Asociaţia „Ave Miriam”

Telefon

0359 170776

Mobil

0745 518282

Email:

avemiriam.ong@gmail.com

Adresă:

Str. Română nr. 2, 415200, Beiuş Jud. Bihor

 

ASOCIAȚIA

„AVE MIRIAM”

 

Misiune

Asociația Ave Miriam suntem un ONG care funcționează pe lângă Biserica Greco-Catolică, acum în regiunea pastorală a Beiușului. Suntem o mână laică instituțională întinsă în sprijinul Bisericii implicate în societatea înconjurătoare și ne preocupăm în spirit matern, conform pildei Maicii Sfinte (al cărei nume – varianta ebraică „Miriam” – a inspirat denumirea asociației), de persoane, necondiționat de vârstă sau confesiune. Scopul asociației noastre este unul complex: umanitar, cultural, caritativ și social.

Viziune

În lumina credinței membrilor ce o constituim, dorim o lume mai umană formată din persoane autentice, in facto creștine, coerente în credință și fapte. Acest deziderat, ce pare „imposibil” azi pentru unii, „un rai utopic”, este cu adevărat realizabil prin Dumnezeu, de aici și motto-ul nostru: „Amor vincit”.

Obiective

 În vederea atingerii acestui scop, noi asociația credem vitală constituirea unor „colțuri” – centre pastorale, dedicate prioritar copiilor și tinerilor, obiectiv ce vine însă și înspre beneficiul persoanelor aparținătoare altor grupe de vârstă, aceste centre devenind un ferment catehetic și social-creștin. Prin diverse activități educațional-creștine, recreativ-creative și comunitare dorim să formăm identitatea uman-creștină și să dezvoltăm latura relaţională a personalităţii. Implicarea membrilor comunității va favoriza coeziunea comunitară, va contura identitatea cultural-creștină, va dezvolta simțul responsabilității și al voluntariatului.

Structura organizațională

 Conducerea actuală a organizației noastre este asigurată de un Consiliu director format din 3 membri: președinte (preot), vice-președinte (consilier parohial, respectiv agent șef la Poliția Beiuș) și secretar (enoriașă, respectiv profesor de matematică la Școala generală din Brădet), proveniți din sfera clericală și laicală, fapt ce favorizează complexitatea înțelegerii provocărilor cotidiene și perspectivele creștine ale soluționării acestora. În acest context, implementarea printr-un proiect concret al misiunii inspirate de viziunea membrilor asociației este încredințată managerului asociației (enoriașă, profesor de teologie și istorie, respectiv educator și profesor de ciclu primar). Primul Consiliu Director a fost constituit tot din membri ai Bisericii: vicepreședinte – pr. Duma Alexandru, secretar – pr. Erdodi Endre, preoți din Protopopiatul Ierului, alături de președinte pr. Zima Zorel.

Legătura cu biserica locală

este asigurată nu doar prin persoana președintelui, preot și actualmente protopop  al Protopopiatului de Beiuș, respectiv  paroh al Parohiei Greco-Catolice de Beiuș, ci și prin ceilalți membri, credincioși laici înscriși și activi în Biserica Greco-Catolică locală. Parteneriatele cu alte asociații bisericești, precum Caritas Eparhial, Cercetașii, AGRU și cu alte parohii ne situează alături de ceilalți ucenici cărora Isus le spune: duc in altum.

Experiență

Vitalitatea asociației noastre este dată de angajarea continuă în societate, aceasta datorită implicării laicale, respectiv datorită și a formării creștine și pedagogice și a experienței personalului activ dedicat. Fondată din 2008, asociația s-a implicat imediat într-un program educativ și recreațional pentru copii și tineri, respectiv în organizarea diferitelor evenimente și festivități civice și naționale atât în Valea lui Mihai (2008-2015) cât, ulterior relocării, și în Beiuș (2015 – prezent).

            Parteneriatele și colaborările cu autorități județene și locale (Consiliul Județean Bihor, Primăriile din Valea lui Mihai și Beiuș), cu instituții școlare, respectiv cu alte ONG-uri de pe lângă Biserică (catolice europene sau zonale: Kinder Missionswerk din Aachen, Caritas Eparhial Oradea, Kivanis, Harshp Studio) sau civice au oferit oportunitatea atât a dezvoltării proprii cât și a unei tot mai bune implicări în societate prin implementarea unor proiecte social-culturale.

Relevanța în planul global pastoral

 Conștientizăm cu toții impulsul misionar natural al Bisericii și importanța unei pastorații inerente vii, adaptate și actualizate. În complexitatea unui plan pastoral global al Bisericii, al parohiei de Beiuș (localizând proiectul), asociația aduce un real aport în multiple puncte atât prin asigurarea unui centru pastoral alături de Biserică, cât și prin diverse activități  caritative și sociale, cărora le conferă un „iz” profund creștin. Înrădăcinarea eclezială, zelul pastoral în activități nu privează asociația de identitatea sa laică distinctă, dar conduce mereu privirea dincolo de ea spre izvorul valorilor ei: Biserica.

