Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii din acest an, Reuniunea Mariană din Oradea, în colaborare cu departamentul de Cultură al Episcopiei Greco-Catolice Oradea, a desfășurat evenimentul intitulat „Sub Scutul Tău, Marie!”, în cadrul căruia a avut loc lansarea cărții „Exilul Greco-Catolic în Arhivele Securității” scrisă de Conf. dr. Anca Stângaciu și vernisajul expoziției de pictură a două artiste: doamna Eugenia Drăgoi și doamna Maria-Mirela Filimon. Sub patronajul Preasfinției Sale Virgil Bercea, episcop greco-catolic al Eparhiei de Oradea, evenimentul a avut loc în Aula Magna a Seminarului Greco-Catolic Teologic orădean, bucurându-se de prezența unui public numeros în care s-au aflat mai mulți reprezentanți ai instituțiilor de cultură din oraș: Prof. univ. dr. habil. Gabriel Moisa, decan al Facultății de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării din Oradea și director al Muzeului Țării Crișurilor, doamna Carmen Rus, manager al Filarmonicii de Stat Oradea. Cartea a fost prezentată de Pr. prof. conf. univ. dr. habil. Alexandru Buzalic, profesor al Facultății de Teologie Greco-Catolică la UBB – Departamentul Oradea, iar expoziția a fost vernisată de doamna Rodica Indig, consilier cultural al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea. Evenimentul a început și s-a încheiat cu un cântec dedicat Sfintei Fecioare Maria, intonat de membrii Reuniunii Mariane din Oradea împreună cu publicul prezent la eveniment. 

Mulțumind tuturor pentru prezență, doamnei Anca Stângaciu pentru studiul realizat, artistelor pentru expoziția panotată în Aula Magna a Seminarului din Oradea, Preasfinția Sa Virgil Bercea a subliniat că astfel de ocazii nu doresc să răzbune pe nimeni,  exilul fiind o parte importantă a României: „Avem în față o carte – Exilul Greco-Catolic în Arhivele Securității – care surprinde figurile mai multor preoți greco-catolici care după 1948 nu s-au mai putut întoarce în țară.(…) Noi nu dorim să ne răzbunăm pe nimeni, și îi oferim Domnului toată suferința – cum spunea și cardinalul Alexandru Todea. Aceste pagini nu vin împotriva cuiva, ci este restituit adevărul. Această «oarecare durere» pe care o putem resimți, noi o oferim Maicii Domnului, îmbinând-o astăzi cu frumosul.a subliniat episcopul greco-catolic de Oradea. În prag de 8 martie, eparhul a amintit figura mons. Gheorghe Surdu (1914-2001), fondator al Misiunii Greco-Catolice de la Paris, care a venit în perioada exilului în țară pentru că i-a fost dor de mama sa și a sfârșit în pușcărie… „Ceilalți care nu s-au întors, au rămas într-un fel de a spune «oameni liberi», într-o lume liberă, dar urmăriți de tot și de toate. Îi mulțumesc doamnei Conf. dr. Anca Stângaciu pentru că s-a aplecat asupra studiului a ceea ce înseamnă această rezistență. Oriunde s-a întâmplat și oricine a făcut-o a fost într-un scop nobil, trăind suferințe enorme. Este de datoria, în mod special a profesorilor, să ne restituie anumite lucruri pe care noi nu le-am știut niciodată”.

Înainte de a-i da cuvântul autoarei, Pr. Prof. Conf. Univ. Dr. Hab. Alexandru Buzalic, a descris cartea „Exilul Greco-catolic în Arhivele Securității” ca pe o comemorare a tuturor celor care au trăit în exil acest hiatus al istoriei, adică perioada 1948-1990, în care Biserica Greco-Catolică a intrat în catacombe. „În planul lui Dumnezeu, chiar și acele consemnări ale informatorilor Securității, declarații făcute uneori cu rea intenție, devin cu adevărat peste ani documente atât de prețioase pentru că vin și ne transmit amănunte care se transformă în litere de aur pentru cel care vrea să cunoască adevărul (…)”, a subliniat părintele Buzalic, considerând cartea „un elogiu adus celor care, atât prin rezistența activă dincolo de Cortina de fier, cât și rezistența celor au știut cu eroism să țină flacăra aprinsă a credinței, au făcut ca biserica noastră să subziste (…) pentru ca în anii ’90 să iasă din nou la lumină”.

