Drag popor al Lui Dumnezeu din Africa și Europa, har și pace de la noi, episcopii delegați ai Conferințelor Episcopale din Africa și Madagascar (SECAM) și Consiliului  Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE), reuniți la Nairobi, Kenya, în perioada 24-26 ianuarie 2024, pentru Seminarul nostru intitulat Sinodalitate: Africa și Europa merg împreună”.

Suntem conștienți de schimbările profunde și de instabilitatea crescândă din lumea noastră, inclusiv de conflictele din Africa, Europa și Orientul Mijlociu. În aceste regiuni, vedem, de asemenea, violența tot mai mare împotriva creștinilor și mizeria cauzată de nedreptatea globală și de proasta guvernare. În mijlocul acestor provocări alarmante, credința noastră în Domnul Înviat rămâne de neclintit. Cristos este cel care ne aduce pace și speranță, oferind un far de lumină și certitudine în mijlocul frământărilor și incertitudinii care caracterizează vremurile noastre.

Recunoaștem semnificația profundă a transformării Curiei Romane și a întregii Biserici, așa cum se subliniază în Constituția Apostolică „Praedicate Evangelium”. Această reformă transformatoare, condusă de Papa Francisc, urmărește să alinieze Biserica la provocările secolului al XXI-lea. Acest instrument de apostolat al Sfântului Părinte pune accentul pe o convertire misionară, promovând o ecleziologie a comuniunii și, în special, include participarea laicilor, în special a femeilor, la guvernarea Bisericii. Este o reformă care sprijină descentralizarea, o mai mare colaborare cu episcopii și abordează diferite nevoi culturale și pastorale, în special în Africa. Această schimbare de paradigmă marchează o nouă eră pentru Curia Romană, care se concentrează pe slujire și întruchipează viziunea unei Biserici sinodale, înrădăcinată în comuniune, participare și misiune.

Reflectând la prima sesiune a Sinodului de la Roma, vedem perspectivele europene și africane îmbrățișându-se: identitatea eclezială diferită a Europei favorizează ascultarea profundă și un drum eclezial al discernământului, punând accent pe transparență și dialog, în timp ce aspectele culturale și sociale specifice din Africa subliniază valorile comunității și incluziunea.

În așteptarea celei de-a doua sesiuni a Sinodului, ne afirmăm angajamentul de a aprofunda relațiile noastre și de a implementa acțiuni concrete care reflectă unitatea noastră în Cristos. Propunem un schimb sănătos, misionar și pastoral între Conferințele Episcopale din Europa și Africa. Ne propunem să integrăm în viața parohială valorile africane, cum ar fi mentalitatea comunitară și familia, și susținem un program sănătos de schimb al preoților între continentele noastre. Colaborarea noastră se va extinde la formarea și discernământul comunitar, desfășurate înspirit de umilință și respect reciproc între Bisericile noastre. În acest parcurs de credință împărtășită, ne recunoaștem ca studenții care mai trebuie să învețe, asemeni clericilor și laicilor care merg împreună pentru a aduce vestea lui Cristos lumii.

În călătoria noastră comună, ne străduim să fim deosebit de atenți la vocile și contribuțiile tinerilor noștri într-o lume în care digitalizarea a crescut. Recunoscând perspectivele și energiile lor unice, afirmăm necesitatea implicării lor active în viața și misiunea Bisericii. Ascultând cu atenție experiențele și intuițiile lor, în timp ce îi ghidăm în credință, ne străduim să înțelegem și să răspundem mai profund nevoilor lor.

Într-un moment crucial pentru lumea noastră, noi, episcopii din Africa și Europa, ne unim în chemarea de a cultiva o cultură a fraternității. În acest spirit, ne străduim să creăm un viitor mai armonios și mai prosper. Împreună, ne angajăm în acest drum, construind punți care nu leagă doar continentele noastre, ci și hrănesc creșterea și înflorirea diverselor noastre comunități în credință și iubire.

Dumnezeu să binecuvânteze eforturile noastre comune în timp ce mergem împreună în sinodalitate, unind Africa și Europa în credință, speranță și iubire.

Eminența Sa cardinal Fridolin Ambongo, președinte SECAM Excelența Sa mons. Gintaras Grušas, președinte CCEE

Nairobi, 25 ianuarie 2024