse părți ale lumii, fondată în 1951, și-a încheiat activitatea planificându-și călătoria pentru noul an, caracterizată prin participarea la inițiativa promovată de Papa Francisc, a cărei temă va fi „Reconstruirea pactului educațional global”, pentru a „reînvia angajamentul pentru și cu generațiile tinere, reînnoind pasiunea pentru o educație mai deschisă și mai incluzivă, capabilă să asculte persoana, capabilă de dialog constructiv și întelegere reciprocă și să unească eforturile într-o alianță educativă largă necesară pentru formarea de oameni maturi, capabili să depășească fragmentarea și opoziția, și să reconstruiască țesătura relațiilor pentru o umanitate mai fraternă.

În acest scop, diferitele instituții care participă la UMEC-WUCT vor organiza grupuri de lucru și alte inițiative pentru reflecția asupra subiectului și elaborarea unui document comun.

Experiențele trăite, amintirile, poveștile – toate acestea apar, dar și rămân în conștiința noastră. După o călătorie nu rămânem doar cu timpul deosebit petrecut într-un loc sau altul, ci cu toate cunoștințele dobândite, informațiile asimilate, pe care le putem împărtăși aporpiaților. Călătoria în sine ne poate lăsa fără cuvinte, dar te pot și transforma într-un povestitor, sperând că ceea ce se relatează mai apoi, să trezească inspirație pentru ascultători.

Ana Popa, psiholog

Antonia Nica, profesor