Începând de marți, 5 noiembrie 2019, în librăriile din Italia se găsește o carte-interviu cu Papa Francisc, de Gianni Valente, la încheierea Lunii misionare extraordinare. Intitulat „Senza di Lui non possiamo fare nulla. Una conversazione sull’essere missionari oggi nel mondo”, care se putea traduce: „Fără El nu putem face nimic. O conversație despre a fi misionari în lumea de astăzi”, volumul este publicat de Libreria Editrice Vaticana în colaborare cu Editura San Paolo. Sfântul Părinte a stabilit o Lună Misionară Extraordinară, care s-a desfășurat în octombrie 2019, „pentru a suscita o majoră conștientizare privind missio ad gentes și pentru a relua, cu reînnoit avânt, transformarea misionară a vieții și a pastorației”. Apariția cărții-interviu cu Papa Francisc marchează încheierea acestei inițiative.

În lungul interviu devenit o carte, Pontiful mărturisește convingerea că vestirea lui Isus și a Evangheliei Sale necesită ieșirea și pornirea la drum, după porunca lui Isus despre care se relatează în Evanghelia după Sfântul Marcu (Marcu 16): „Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la toată făptura”. În cursul conversației, insistă atât de mult asupra acestei caracteristici încât afirmă: „O Biserică ce nu este în ieșire nu este o Biserică”; „o Biserică ce nu iese se corupe, se denaturează”, punând accentul pe misiunea vestirii Evangheliei, fără de care o Biserică nu poate exista. Totodată, oprindu-se asupra naturii misiunii Bisericii, Papa evidențiază că aceasta nu reprezintă un program sau o intenție de realizat prin forța voinței. Cristos este cel care face ca Biserica să iasă din ea însăși prin forța Duhului Sfânt.

Citându-l pe Papa Benedict al XVI-lea care evidenția că Biserica crește prin forța de atracție a mărturiei credinței în Domnul Isus Cristos, Papa Francisc explică că aceasta nu este o convingere, un raționament, o conștientizare, nici o decizie luată în jurul unei mese, după cum nu este un activism auto-indus pentru a fi un soi „de impresari ai misiunii”, ci este vorba despre „o atracție bazată pe iubire față de Isus”. Referindu-se la trăsăturile caracteristice ale misionarului creștin, Sfântul Părinte a spus că acesta este un facilitator și nu un controlor al credinței, nefiind necesar să se facă „selecții” sau „vămi pastorale” sau să se pună piedici dorinței lui Isus de a-i îmbrățișa pe toți, așezându-se la ușă pentru a controla cine corespunde cerințelor pentru a intra și cine nu.

Dimpotrivă, este necesară facilitarea în vederea apropierii de credință, Pontiful dând ca exemplu inițiativa unor parohi din Buenos Aires care au venit cu propuneri pentru a ușura accesul la Botez. Răspunzând la o întrebare despre legătura dintre misiune și operele sociale, Papa Francisc a spus: „Biserica nu este o organizație neguvernamentală; este altceva. Însă Biserica este și un spital de campanie, unde toți sunt acceptați așa cum sunt; sunt îngrijite rănile tuturor. Și aceasta face parte din misiunea sa”. De fapt „tot ceea ce intră în orizontul Fericirilor și al faptelor de milostenie este în acord cu misiunea”; ba chiar mai mult: „este deja vestire; este deja misiune”. (Anca Mărtinaș pentru Vatican News Romania)

Sursa: Vatican News România