Comunicat al „Comisiei pentru familie” din cadrul Conferinței Episcopilor din România

Între 20-21 martie 2019, la inițiativa și invitația P.S. Iosif-Csaba Pál, responsabil al Comisiei pentru familie din cadrul Conferinței Episcopilor din România, a avut loc la Șumuleu Ciuc cea de-a doua întâlnire a responsabililor cu pastorația familiei din diecezele romano-catolice și eparhiile greco-catolice. De la prima întâlnire, cu tema „Familie, fii ceea ce ești” (Familiaris Consortio, 17), din octombrie 2011, convocată pe atunci de P.S. Cornel Damian, putem constata noi provocări de natură antropologică, care afectează familia, cum ar fi ideologia gender, dar și provocări de natură religioasă, cum ar fi extinderea indiferentismului și secularizarea.

A doua întâlnire, pusă sub ocrotirea Sfintei Fecioare Maria, Regina familiilor, a avut ca titlu „Amoris Laetitia – Calea Iubirii”. Îndemnul post-sinodal Amoris Laetitia a deschis o nouă etapă în viața Bisericii din lumea de astăzi. Așa cum a spus și Papa Francisc, documentul nu aduce nici o inovație doctrinală, dar dă un nou început procesului de evanghelizare în, prin și cu familia.

Întâlnirea a avut drept scop prezentarea reciprocă a activităților de pastorație a familiei din diferitele dieceze și eparhii, schimbul de experiență, a învăța unii de la alții, dar și de a da posibilitatea responsabililor să se cunoască mai bine între ei, de a crește în prietenie și, eventual, de a gândi un plan pastoral comun.

Din prezentări și prelegeri a reieșit faptul că preocupările și realizările pe acest plan sunt asemănătoare în cazul tuturor diecezelor, diferențele fiind date de străduința de a personaliza și a adapta pastorația familiilor la nevoile și necesitățile specifice diferitelor zone geografice, grupuri etnice și sociale.

Deși în multe cazuri am dori să vedem roade imediate și ne pierdem nădejdea dacă nu obținem semne empirice ale succesului, important este să ne concentrăm asupra rolului nostru de semănători, iar creșterea să o lăsăm cu credință în seama Domnului.

A mai fost pusă în evidență vastitatea și complementaritatea activităților pastorale care se desfășoară deja în prezent. Ceea ce lipsește la unii, este prezent în formă mai pregnantă la alții, și astfel se completează Trupul lui Cristos.

Ariile de acoperire ale activităților sunt: pregătirea tinerilor pentru căsătorie, cursuri pentru logodnici, cursuri în școli pentru educație la castitate, educația pentru familie, sfânta liturghie pentru familii, exerciții spirituale, cursuri de formare pentru colaboratori parohiali, întâlniri diecezane, întâlniri decanale și între parohii, dezvoltarea și răspândirea spiritualității creștine în familii.

S-a convenit ca următoarea întâlnire să aibă loc peste doi ani, propunându-se ca temă „Însoțirea după căsătorie”. Până atunci, reprezentanții tuturor diecezelor și ai eparhiilor s-au angajat să se implice mai mult în plan local în pastorația familiei.

+Iosif-Csaba Pal
Episcop diecezan de Timișoara

 

Timișoara, 21.03.2019