Cu un nou apel la pace în Țara Sfântă și o amplă alocuțiune despre Evanghelia duminicii, papa Francisc a condus astăzi rugăciunea „Îngerul Domnului” de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, împreună cu peste 20 de mii de romani și pelerini care au venit la amiază în Piața Sfântul Petru.

Papa Francisc: „Dragi frați și surori, continui să mă gândesc la situația gravă din Palestina și Israel, unde foarte multe persoane și-au pierdut viața. Vă rog să vă opriți, în numele lui Dumnezeu: opriți focul! Îmi exprim urarea de a se parcurge toate căile pentru a se evita la modul absolut o extindere a conflictului, să se poate oferi ajutor celor răniți, iar ajutoarele să ajungă la populația din Gaza, unde situația umanitară este foarte gravă. Să fie eliberați imediat ostaticii! Printre ei se află foarte mulți copii: să se întoarcă la familiile lor! Da, să ne gândim la copii, la toți copiii afectați de acest război, precum și în Ucraina și în alte conflicte. În acest fel, se ucide viitorul lor. Să ne rugăm pentru ca să se aibă puterea de a spune: Ajunge!”.

Apelul papei Francisc de duminică survine după colocviul telefonic pe care l-a avut în cursul săptămânii precedente cu președintele Statului Palestina, Mahmoud Abbas.

În alocuțiunea de la rugăciunea ”Angelus”, papa a vorbit pe larg despre Evanghelia duminicii (după ritul roman sau latin) și a evidențiat cuvintele pe care Isus le rostește despre „călăuzele religioase ale poporului”: cărturarii și fariseii timpului său. Isus are cuvinte „foarte severe” despre aceste autorități pentru că ”ei spun și nu fac” (Matei 23,3), iar atunci când fac, faptele lor sunt făcute ”ca să fie admirați de oameni” (v. 5). În aceste cuvinte, a reluat papa, regăsim două aspecte esențiale pentru viața religioasă: pe de o parte, „distanța dintre a spune și a face”, iar pe de alta, „primatul exteriorității asupra interiorității”.

În ceea ce privește distanța dintre vorbă și faptă, Sfântul Părinte a evidențiat faptul că Isus critică „duplicitatea vieții” în cei care erau considerați învățători în Israel, „care pretind că-i învață pe ceilalți Cuvântul lui Dumnezeu și să fie respectați ca autorități ale Templului”. Dar ei, după cum observă Isus, „una spun și alta trăiesc”. Cuvintele sale fac referință la cuvintele profeților, în special la profetul Isaia care spune că poporul se apropie de Domnul numai cu gura și îl cinstește numai cu buzele, de vreme ce inima lui este departe de Dumnezeu (cf. Isaia 29,13). „Acesta este pericolul asupra căruia trebuie să veghem”, a îndemnat papa, ”duplicitatea inimii. E un pericol pe care îl avem și noi, duplicitatea inimii, care minează autenticitatea mărturiei noastre și chiar credibilitatea noastră ca persoane și creștini”.

Papa Francisc: „Noi toți experimentăm, din cauza fragilității noastre, o anumită distanță care există între a spune și a face. Dar altceva este, în schimb, a avea o inimă duplicitară, a sta cu picioarele în două bărci fără a ne bate capul. Mai ales atunci când – în viață, în societate sau în Biserică – suntem chemați să ne asumăm un rol de răspundere, să ne amintim de acest lucru. Nu, duplicității! Pentru un preot, un lucrător pastoral, un politician, un învățător sau un părinte este mereu valabilă această regulă: ceea ce spui, ceea ce predici pentru alții, străduiește-te să le pui tu mai întâi în practică. Pentru a fi învățători cu autoritate e necesar a fi mai întâi mărturisitori credibili”.

Cât privește al doilea aspect, primatul exteriorității asupra interiorității, papa a spus că, într-adevăr, „trăind în duplicitate, cărturarii și fariseii sunt preocupați să-și ascundă incoerența pentru a-și salva reputația exterioară. Dacă oamenii ar ști ce se află cu adevărat în inima lor, ei s-ar rușina, pierzându-și orice credibilitate. De aceea, ei săvârșesc faptele lor pentru a apărea drepți, pentru a-și salva obrazul, cum se spune. Machiajul este foarte răspândit: își machiază fața, își machiază viața, își machiază inima. Acești oameni machiați nu știu să trăiască adevărul și, de atâtea ori, avem și noi această ispită a duplicității”.

Papa Francisc: „Frați și surori, acceptând acest avertisment al lui Isus, să ne întrebăm la rândul nostru: ne străduim să punem în practică ceea ce predicăm sau trăim în duplicitate? Spunem una și facem alta? Suntem preocupați numai să ne prezentăm impecabili în afară, cu machiaj, sau avem grijă de viața noastră interioară în sinceritatea inimii?”.

Papa a invocat la finalul alocuțiunii ajutorul Sfintei Fecioare Maria, „care a trăit cu integritate și umilința inimii după voința lui Dumnezeu”, pentru a ne ajuta să devenim „mărturisitori credibili ai Evangheliei”.

După rugăciunea „Îngerul Domnului”, Sfântul Părinte a reînnoit apelul său stăruitor, „în numele lui Dumnezeu”, la pace și dialog în conflictul din Țara Sfântă, atrăgând atenția asupra „situației umanitare foarte grave de la Gaza” și cerând „eliberarea imediată a ostaticilor” israelieni, în special a copiilor.

Cu aceeași ocazie, papa și-a exprimat apropierea față de populațiile din Nepal, afectate de un recent cutremur, precum și de refugiații afgani, despre care a spus că „au găsit refugiu în Pakistan, dar acum nu știu încotro să meargă”. Totodată, papa a spus că se roagă pentru victimele furtunilor și aluviunilor din Italia și din alte țări.

La saluturile adresate romanilor și pelerinilor, Sfântul Părinte a menționat prezența credincioșilor din Austria, Spania și, desigur, Italia, precum și membrii comitetului „Opriți războiul!”.

La încheierea rugăciunii Angelus, papa Francisc a invocat binecuvântarea apostolică, ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

Vatican News – pr. Adrian Dancă