Ca în fiecare an, am dăruit un buchet de flori tuturor, „florilor” – doamnelor și mamelor –  care au venit la Sfânta Biserică, participând la Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Liturghia a fost săvârșită în cinstea tuturor doamnelor și a mamelor din Comunitatea românilor din Alicante, și pentru cei doi copii de 4 și respectiv 5 ani, care sunt bolnavi de cancer.

Maica Sfântă ne-a învățat cât de importantă este MAMA pentru noi, care ne iubește nețărmurit, fără niciun interes, și cum este întotdeauna lângă noi când avem nevoie de ea. Mângâierea de mamă, alinarea durerii cu un sărut și liniștea care ne-o oferă simpla ei prezență sunt de necontenit.

Haruri și binecuvântări tuturor mamelor, femeilor și tuturor familiilor, care din binecuvântate pricini, nu mai au mame!

Pr. Radu Bokor
Biserica Sfântul Nicolae din Alicante, Spania