Episcopia Greco-catolică de Oradea omagiază Școala Ardeleană printr-un simpozion care îi poartă numele, cu  teme de interes pentru Biserică și pentru cercetarea teologică sau a științelor socio-umane. Simpozionul de anul acesta este dedicat împlinirii a 75 de ani de la interzicerea Bisericii Greco-Catolice în România și este în desfășurare în aceste zile, de la 12 la 14 octombrie a.c., la Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan” cu participarea în prezență fizică sau online a 45 de profesori și cercetători din Franța, Italia, România, Slovacia, Ucraina.

Tema simpozionului, Istoria și viitorul unei Biserici – reflecții la 75 de ani la intrarea în catacombe a Bisericii Române Unite, arată că reflecțiile sunt orientate mai degrabă spre viitor, căci „istoria nu este doar trecut, istoria sunt faptele trecutului, filtrate de semnificațiile și convingerile pe care le avem în prezent și din care se țese viitorul și faptele pe care le va aduce.”– a subliniat lect. univ dr. Ionuț popescu, director al departamentului de Teologie Greco-Catolică Oradea, la deschiderea festivă a Simpozionului desfășurată joi, 12 octombrie a.c., în Aula Magna a Seminarului Teologic. Anul 2023 este un an deosebit o dată în plus, pentru că se împlinesc 25 de ani ai departamentului orădean al Facultății de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității „Babe Bolyai”, fiind astfel un an jubiliar. Salutând cu bucurie prezența domnilor decani Ovidiu Ghita și pr. Cristian Barta, a prof. Bucur Mariu, a prof. Remus Câmpeanu și a celorlalți invitați de seamă din sală, domnul Ionuț Popescu a dat cuvântului gazdei acestei inițiative, PSS dr. Virgil Bercea, episcop al Eparhiei de Oradea.

Bine ați venit la Oradea!” – le-a spus Preasfințitul Virgil, participanților din aceste zile la Simpozionul științific internațional desfășurat aici sub egida Școlii Ardelene, mulțumind în mod personal celor veniți din alte părți ale țării și din străinătate care au dat curs invitației.

Un an deosebit care ne aduce aminte ce se întâmpla în urmă cu 75 de ani, când Biserica Greco-Catolică a fost scoasă în afara legii, desființată practic. Ne este greu să ne punem în acel context, despre cum s-au petrecut efectiv evenimentele. Luna trecută, la Academia Română din București a fost adus un omagiu celor șapte Fericiți Episcopi Martiri Greco-Catolici Români, chiar în ziua în care în urmă cu 75 de ani, pe 27 septembrie 1948, s-a dat ordinul să fie desființată Biserica Română-Unită cu Roma.

Astăzi vorbim despre pace și pacea nu este în lume, în Ucraina, Israel sau alte părți ale Pământului. Ca istorici, dumneavoastră realizați cât este de importantă aducerea aminte și neuitarea, pentru că dacă uităm anumite evenimente întâmplate în istorie, monștrii sunt după colț și nu așteaptă decât să își facă apariția. În același timp, în Vatican se celebrează în aceste zile Sinodul pentru o Biserică sinodală, unde sunt prezenți trei episcopi din România. Sfântul Părinte a vorbit la deschiderea Adunării Generale a episcopilor atât de mult asupra faptului că Sinodul este o întâlnire care ne ajută să vedem realitatea Bisericii din zilele noastre și să înțelegem ce ar trebui să facem pe viitor. Dumneavoastră ștergeți praful de pe Cronici străbune și ne spuneți ce s-a întâmplat. Evenimentele se îmbină unele cu altele. Dacă nu ștergem praful și uităm istoria, nu știm de unde venim, ne pierdem rădăcinile.”, a spus PS Virgil Bercea.

