Prezint textul paragrafului LXVII din Apologia întâia a Sfântului Iustin martirul și filosoful, paragraf care descrie rânduiala unei liturghii duminicale. Observăm cum părțile Liturghiei descrise de Iustin (cam între anii 150 – 160) sunt aceleași cu ale Liturghie pe care noi o celebrăm astăzi.

„Iar în așa-zisa Zi a Soarelui, se face adunarea tuturor celor ce trăiesc la orașe sau la sate și se citesc Memoriile apostolilor sau scrierile profeților, câtă vreme îngăduie timpul. Apoi, după ce cititorul încetează, întâistătătorul ține un cuvânt prin care sfătuiește și îndeamnă la imitarea acestor frumoase învățături. Apoi, ne ridicăm în picioare toți laolaltă și înălțăm rugăciuni; după care, încetând noi rugăciunea, se aduce pâine și vin și apă, iar întâistătătorul înalță deopotrivă rugăciuni și mulțumiri, cât poate mai multe, la care poporul răspunde într-un singur glas, rostind Amin. Și se dă fiecăruia să se împărtășească din cele ce au fost consfințite prin euharistie, iar celor care nu sunt de față, li se trimite euharistia acasă, prin diaconi. Cei care se găsesc cu dare de mână și vor, dau fiecare, ceea ce voiește, după intenția lui, iar ceea ce se adună se depune la întâistătător, iar el se îngrijește și ajută pe orfani și pe văduve…Iar în Ziua Soarelui, noi ne adunăm cu toții laolaltă, deoarece aceasta este prima zi în care Dumnezeu, schimbând întunericul și materia, a creat lumea, iar Isus Hristos, Mântuitorul nostru, în aceeași zi a înviat din morți. Căci L-au răstignit în ajunul zilei lui Saturn și a doua zi după ziua lui Saturn, care este Ziua Soarelui, arătându-se apostolilor și ucenicilor Lui, i-a învățat toate câte le-am supus aici examinării voastre”.

Ziua Soarelui (Dies Solis) este Duminica, prima zi a săptămânii; așa numeau Duminica credincioșii proveniți dintre păgâni.

Memoriile apostolilor și scrierile profeților sunt cele ale Noului și al Vechiului Testament, care se citesc la Liturghie.

Întâistătătorul ține un cuvânt, adică face predica.

Înălțarea de rugăciuni sunt cele ale Ecteniilor de astăzi, cereri pentru feluritele trebuințe.

Se aduce pâine și vin și apă, adică darurile de jertfă, de punere înainte.

Întâistătătorul înalță deopotrivă rugăciuni și mulțumiri, adică Marea rugăciune euharistică din Liturghia de astăzi, prin care darurile de pâine și de vin sunt transformate în Trupul și Sângele Domnului.

Se dă fiecăruia să se împărtășească, adică ritualul împărtășirii tuturor participanților.

Ajunul zilei lui Saturn este Vinerea, ziua de Saturn fiind ziua Sabatului evreiesc, adică Sâmbăta.

În Capitolul LXVI al Apologiei întâi, Sfântul Iustin afirma: „Apostolii și Memoriile lor, care se numesc Evanghelii, așa ne-au transmis că li s-a poruncit lor: Isus luând pâinea și aducând rugăciuni de mulțumire asupra ei, a zis: Aceasta să faceți în amintirea Mea. Și, de asemenea, luând și paharul și aducând rugăciuni de mulțumire asupra lui, a zis: Acesta este sângele Meu. Și i-a împărtășit din ele numai pe ei.

Pe această rânduială a Liturghiei primare, descrisă de Iustin, în secolele următoare, bărbații sfinți ai Bisericii au rostuit cu har de sus, așa încât noi avem astăzi această comoară, care este Dumnezeiasca Liturghie.

Pr. prof. Ioan Fărcaș