Proiecte și activități

O primă activitate este asigurarea desfășurării orelor de religie greco-catolică în școlile din Beiuș – datorită numărului mic de copii (circa 25 în 4 școli, respectiv pe nivelul celor 12 clase), Inspectoratul școlar neputând asigura postul (sau plata cu ora) de profesor de religie.

 Proiectul caracteristic al asociației este numit „Bucuria de a fi împreună” care se desfășoară în oratoriul „Colț de Rai” – aici destinatarii principali (copii și tineri) sunt antrenați în diverse activități educative și recreative în spirit ecumenic, dar se asigură constant și o cateheză. În timpul vacanței școlare se organizează și tabără anuală de vară. Infrastructural, spațiul inițial a fost renovat, extins, reamenajat și dotat prin proiecte. Acest proiect s-a demarat întâi în Parohia Valea lui Mihai, continuând în Beiuş, având ca prim finanțator asociația Kinder Missionswerk pentru realizarea, amenajarea și dotarea centrului/oratoriului numit „Colț de rai”, iar pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților s-au implicat și: autoritatea locală (40%), firme locale (20%) și resurse proprii. Acesta implica activități zilnice în perioada vacanței, respectiv săptămânale în timpul anului școlar. La Beiuș, ne bucurăm în continuare de sprijinul atât al Parohiei Greco-Catolice Beiuș, cât și al firmelor locale și al binefăctorilor.

Adiacent se intreprind proiecte anuale cultural-spirituale ocazionate de comemorări, festivități civice și naționale, organizate în parteneriat cu primăria, parohia și alte ONG-uri; amintim: „Simfonia Bucuriei” (la Valea lui Mihai – cultural, anual, 9 mai), „Dar din dar se face Rai” (la Valea lui Mihai, acum la Beiuș – caritativ, anual, 6 decembrie), „Ziua Națională a României” (la Valea lui Mihai – 1 Decembrie, festiv, anual ), „Concert de Crăciun”(Valea lui Mihai, acum la Beiuș – anual, spiritual). Acestea au ca destinatari comunitatea locală, multiculturală și confesională, dar cu specificul impregnat, demn și creștin. 

Alături de acestea, fructificăm și parteneriate cu instituții școlare cu ocazia  fie a acțiunilor caritative – proiectul „Dăruind vei dobândi” cât și educative-recreative, precum „Balul recoltei”, „Carnavalul Primăverii” și altele. Datorită implicării asociației, societatea a apreciat indirect implicarea Bisericii în societate și a susținut-o constant.

Asociația se implică intens și în domeniul social-caritativ, astfel: colectând constant haine pentru persoane cu venituri mici; indetificând și intermediind oferirea de pachete de ajutor atât copiilor  cât și persoanelor vârstnice din grupurile vulnerabile; colaborând la colecte special ocazionale. 

 

Resursele financiare

 În ceea ce privește desfășurarea activităților aferente proiectelor ocazionale-anuale, asociația a beneficiat de finanțări pentru proiecte atât de la departamentele de resort din cadrul Consiliului Județean (implementate la Valea lui Mihai şi Beiuș), cât și de la autoritatea locală (implementate la Valea lui Mihai). Alte surse sunt reprezentate de donații de la persoane fizice și sponsorizări care se oferă cu destinație specială în vedera organizării de tabere, concerte și alte evenimente ocazionale. Sprijinul principal și constant este din partea Parohiei Greco-Catolice de Beiuș care asigură prin donație susținerea resursei umane, suportul de bază al activităților săptămânale, dar și costurile administrative ale oratoriului.

 

prezentare: prof. Zima Carmen Agneta

 

Telefon: 0359 170776; 0745 518282

E-mail: avemiriam.ong@gmail.com

Adresa: Str. Română nr. 2,  

415200, Beiuş

Jud. Bihor

 

O.N.G. cu scop umanitar, caritativ, social si cultural care funcţionează pe langa Parohia Greco-Catolica Valea lui Mihai

Arhiva

mart.0 Posts
apr.0 Posts
mai0 Posts
iun.0 Posts
iul.0 Posts
aug.0 Posts
sept.0 Posts
oct.0 Posts
nov.0 Posts
dec.0 Posts
ian.0 Posts
feb.0 Posts
mart.0 Posts
apr.0 Posts
mai0 Posts
iun.0 Posts
iul.0 Posts
aug.0 Posts
sept.0 Posts