Noi organizăm aceste simpozioane sub egida Școlii Ardelene într-un complex de factori în care noi ne regăsim astăzi, aici și acum, prin care dacă ne înțelegem trecutul putem să trăim cu seninătate, să ne respectăm unii pe alții, să trăim în pace și să creăm premisele viitorului prin educație!”, a subliniat eparhul orădean, adresându-se invitaților și participanților prezenți în Aula Magna a Seminarului Teologic, dintre care cei mai mulți sunt cadre didactice.

„Vă apreciez foarte mult – le-a spus episcopul – pentru că foarte adesea ne învățați, pe noi toți și pe mine, anumite lucruri pe care avem tendința să le uităm. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și vă așteptăm mai des la Oradea! Chiar dacă numărul comunicărilor din acest an este mai mare – 45 de lucrări în trei zile – ne aflăm într-un momentul cu totul deosebit, 75 de la desființarea Bisericii Greco-Catolice, iar în fața celor care au suferit trebuie să ne plecăm fruntea și genunchiul și să le mulțumim pentru dacă ei au suferit noi astăzi suntem.” – a încheiat PS Virgil Bercea.

Părintele prof. Cristian Barta, decan al Facultății de Teologie Greco-Catolică a Universității „Babe Bolyai” din Cluj-Napoca, și-a exprimat onoarea de a  vorbi în deschiderea acestui important eveniment academic și eclezial, împărtășind totodată bucuria de a fi împreună pentru a reflecta asupra istoriei și asupra viitorului Bisericii Române Unită cu Roma Greco-Catolică:

„Cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la intrarea Bisericii noastre în catacombe, ca urmare a dezlănțuirii persecuției comuniste, Simpozionul, alături de finalitățile sale științifice, are  și sensul îndeplinirii unei datorii de conștiință. Evenimentele dramatice care au produs atât de multă suferință nu trebuie să fie uitate și nu trebuie să lăsăm ca praful timpului să se așeze peste figurile luminoase ale Fericiților Episcopi Martiri Greco-Catolici Români, peste exemplele eroice de credință oferite de numeroși preoți, călugări și călugărițe. Ei au rezistat unui ansamblu totalitar, construit de o ideologie dezumanizantă, oferind o mărturie fermă nu doar în privința credinței catolice, a fidelității față de Succesorul Sfântului Petru, ci și sub aspectul libertății și al demnității. De aceea, Sf. Părinte Papa Francisc sublinia în predica rostită la Blaj, pe 2 iunie 2019, că Fericiții Episcopi sunt importanți nu doar pentru Biserică, ci pentru întreg poporul român: «Acești păstori, martiri ai credinței, au recâștigat și au lăsat poporului român o prețioasă moștenire pe care o putem sintetiza în două cuvinte: libertate și milostivire» (Papa Francisc). Cu toate că în ultimele trei decenii au fost subiecte valoroase care au reconstituit evenimentele vremii, etape ale persecuției și ale rezistenței Bisericii Române Unită cu Roma, trebuie să recunoaștem că ‘șantierul cercetării’ rămâne încă deschis și există multe chestiuni care merită să fie aprofundate în continuare, mai cu seamă într-un orizont interdisciplinar. Alături de perspectiva istorică, alături de abordările de ordin antropologic, este nevoie de valorizarea sistematică a semnificațiilor martiriului în teologia actuală și mai ales în viața spirituală a comunităților noastre.

Episcopia Greco-Catolică de Oradea, împreună cu departamentul Oradea al Facultății de Teologie Greco-Catolică din Universitatea Babeș Bolyai și împreună cu Seminarul Teologic „Sfinții Vasile, Grigore și Ioan” și-au asumat această provocare, realizând și în acest an specialiști cunoscuți din istorie, filosofie, teologie. Mă bucur cu acest prilej să evidențiez perseverența colegilor noștri de la Oradea care, anual, sub patronajul generos oferit de Preasfințitul Părinte Virgil Bercea, ne oferă oportunitatea de a ne întâlni, de a reflecta împreună și de a ne împărtăși preocupările științifice. Întâlnirea noastră, are și o specială semnificație jubiliară: se împlinesc 25 de ani de la înființarea departamentul Oradea al Facultății de Teologie Greco-Catolică prin integrarea Institutului Teologic de grad universitar din Oradea în UBB. decizia luată în anul universitar 1998/1999 de Preasfințitul Părinte Virgil Bercea și de conducerea UBB s-a dovedit una inspirată, deoarece a luat naștere un proiect academic de succes, care continuă această formă, lungă a învățământului greco-catolic bihorean. Departamentul va deveni un punct de referință al învățământului universitar și al vieții culturale din Oradea, cunoscută pe plan național și internațional, cu un campus modern și un corp didactic competent”.