Un omagiu adus Bisericii Greco-Catolice” este modul în care descrie doamna Anca Stângaciu acest volum, apărut din dorința de a pune în lumină faptul că „dincolo de exilul politic binecunoscut, real, veritabil, autentic, de împotrivire a regimului comunist, de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale, religioase, confesionale, a exilului cultural, a existat și această componentă de exil religios”, despre însă care nu s-a discutat în detaliu până acum. În acest caz, susține autoarea, profesor al Facultății de Studii Europene de la Universitatea Babeș Bolyai, ponderea cea mai consistentă o are exilul greco-catolic. Studiind documentele Arhivele Securității ani la rândul, după o carte dedicată exilului românesc în Italia, autoarea a dorit să redea consistența, amploarea, profunzimea și rezistența din 1945-1990 a Bisericii Greco-Catolice în ceea ce se poate numi exil religios: „O rezistență care a fost aproape de exilul politic și cultural, dar a avut propria ei  dimensiune, esență: aceea de a lupta pentru biserica în suferință, în urma decretului de la 1 dec 1948 când Biserica Greco-Catolică a fost interzisă, nu desființată”. Importanța unor episcopi greco-catolici precum Alexandru Todea care au „ținut vie speranța credincioșilor” acasă, dar și a teologilor, studenților, preoților care au ținut să ducă mai departe ideea, valorile bisericii dincolo de granițe, rămânând în legătură tainică de rugăciune cu cei din țară, este elocventă. Figuri precum cea a episcopului Vasile Cristea, alături de alte mari personalități ale exilului greco-catolic sunt prezentate în carte arătând că și „acolo au rezistat, împotriva regimului și într-un mod atât de minunat. (…) Cartea – subliniază autoarea – este un restitutio, dar și o formă de «purificare identitară» pentru noi, românii, în ideea de a ne asuma anumite adevăruri și realități istorice” despre istoria românească pentru care Biserica Română Unită a contat atât de mult. Publicația lansată joi la Oradea este totodată o carte de istorie europeană, pentru că documentele expun felul în care aceste personalități au încercat să pledeze de fiecare dată pentru cauza Bisericii Greco-Catolcie, a cultului greco-catolic: „Ei au sperat lucrul acest, iar istoria le-a dat dreptate!” – a încheiat Conf. dr. Anca Stângaciu.

În a doua parte a evenimentului, doamna Mirela Filimon, președinta Reuniunii Mariane care a dorit să organizeze această întâlnire împreună cu Episcopia Greco-Catolică de Oradea a subliniat că „această întâlnire este despre dăruire. Primul dar primit, cartea «Exilul Greco-catolic în Arhivele Securității», este o publicație care vorbește despre noi și ne obligă sufletește să ne trăim viața frumos. Noi, ca marianiști, ne considerăm copiii, dar și slujitorii Maicii Domnului și ne-am gândit că și forma prin care operele vernisate se înclină în fața dumneavoastră și își aduc frumusețea la vedere este un mare dar.” Picturile – cu îngeri și flori –  (…) sunt ceea ce știm noi să facem prin inspirația Spiritului Sfânt care este dăruit fiecărui om în parte. Fără Spiritul Sfânt nu se poate crea ceva ce să vorbească și sper să vorbească fiecăruia dintre dumneavoastră!”, a spus președinta Reuniunii Mariane, totodată artist al lucrărilor florale expuse.

