La intenția și rugămintea Papei Francisc și a Preafericitului Cardinal Lucian, ziua de miercuri, 2 martie 2022, este o zi de rugăciune și post pentru pace în Ucraina.

În Catedrala greco-catolică Sf. Nicolae din Oradea a avut loc, începând cu ora 12 a.m., un moment de rugăciune condus de Preasfințitul Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea. Vocea elevilor de la Liceul greco-catolic Iuliu Maniu a răsunat profund spre cer; implorând pacea, preoții, elevii și credincioșii i-au cerut Bunului Dumnezeu încetarea războiului din Ucraina, buna înțelegere între popoare și îmblânzirea inimii celor care doresc stăpânire cu nedreptate.

Elevii au recitat, rând pe rând, Imnul iubirii Sfântului Pavel:

Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le speră, toate le rabdă. Dragostea nu se sfârșește niciodată.

Referindu-se la acest imn și la Evanghelia Înfricoșătoarei Judecăți, care a fost citită la acest moment de rugăciune, PS Virgil a spus: Doresc să vă mulțumesc tuturor care, în această oră de amiază, ați venit să ne rugăm împreună cu Sfântul Părinte Papa Francisc și cu Preafericitul Cardinal Lucian, cu toată lumea catolică și cu toți oamenii de bună credință care se roagă acasă în tăcere, pentru pace în Ucraina și pentru ca războiul să înceteze.

Cei mai mulți dintre voi sunteți tineri și vă îndemn să cultivați în toată viața voastră acest spirit al iubirii, al împăcării, al iertării. Evanghelia după Matei ne-a spus că am fost străin, că am fost flămând, am fost gol, am fost însetat. Isus este cel care vorbește. Și ceilalți îl întreabă: Când ai fost, Doamne, străin, flămând și gol? De data aceasta noi îi vedem pe acești refugiați din Ucraina; cu toții am văzut la televizor și pe toate canalele media, că aceștia au pornit pe un drum al restriștii, al lipsei și al bejeniei. Flămânzi, doar cu hainele de pe ei, au lăsat totul de frica războiului și de teama morții.

Speranța noastră, dragilor, trebuie să fie iubirea; speranța noastră trebuie să fie buna-înțelegere; speranța noastră este respectul; speranța noastră este demnitatea. Iar acestea ni le-a dat Domnul Isus Cristos; prin patima, moartea și învierea Sa, El ne-a redat demnitatea fiilor lui Dumnezeu. Toți oamenii de pe pământ au această demnitate a fiilor lui Dumnezeu și atunci trebuie să le recunoaștem tuturor această demnitate. Iar noi, astăzi, nu facem altceva decât să ne rugăm pentru ca toți să înțeleagă că suntem cu adevărat frați între noi și că trebuie să ne iubim. Îl rugăm pe Domnul să lumineze inimile celor care conduc popoarele lumii să restabilească din nou pacea și buna înțelegere.

Rugăciunea noastră este o picătură dar este foarte valoroasă această picătură. Trebuie să continuăm să ne rugăm și să postim pentru ca Dumnezeu să trimită pacea și Maica Sfântă să ne ocrotească pe fiecare dintre noi.

Programul rugăciunilor pentru pace va continua astăzi în Biserica Seminarului din Oradea, începând cu ora 16. (Ora a IX-a, Meditație Pr. Antoniu Suciu, Adorație Euharistică și Rugăciunea pentru pace în Ucraina).

Biroul de Presă

Rugăciunea pentru Pace

Doamne Dumnezeul părinților noștri, cel bogat în milă și în bunătate, Ziditorule a toată făptura cea văzută și nevăzută, Domn al Păcii și al Vieții, Oceanul cel nemărginit al Iubirii!

Tu L-ai trimis pe pământ, pe Unicul Tău Fiu, pe Domnul și Mântuitorul nostru Isus Cristos, care și-a dat viața Sa pentru toată lumea. El ne-a învățat să ne iubim unul pe altul şi să nu răsplătim răul cu rău.

Ascultă strigătul robilor tăi, care cer îndurare și pace pentru Țara noastră, pentru Ucraina, pentru lumea întreagă si pentru Biserica Ta.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria şi pentru ale tuturor Sfinților Tăi, Te rugăm Mult milostive Doamne, iartă-ne nouă toată greșeala cea de voie și fără de voie și oprește războiul din Ucraina și din lume, oprește mânia, potolește toată răutatea şi dezbinarea peste tot pământul.

Cu Harul Sfântului Tău Spirit îmblânzește inimile oamenilor înrăiți, oprește cu Puterea Ta Dumnezeiască toată lucrarea celor care doresc războaie şi stăpânire cu nedreptate. Fă să fie pace Doamne, dragoste şi bună înțelegere în Țara noastră, în Ucraina, în lume, între conducătorii țărilor şi între toate popoarele.

Dăruiește-ne înțelepciune şi dragoste unul către altul ca în pace să trăim; luminează-ne mintea noastră, ca să te iubim pe Tine din tot sufletul şi pe aproapele nostru ca pe noi înșine;

Că Tu ești Împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre şi Ție Mărire și mulțumire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Binecuvântarea Domnului să vină peste Țara noastră, peste Ucraina și peste lumea întreagă, prin mijlocirea Maicii Domnului, cu al Său dar și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururi și în veci vecilor. Amin!