La Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei Ierarhi”, s-a desfăşurt ieri, 1 martie 2022, Întâlnirea cu preoţii colaboratori în pastoraţia Familiilor şi a Adulţilor. Au participat părinţii vicari ai eparhiei de Oradea, părinţi protopopi, părinţii preoţi responsabili cu pastoraţia adulţilor şi a familiilor din protopopiatele eparhiei şi părinţi parohi sau preoţi reprezentanţi ai diferitelor parohii ale Protopopiatului de Oradea.

Preasfinţitul Virgil Bercea i-a salutat pe participanţi, mulţumindu-le pentru toată implicarea în activitatea pastorală: ,,Vă mulţumesc tuturor pentru tot ceea ce faceţi, acolo unde sunteţi, iar Domnul nu va întârzia să vă răsplătească pe dumneavoastră şi pe familiile dumneavoaatră”.

Părintele Vicar general Mihai Vătămanelu a avut o alocuţiune despre Urgenţa evanghelizării în parohie, încurajându-i pe cei prezenţi să pună accent cu toată încrederea pe această esenţială activitate: ,,În zilele noastre, se întâmplă ca unii preoţi să ştie să vorbească despre problemele sociale actuale, însă mai greu vorbesc despre Cristos unui copil de unsprezece ani. Catehizarea este tema dată de Cristos lumii şi nu permite indiferenţă, fiindcă aceasta implică mântuirea lumii, lumea zilelor noastre, unde numărul celor care participă la viaţa bisericească este în scădere. În faţa unei lumi aflate departe de Dumnezeu, trebuie să investim şi economic, să nu ne concentrăm la puţinii practicanţi, ci spre cei mulţi, care sunt încă departe, nepracticanţi sau credincioşi care nu mai vin la Biserică. Păstorul trebuie să transmită mântuirea către fiecare om, să-l înveţe să se roage corect, cum să aibă o bună viaţă spirituală, încât să-L întâlnească în chip personal pe Isus.”

Părintele Vicar eparhial, însărcinat cu pastorația familiilor și a adulților, Mihai Tegzeş a descris Planul Pastoral propus Adulţilor şi Familiilor în acest an, care se va concretiza prin diverse întâlniri specifice, cateheze, inclusiv on-line, cursuri pentru logodnici, formarea părinţilor, exerciţii spirituale pentru Adulţi şi Familii dar şi pentru familiile preoţilor, Întâlnirea Eparhială a Familiilor de la Beiuş, întâlniri ale familiilor cu copii mici, întâlniri duminicale cu familiile şi adulţii, cină cu discuţii, exerciţiii spirituale cu asociaţiile, publicarea de materiale şi cărţi utile în pastoraţie, asigurându-i pe cei responsabili de tot sprijinul său în derularea acestor  activităţi, inclusiv material, acolo unde este posibil.

În continuare a fost alocat un timp pentru întrebări, propuneri şi discuţii, întâlnirea fiind încheiată cu o agapă frăţească.

                                                                                                                              Laura Ologu

                                                                                                                            Biroul Pastoral