Sunt oameni pe care este firesc să-i evocăm, de care să încercăm să nu uităm fiindcă darul lor, primit de la Dumnezeu ne este și nouă spre zidire.

22 ianuarie 2023 – în Catedrala Sfântul Nicolae, Oradea, după Sfânta Liturghie arhierească, parastas pentru d-na Otilia Bălaș. Familia, Preasfințitul Virgil, preoții, seminariștii, membrii Reuniunii Mariane și mulți credincioși ne-am rugat pentru sufletul ei, al soțului Eugen și fratelui ei Viorel, oameni ce ne-au fost dragi și au fost importanți pentru noi și Biserica noastră.

S-a împlinit anul de când ne continuăm parcursul fără ea, fără  doamna nostră dragă Otilia,  cea care  ne-a inspirat, ne-a uimit prin erudiția sa, credința și devoțiunea sa totală față de Biserica noastră martiră greco-catolică, prin iubirea și truda sa în slujba Preacuratei Fecioare Maria. Avea aproape 92 de ani când a plecat la Cer. A plecat, se spunea atunci, să se odihnească după o trudă îndelungată, bogată, alături de sfinții martiri pe care i-a cunoscut și mărturisit, alături de toți cei care s-au dăruit Binelui, Adevărului, Dreptății.

Liniștea nostră sufletească de acum, când o evocăm, zâmbetul de pe buze, venit din căldura inimii în locul lacrimilor ce ar părea mai firești, mărturisesc despre o realitate nevăzută, dar simțită. Ea este bine! Și-a împlinit parcursul și continuă să trăiască nu numai în lumina veșniciei ci și în darul ce l-a lăsat în noi și în Biserica nostră. Doamna Otilia Bălaș nu a devenit ,,o amintire”. Este! Este un model, un reper și dacă o vom mărturisi, va rămâne astfel spre îmbogățirea  și îmblânzirea vremurilor ce vor veni.

Gândul la ea, la felul în care a trăit printre și cu noi, demn, elegant, mereu dăruind, slujind cu zâmbet blând, cu vorbă bogată, plină de înțelepciune și adevărată cunoștere trebuie să rămână. Rămâne exemplul ei de trăire, rămân scrierile sale documentate. Ceea ce ea a ,,predicat”: complexitatea vieții de creștin adevărat trăită cu demnitate și firească bucurie în vremuri de restriște și de liniște, frumusețea nestricată a limbii, a istoriei poporului român, nevoia de a ne instrui mereu, de a dobândi o cultură temeinică, demnitatea și adevărul trăit și rostit răspicat se găsesc și în scrierile sale, în sutele de articole din Revistele: Vestitorul, Calea Desăvârșirii, Marianistul, Viața Creștină, etc., în broșurile și cărțile pe care le-a publicat. Volumele sale, în care ne prezintă figuri remarcabile ale culturii și spiritualității greco-catolice rămân sursă de documentare pentru preoții, seminariștii și orice credincios dornic de a-și cunoaște înaintașii : Portrete, Ed.Primus, 2017, Sfinții Noștri, Ed. Galaxia Gutenberg, 2020.

Rămâne în biblioteca Seminarului Greco-Catolic Oradea o mare parte din prețioasa bibliotecă a familiei, rămâne setul complet al  Revistei ,,Calea Desăvârșirii” pe care a re-editat-o după revoluție, în care ne-a împărtășit  atât de multă  bogăție spirituală și culturală, ne rămâne exemplul ei de marianistă, felul cum ne-a apropiat de Preacurata timp de aproape 30 de ani, cât a condus Reuniunea Mariană Eparhială. Volumul:,,Centenarul Reuniunii Mariane a Eparhiei de Oradea, 1913-2013” ne este cel mai prețios ajutor în cunoașterea istoriei și menirii acestei Asociații a Bisericii noastre.

Exemplul ei nutrește speranța că putem înainta în ,,vremurile noi ” fiindcă  am cunoscut oameni care au știut să trăiască frumos și cu rost în orice vremuri. Doamna Otilia Bălaș ne este și trebuie să rămână. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să o odihnească în Lumina Sa, iar nouă, care-i ducem dorul, să ne ajute să-i folosim moștenirea și s-o trecem și celor ce ne vor urma, prin ceea ce suntem și datorită  trăirii  ei.

                                                                                                Prof. Maria-Mirela Filimon

                                                                                            Președinta Reuniunii Mariane Eparhiale