Prin Greccio, Papa Francisc ne învață:

Observând steaua, acei domni înțelepți și bogați din Orient au pornit spre Bethleem pentru a-l cu- noaște pe Isus, și pentru a-i oferi în dar aur, tămâie și smirnă. Și aceste daruri au o semnificație alegor- ică: aurul cinstește regalitatea lui Isus; tămâia, dumnezeirea sa; smirna, umanitatea sa sfântă, care va cunoaște moartea și îngroparea. Magii ne învață că se poate porni de foarte departe pentru a ajunge la Cristos. Sunt oameni bogați, înțelepți veniți de departe, însetați de infinit, care pornesc într-o călătorie lungă și periculoasă care îi duce până la Bethleem (cfr. Mt 2,1-12). În fața Copilului Rege îi cuprinde o mare bucurie. Nu se scandalizează de sărăcia locului; nu ezită să se așeze în genunchi și să-l adore. În fața lui înțeleg că Dumnezeu, așa cum rânduiește cu înțelepciune suverană mersul aștrilor, tot la fel călăuzește cursul istoriei, umilind pe cei puternici și înălțând pe cei smeriți.9

AȘEZAȚI FIGURINELE REGILOR ÎN PRESEPIU Aprindeți șase lumânări și căntați

Vino, o, rege al neamurilor,
dorit de toate popoarele, piatră din capul unghiului, care le unești pe toate, vino și mântuiește-l pe omul pe care l-ai plămădit din țărână.
Cântați! Strigați! Emanuel
Se-ntoarce iar la Israel!

Trăind Nașterea astăzi

Pentru Biserică, opțiunea față de săraci este mai presus de toate o categorie teologică, înainte de a fi una culturală, sociologică, politică sau filozofică. Dumnezeu le acordă lor „prima sa milostivire”. Această preferință divină are consecințe în viața de credință a tuturor creștinilor, chemați să aibă „acea atitudine care este în Cristos Isus” (Fil 2,5). Inspirată de ea, Biserica a făcut o opțiune față de cei săraci înțeleasă ca o „formă specială de primat în exercitarea carității creștine, despre care dă mărturie toată tradiția Bisericii… este implicită în credința cristologică în acel Dumnezeu care s-a făcut sărac pentru noi, pentru a ne îmbogăți prin sărăcia sa”. Pentru aceasta doresc o Biserică săracă pentru cei săraci. Ei au multe să ne învețe.

[Papa Francisc, Evangelii Gaudium 198]

 

Creând scena nativității împreună cu Papa Francisc, Greccio și Antifoanele «O»”, fr. Michael Lasky și fr. Joseph Dorniak – membrii ai Comisiei generale pentru dreptate, pace și ocrotirea mediului înconjurător a Ordinului Fraților Minori Conventuali (OFMConv)
Traducere în limba română: fr. Mihai Lucian Bobârnac