Motto: „Poezia nu este numai artă: ea este însăşi viaţa, însuşi sufletul vieţii. Fără poezie, omul nu s-ar distinge de neant.” (Nichita Stănescu)

.

Ziua Internațională a Poeziei – 21 Martie 2024 – a prilejuit înfiriparea unui dialog liric frumos între elevii Liceului Greco-Catolic Iuliu Maniu din Oradea și membri marcanți ai Uniunii Scriitorilor.

  Deosebitul eveniment închinat poeziei a fost deschis de cuvântarea Preasfinției Sale Virgil Bercea. Amintindu-și de anii în care versurile au contribuit la formarea sa, episcopul greco-catolic de Oradea a rostit poemul-rugăciune al Maicii Tereza de Calcutta, intitulat Oricumcare îndeamnă la pace, răbdare și credință:

 

Oamenii sunt adesea neînțelegători, iraționali și egoiști…

Iartă-i, oricum!

Dacă ești bun, oamenii te pot acuza de egoism și intenții ascunse…

Fii bun, oricum!

Dacă ai succes, poți câștiga prieteni falși și dușmani adevărați…

Caută succesul, oricum!

Dacă ești cinstit și sincer, oamenii te pot înșela…

Fii cinstit și sincer, oricum!

Ceea ce construiești în ani, alții pot dărâma într-o zi…

Construiește, oricum!

Dacă găsești liniștea și fericirea, oamenii pot fi geloși…

Fii fericit, oricum!

Binele pe care îl faci azi, oamenii îl vor uita mâine…

Fă bine, oricum!

Dă-i lumii tot ce ai mai bun și poate nu va fi niciodată deajuns…

Dă-i lumii tot ce ai mai bun, oricum!

La urma urmei, este între tine și Dumnezeu!

Nu a fost niciodată între tine și ei, oricum!

 

  Într-un decor de poveste creat de doamna bibliotecar Carmen Popa, Ioana Vașadi, elevă în clasa a XII-a A, a proiectat imaginea uneia dintre cele mai suave creații divine – poezia – și a prezentat fiecare moment artistic.

  Filip Ionescu și pianul au adus apoi în Sala festivă a școlii liniștea atemporală în care poate vibra sufletul de poet.

  Profund emoționați, elevii Daria Sabó, Sofia Federeac, Sarah Mocan, Maia Ardelean, Maia Tifor, Iulia Dehelean, Mariagrazia Roman, Viorica Șandro, Yvonne Imre, Rareș Bâte, Ioana Vașadi, Maria Șomolan, coordonați de doamnele profesoare de limba și literatura română Emilia Haș, Mihaela Danciu, Camelia Bocor, Ioana Sarca și Paula Mureșan, ne-au urcat pe aripile poeziei, încântând publicul cu trăirile lor transpuse în versuri. Momentul coregrafic al delicatei poete Maria Șomolan a înălțat recitalul colegilor ei printr-un ropot și mai mare de aplauze.

  Maeștrii poeziei, domnii Ioan Moldovan, Traian Ștef, Ioan F. Pop, Lucian Scurtu, Pașcu Balaci, Alexandru Sfârlea, Gheorghe Vidican și doamna Silvia Bodea Sălăjan, ne-au așternut în față universuri nebănuite în care răsună zbuciumul crezului lor poetic. Fiecare dintre ei i-a felicitat și i-a încurajat pe tinerii poeți pentru curajul și pentru talentul cu care pășesc în lumea literelor, conturându-și propria amprentă scriitoricească.

  Actrița Oana Secară a reușit să ne farmece prin recitarea poemelor selectate din tezaurul literaturii universale și al literaturii române. Pentru că recitalul membrilor Uniunii Scriitorilor a început cu un poem eminescian citit de poetul Ioan Moldovan, doamna Oana Secară a încheiat cu Odă (în metru antic). Aceste versuri au făcut simțită prezența delicată a doamnei prof. Paula Băliban în mijlocul nostru, semn că cele două lumi se întrepătrund.

În discursul final, domnul Ioan F. Pop a subliniat importanța poeziei pentru cultură. Pornind de la rugăciunile scrise în versuri închinate divinității și sfârșind cu sublinierea importanței liricii moderne, poetul i-a îndemnat pe tineri să citească și să scrie; să învețe să deosebească, în hățișurile literaturii, poezia adevărată de cea falsă, după cum trebuie să învețe să refuze trăirile false ale vieții, prin descoperirea propriului sine. Discursul a stârnit o mică și elegantă polemică, în care doamna prof. Petronela Moldovan, un dascăl de excepție și un mare om de cultură, a prezentat publicului o altă fațetă deosebită a poeziei.

Aniversarea poeziei a fost dublată de aniversarea domnului Ioan Moldovan. Ridicat în picioare în semn de respect și ajutat de pianul doamnei prof. Antonia Nica, publicul i-a cântat distinsului poet La mulți ani!. Emoționat până la lacrimi, ne-a mulțumit cu glasu-i blând.

  Printre invitați, s-au numărat reprezentanți ai Uniunii Scriitorilor din România, ai Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, ai Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai Bihor, ai Muzeului Memorial Iosif Vulcan Oradea

, ai Revistei de Cultură Familia, ai Inspectoratului Școlar Județean Bihor, ai Asociației Caritas Eparhial Oradea, ai Biroului de Presă EGCO, viceprimarul Municiului Oradea, poeți, oameni pasionați de lumea poeziei, profesori și elevi ai școlii noastre.

  Congruențe. Un dialog poetic al vârstelor este o activitate înscrisă în calendarul proiectului educativ Pelerini în spațiul cultural românesc, un proiect coordonat de Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu, în parteneriat cu instituțiile de cultură prezente la eveniment. Mulțumim, pe această cale, Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai Bihor, Muzeului Memorial Iosif Vulcan, partenerilor cu ajutorul cărora am transformat evenimentul într-o zi memorabilă închinată frumosului din literatură și frumosului din noi! Le mulțumim și domnilor directori Aurelian-Andrei Cristea și Rodica Mureșan, fără al căror sprijin nu am fi realizat această activitate!

  Atmosfera vibrantă, cuvintele alese și respectul față de neprețuitele valori naționale și universale ne-au făcut să trăim momente unice.

.

.Prof. Ioana Sarca