La rândul său, doamna Rodica Indig, consilier cultural al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea a prezentat publicului expoziția, subliniind că ne aflăm „în fața unei expoziții în dialog, realizată de două doamne Mirela Filimon și Eugenia Dragoi. Doamna Mirela Filimon este absolventă a Facultății de Filologiei a Universității Babeș Bolyai din Cluj, este un «pictor poet», un autodidact, care a lansat un volum de poezii ilustrat cu propriile imagini Vorbirea prin lumină și două cărți artizanale. A avut expoziții personale și de grup, în cadrul Asociației Artiștilor Plastici, a scris o carte bilingvă de piese și schițe de teatru numită Deschideți inima. «La mine tabloul trebuie să aibă viață, să transmită nu mesaj, ci vibrație… să fie viu», spune doamna Mirela Filimon. O mână exersată în delicateți poeticești. Lucrările dumneaei, aerate, deși țin de o concretețe pământeană au agățare în Cer, au transparență, o suavitate, un spațiu al interiorului uman, de fapt al sensibilității. (…)Cromatica caldă, gingașă, concretizează formele și construiesc desene. Titluri ca Primăvara, Luminiș, Gladiole, Trandafiri sunt doar pretexte pentru un demers plastic coerent, configurat.

Celalaltă artistă, doamna Eugenia Drăgoi, absolventă a Facultății de Arte din Oradea și unul dintre cei mai activi membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România. Podul fereastră, Dialog cu ierarhiile superioase, Copac m-oi face, Binevestitorul, Pledoarie pentru zbor sunt doar câteva titluri din numeroasele expoziții. Prin expoziția de aici, dedicată îngerilor doamna Eugenia Drăgoi s-a considerat că a realizat o adevărată angeologie picturală pentru că așa cum spunea Andrei Pleșu „existența îngerilor este, înainte de toate, un articol de credință. Numai credinciosul știe, fără umbră de îndoială că îngerii există. Ei sunt ultima și cea mai înaltă expresie a acestei lumi”. În opinia doamnei Rodica Indig, artista „o abordează într-un mod plin de candoare și de puritate, lucru susținut de desen, cromatică și compoziție. Mânuiește linia cu ușurință, fără asperități, cu rontunjimi rafinate, cromatica are acorduri calde, blânde, de la roșuri în variate nuanțe, la griuri bine căutate, galbenul vibrant contrastează curajos negrul nopții așa cum puteți vedea în lucrarea din Iarna copilăriei mele… privind lucrările dumneaiei, avem sentimentul unui copil într-o lume de basm. Aici îngerii au corporalitate, au trup, haine, au trăsături, chiar expresii (…) faptul că îngerii se integrează în peisajul citadin sau campestru, că sunt printre flori sau copaci, că sunt în interiorul bisericii pe care o mângâie, o protejează, iau parte la serviciul divin, chiar ne face să ne simțim vecini cu ei. Sunt printre noi sau în proximitatea noastră”. Se poate spune că „artistele au ieșit dintr-o zonă a artei spirituale sau metafizice și au pășit pe teritoriul artei sacre, iar talanții primiți au fost înmulțiți prin darurile esențiale făcute nouă. Vă mulțumim!”.

Aș dori ca după ce contemplați lucrările noastre – și îngerii și florile – să simțiți că vă cresc aripi”, a spus artista Eugenia Drăgoi. La mulți ani, tuturor femeilor!

Mulțumind Preasfinției Sale Virgil pentru încredere și susținere, preoților vicari prezenți, seminarisților ghidați de pr. rector Anton Cioba și tuturor participanților, Reuniuea Mariană a invitat fiecare persoană să contemple expoziția și să se bucure de volumul tocmai lansat, cu un autograf din partea autoarei. Sărbătoarea a continuat cu o cafea și alte surprinze la Trattoria Seminarii din complexul Seminarului Teologic din Oradea.

Biroul de Presă EGCO
Mihaela Caba-Madarasi