Pr. prof. univ. dr. Cristian Birta a reiterat implicarea permanentă a Episcopiei Greco-Catolice de Oradea alături de rectoratul Universității Babeș Bolyai din Cluj de-a lungul timpului, și implicarea admirabilă a a personalului didactic și administrativ, coordonat cu multă dăruire de-a lungul anilor de directorii de departament. Decanul Facultății de Teologie Greco-Catolică UBB a salutat totodată contribuția rectorilor Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea, amintindu-l cu multă gratitudine pe pr. rector Cristian Sabău și pe actualul rector, pr. Anton Cioba: „Este important acest aspect, legat de Facultate și Seminar Teologic. Colaborarea foarte bună dintre acestea au contribuit aici la Oradea la formarea unei communitas docentium et studentium –  în care credința și rugăciunea sunt combinate armonios cu studiul și implicarea în societate, ajutându-i pe studenți să-și formeze vocația în plan uman, intelectual și spiritual”.

Adresând un gând de mulțumire tuturor colegilor și colegelor din departamentul Oradea, tuturor confraților din Seminarul Teologic și Preasfinției Sale episcop Virgil Bercea, pr. Cristian Birta a subliniat la deschiderea festivă a Simpozionului internațional Școala Ardeneală 2023, că toate aceste întâlniri sunt o promisiune pentru viitorul Bisericii Greco-Catolice, care „aici la Oradea își păstrează prospețimea, în măsura în care reușește să cultive pasiunea pentru Adevăr, formează conștiințele sub aspect moral”, educația devenind atunci cea mai frumoasă aventură trăită vreodată: „de la latinescul «ad ventura» trăim în prezent, dar ne deschide viitorul. Ceea ce face fascinantă aventura pe care o trăim aici la Oradea este în primul rând comunitatea de aici, o comunitate credință și academică deopotrivă, care dă mărturia plină de speranță despre lucrarea Lui Dumnezeu. Mulțumim tuturor! Mult succes lucrărilor simpozionului!”.

A urmat intervenția părintelui conf. univ. dr. Ovidiu Horea Pop, membru în consiliul Facultății de Teologie Greco-Catolică a UBB, fost director al departamentului orădean și profesor de Istorie a Bisericii, despre Biserica Română Unită la șaptezeci și cinci de ani de la interzicere, discuții în plen și lansarea a două cărți: Preoții Eparhiei greco-catolice de Oradea și familiile lor, vol. 2 (autor: Gabriel Florian Borzoș), prezentată de prof. univ. dr. Aurel Chiriac și Valeriu Traian Frențiu în dosarele Securității (autor: Sergiu Soica), prezentată de doamna Cristina Pușcaș, jurnalist și istoric.

Sesiunile științifice au continuat vineri, 13 octombrie a.c. și sâmbătă până la prânz, în cea de-a doua zi a Școlii Ardelene fiind lansate alte trei cărți: Lucian Dîncă, Alexandria și Antiohia: două școli de teologie în creștinismul antic (prezentată de Cristian Bălănean), Călin Ioan Dușe, Imperiul roman și creștinismul în sec. I (prezentată de Alexandru Buzalic) și Cristian Bălănean, Țara Sfântă – o foarte scurtă introducere.

Biroul de Presă EGCO