«Dumnezeule, care ai adunat laolaltă feluritele neamuri întru mărturisirea numelui Tău, dă-ne să voim și să putem înfăptui ceea ce ne poruncești, pentru ca poporul chemat la împărăția Ta să fie una în credință și în săvârșire a faptelor bune»: a fost intenția centrală a celei de a treia zile a Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor, desfășurată duminică, 20 ianuarie a.c., în Catedrala Romano-Catolică „Ridicarea la Cer a Fecioarei Maria” din Oradea. Inițiativa, care are ca temă în acest an citatul biblic „Judecători și căpetenii să judece cu judecată dreaptă”, se desfășoară în contemporan în întreaga lume creștină, de la 18 la 25 ianuarie a.c.. La Oradea, Săptămâna Ecumenică se desfășoară în acest an pe parcursul a zece zile, devenind astfel o Decadă de rugăciune, datorită prezenței numeroase a confesiunilor locale și a dorinței organizatorilor de a dedica o seară specială tinerilor orădeni.

Cuvântul de învățătură a fost ținut duminică de reprezentantul Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolice, pr. Mihai Vătămănelu, vicar general al Eparhiei de Oradea, pornind de la unul dintre cele mai profunde texte biblice care fac trimitere la Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, cel al rugăciunii lui Isus, luat din Evanghelia lui Ioan: „centrul întregii rugăciuni sacerdotale a lui Isus este ca toţi să fim UNA. Cum? La fel cum Tu – Tată – şi Eu, Fiul, suntem una”. Vă invităm să citiți întreg cuvântul de învățătură al pr. Vicar General, care este accesibil pe site-ul nostru, aici.

Salutând prezența reprezentanților cultelor creștine din oraș, PS Böcskei László, episcop romano-catolic de Oradea, gazda serii de duminică, a subliniat în cuvântul de deschidere importanța temei Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an și a atitudinii de creștini autentici, la care suntem chemați astăzi:

„Este o bucurie faptul că în adevărată comuniune am venit astăzi [21 ianuarie 2019] aici, nu pentru a dezbate unele problemele ale vieții, asa cum se întâmplă uneori să fim nevoiți să o facem  ̶  spune episcopul romano-catolic de Oradea. Suntem aici tocmai pentru că simțim acea dorință interioară de a ne așeza împreună în fața lui Dumnezeu, cu toate dorințele și aspirațiile noastre, pentru ca voința Sa să se împlinească prin noi, spre binele și mântuirea tuturor. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate și să îi cerem ajutorul pentru a putea fi tot mai receptivi la apelul Său. Credința noastră este cea prin care putem răspunde la apelul lui Dumnezeu! Vrem ca această credință să fie tot mai vie în noi și mai vizibilă în fața celorlalți, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să se împlinească. Motto-ul acestei Octave mondiale de rugăciune vine să susțină această afirmație, căci dacă suntem susținuți de Dumnezeu, nimeni nu poate fi împotriva noastră: «Să pui judecători și căpetenii înăuntrul porților tale ca să judece poporul cu judecată dreaptă» (Deuteronom 16, 18). Poporul ales, care a făcut legământ cu Jacht pe muntele Torrent, avea nevoie de astfel de judecători și de căpetenii, căci multe pericole pândeau fidelitatea poporului față de acest legământ. Erau pericole care aduceau dezordine și ură, dezbinare și moarte. Pericole care, într-un fel sau altul, câteodată ne conving și pe noi să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dar cine poate înfrunta aceste pericole? Aceia, care nu doar în vorbe, ci mai ales în fapte, se dovedesc oameni ai lui Dumnezeu, oameni cu frică de Dumnezeu, oameni smeriți în fața Măreției Sale. Ascultând aceste versete ale Scripturii putem constata două lucruri importante: depărtându-ne de Dumnezeu, ignorându-l sau excluzându-l din viața noastră, pericolele ne copleșesc. Privind la viața noastră de zi cu zi, dacă am fi toți atât de creștini precum de multe ori spunem, nu ne-am teme unii de alții, am putea trece cu mai mare ușurință față de unele prejudecăți și am fi mai sensibili la nevoile și necazurile celorlalți. Dar trebuie să spunem aceasta, nu doar cu gândul la cei pe care îi numim «judecători și căpetenii» în lumea de astăzi, ci reflectând asupra propriei noastre atitudini. Cu toții împreună, și în lumina credinței noastre, putem corecta lipsurile tot mai grave ale acestei lumi, față de o atitudine creștină autentică și asumată la toate nivelurile, forțele răului nu pot birui. Rugăciunea noastră d e astăzi să ne întărească în această misiune, iar felul în care ne privim, în care ne îmbrățișăm, să fie izvor de pace și îmbărbătare”.

La final, PS László a transmis un gând special episcopului greco-catolic de Oradea, PS Virgil Bercea, dorindu-i mult bine și asigurându-l că „este în gândul și în rugăciunile noastre. Fie ca Dumnezeu să îl întărească și să revină în mijlocul nostru!”. Totodată, prelatul a transmis salutări PS Sofronie Drincec, episcopul ortodox al Oradiei, cu „aceleași urări de sănătate și bine în misiunea pe care o are de îndeplinit”.

A treia zi a Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor 2019 s-a încheiat la Oradea cu rugăciunea comună a tuturor celor prezenți în Bazilica Romano-Catolică:
«Dumnezeule milostiv, te ne-ai iubit și ne-ai iertat în Cristos, tu ai voit să reconciliezi întregul neam omenesc în iubirea Ta răscumpărătoare. Privește cu bunătate la toți cei care lucrează și se roagă pentru unitatea comunităților creștine prezente în orașul nostru, în țara aceasta și în lumea întreagă. Dă-ne să fim frați și surori în iubirea Ta. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin».

Săptămâna de rugăciune continuă luni, 21 ianuarie a.c, în Biserica Reformată Olosig [Piața Libertății, 40], de la ora 18.00.